מבנה התכנית

 

  • במסלול המחקרי - 36 נ"ז. התלמידים נדרשים להגיש עבודת גמר (תזה).
  • במסלול הלא מחקרי - 38 נ״ז.  ללא כתיבת עבודת גמר (תזה).

משך הלימודים בתכנית שנתיים אקדמיות. הלימודים מרוכזים ליום אחד בשבוע ולקורסים מרוכזים במהלך חופשת הסמסטר ובסיום שנת הלימודים. לא ניתן לפצל את הלימודים לשנות לימוד נוספות.

פטור והכרה בלימודים מתקדמים קודמים

  • תלמיד המבקש פטור מקורסים על סמך לימודי מוסמך קודמים יפנה באמצעות טופס בקשה להכרה בקורסים.
  • תלמיד בעל תואר מוסמך בתחום אחר רשאי לבקש צמצום בהיקף לימודיו לתואר זה. במסלול המחקרי עד 6 נ"ז ובמסלול הלא מחקרי עד 10 נ"ז. בכל מקרה ההחלטה תעשה ע"י ראשת התכנית בהתאם לרלוונטיות ולהתאמת הקורסים לתוכנית המוסמך הנוכחית.

 

מבנה התכנית

התוכנית מציעה שני מסלולים: מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) ומסלול לא מחקרי (ללא עבודת גמר). משך הלימודים בתוכנית שנתיים אקדמיות. הלימודים מרוכזים ליום אחד בשבוע ולקורסים מרוכזים במהלך חופשת הסמסטר ובסיום שנת הלימודים.  ימי הלימוד בתכנית הם שנה א': יום ב' ושנה ב': יום ד'.

התלמידים הבוחרים במסלול הלא מחקרי, יתנסו בפרויקט יישומי - פרויקט אישי או קבוצתי בארגון קהילתי, מוסד ללא כוונת רווח, או ארגון ציבורי. מטרת הפרויקט להזין את הלימודים העיוניים ואת התלמידים בידע פרקטי, כישורים ומיומנויות תוך חשיפתם למציאות המאפיינת ארגונים קהילתיים ומלכ"רים. במסגרת זאת יהיה על התלמיד להיות מעורב בתהליכים של אבחון ארגוני, התמודדות עם שינויים, ייזום ותכנון של שירותים חדשים ופרויקטים אחרים. לצורך ביצוע הפרויקט יקבל התלמיד הדרכה אישית או קבוצתית קבועה ממורי התוכנית, שתבטיח את תכנון שלבי התהליך וביצועו באורח מקצועי, משתףף ואחראי. 

 

מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"ג

מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"ב

מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"א

מערך השעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תש"ף

ערך השעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ט

מערך השעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ח

מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ז

מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ו

מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ה 

מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ד

 

לימודי השלמה

לימודי ההשלמה הנקבעים ע"י ועדת הקבלה לאחר בדיקת לימודים אקדמיים קודמים, נועדו להקנות לכל התלמידים בסיס ידע משותף שהוא תנאי הכרחי לקבלה לתוכנית. לימודים אלה יכללו את השעורים הבאים מהתואר הראשון או קורסים מקבילים להם, בהתאמה ללימודיו הקודמים של המועמד:

  1. מבוא לשיטות מחקר. מומלץ: סדנת השלמה לפני תחילת שנת הלמודים או 03322 – שיטות מחקר.

מי שיידרש לקורס השלמה יתקבל לתוכנית כתלמיד מן המניין רק לאחר סיום לימודי ההשלמה והשגת ציון ממוצע של 60 לפחות בלימודים אלה. סיום לימודי ההשלמה בשנה הראשונה תנאי להמשך למודים בתכנית. לימודי ההשלמה לא ייחשבו כחלק מהלימודים לתואר.

בסוף הקיץ שלפני פתיחת שנת הלימודים תוצענה סדנאות השלמה מרוכזות, אשר תבואנה במקום חלק מהשיעורים הנ"ל. פרטים במזכירות.