ציון סופי וזכאות לתואר

 

לאחר שימלא התלמיד את כל חובותיו הלימודיות והכספיות (לרבות סיום בהצלחה של עבודת גמר לתלמידי המסלול המחקרי), יוענק לו התואר "מוסמך אוניברסיטה בניהול מוסדות ללא כוונת רווח וארגונים קהילתיים" (M.A), במועד שייקבע על ידי האוניברסיטה.

 

מרכיבי ציון הגמר

  • מסלול מחקרי (עם עבודת גמר): עבודת גמר (40%) + ממוצע ציוני הקורסים (60%)
  • מסלול לא מחקרי (ללא עבודת גמר): ממוצע ציוני הקורסים (100%)

 

לפרטים נוספים על זכאות לתואר, ראו נהלי הוראה ולימודים של האוניברסיטה העברית.