מוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים

 

מידע כללי על התוכנית

התכנית מקנה השכלה והכשרה מתקדמת בניהול מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) וארגונים קהילתיים בתחומים שונים. 

היעדים הייחודיים של התכנית הם:

להקנות ידע וכלים לחשיבה שיטתית, אנליטית וכוללנית בתחומי המדיניות והניהול.

להקנות  ללומד הכרות עם כלי ניתוח, תכנון והחלטה במגמה לשפר את איכות תפקודו וההחלטות המתקבלות על ידיו.

לשפר את המיומנויות הניהוליות האישיות והבינאישיות של קובעי מדיניות, מנהלים וסגל בכיר בארגונים ללא כוונות רווח ובארגונים קהילתיים.

ליצור אצל הלומדים בסיס ידע ניהולי וארגוני משותף המאפשר הידברות ושפה משותפת שתתרום לקידום המטרות הארגוניות ושיפור היחסים הבין-ארגוניים.

לפתח תשתית של מחקר עיוני אשר יזין ויעשיר את תוכנית הלימודים ואת הלומדים בה.

 

מצגת הסבר על מערכת הקורסים לשנת תשפ"ג 

 

פרטי התקשרות

ראש התכנית ללימודי מוסמך בניהול מלכר"ים וארגונים קהילתיים: פרופ' יוחאי נדן

רכזת לימודי המוסמך: גב' רמה בוטביניק

מזכירות לימודי המוסמך: חדר 310 

טלפונים: 02-5880452 שלוחה 2 , 02-5882184/5/8 

דוא"ל:  swm@savion.huji.ac.il

שעות קבלה במזכירות: ימים א'-ה', 10:00-15:00

 

 

ליצירת קשר איתנו לחץ כאן

 

 

הרב ד"ר יוסף (ג'ו) שוורץ

תנאי קבלה והרשמה

ההרשמה לתכנית לשנת הלימודים תשפ"ג נפתחה בתאריך 23.01.2022 ומסתיימת בתאריך 30.10.2022

   

  תנאי הקבלה ללימודי ניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים

  1. ממוצע ציונים סופי של 80 לפחות בלימודי הבוגר במוסד אקדמי מוכר.
  2. עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה  בארגונים קהילתיים, מוסדות ללא כוונות רווח וארגונים חברתיים.
  3. לימודי השלמה (פירוט להלן).
  4. פטור אנגלית (פירוט להלן).

   

  ועדת הקבלה תדון בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד ובהתאם ליכולת הקליטה של התכנית. יתקבלו בעלי הנתונים הטובים ביותר מבין אלה שממלאים אחר תנאי הקבלה.

  מועמדים עם ציון ממוצע נמוך מדרישות הסף, יכולים להגיש בקשה להתקבל למוסמך והיא תידון בועדת חריגים של החוג.

   

   

  לימודי השלמה

  לימודי ההשלמה הנקבעים ע"י ועדת הקבלה לאחר בדיקת לימודים אקדמיים קודמים, נועדו להקנות לכל התלמידים בסיס ידע משותף שהוא תנאי הכרחי לקבלה לתוכנית.
  לימודים אלה יכללו את השיעור הבא מהתואר הראשון או קורסים מקבילים לו, בהתאמה ללימודיו הקודמים של המועמד:

  מבוא לשיטות מחקר.  מומלץ: קורס השלמה מרוכז לפני תחילת שנת הלימודים שיתקיים בביה"ס  או  קורס 03322 – שיטות מחקר.

  מי שיידרש להשלים את הקורס הזה, יתקבל לתוכנית כתלמיד מן המניין רק לאחר סיום לימודי ההשלמה והשגת ציון ממוצע של 60 לפחות בלימודים אלה.  

  לימודי ההשלמה לא ייחשבו כחלק מהלימודים לתואר.

  בסוף הקיץ שלפני פתיחת שנת הלימודים יוצע קורס השלמה מרוכז בשיטות מחקר, לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות.

   

  פטור אנגלית

  בהתאם לנהלי האוניברסיטה העברית, קבלת "פטור" ברמה אוניברסיטאית בלימודי אנגלית מהווה תנאי הכרחי לקבלה לתכנית המוסמך במלכר"ים. יש להציג פטור מאנגלית עד לסוף חודש ספטמבר שלפני שנת הלימוידם המיועדת.

  מי שאיננו בעל תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית נדרש פטור ברמת 'מתקדמים א' באנגלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  בעת הגשת המועמדות. (רשימת המוסדות המוכרים לפטור באנגלית).

  מועמד שהמוסד בו הוא למד לתואר בוגר אינו ברשימת המוסדות המוכרים על-ידי האוניברסיטה העברית, נדרש להציג פטור חלופי על סמך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר/אמיר"ם, או לימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית.

   

   

  סדרי הרשמה לתכנית

  1. כל המועמדים ירשמו במדור לרשום וקבלה באמצעות  אתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית (רישום מקוון). 

   תלמידי חו"ל ירשמו דרך המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל (בניין גולדשמידט, טל': 02-5882607). לפרטים נוספים על תהליך הרישום ניתן לעיין במדריך לנרשם.
    
  2. במקביל, כל המועמדים - יש לפתוח חשבון במערכת להרשמה לתארים מתקדמים (EKMD) על מנת להעביר את המסמכים הדרושים לצורך תהליך הקבלה לתכנית:
  • תמונת פספורט סטנדרטית.
  • קורות חיים תמציתיים במתכונת של תבנית מקצועית המקובלת לחיפוש עבודה.
  • אישור זכאות לתואר בוגר/מוסמך קודם, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
  • גיליון ציונים של תואר הבוגר/המוסמך לעיל, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
  • שני מכתבי המלצה, אחד ממעסיק ואחד מסגל אקדמי.

  מועמדותו של מי שלא ביצע את שני השלבים לעיל לא תועבר לטיפול ועדת הקבלה.
  מי ששילם דמי רישום ולא העלה מסמכים למערכת ה-EKMD, תוזן לו דחייה על בסיס היעדר מסמכי קבלה עם סיומה של תקופת הרישום.

   

  תהליך הקבלה

  • ועדת הקבלה תדון במועמדות רק לאחר שהמועמד שילם דמי רישום והעביר את כלל המסמכים הדרושים.
  • ועדת הקבלה תקבל החלטה בדבר מועמדות על סמך מסמכי המועמדות בלבד, אולם באפשרותה לזמן מועמד לראיון לפי ראות עיניה.
  • החלטת הועדה תימסר באופן רשמי דרך דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר המועמד בעת הגשת המועמדות.
  • מועמד יכול לערער על החלטת הוועדה תוך שבוע ימים מרגע קבלת ההודעה מהמזכירות. ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יועבר לטיפול הוועדה.

   

  תנאי קבלה לשנת הלימודים תשע"ח

   

   

   

   

  המסלול המואץ

   

  תכנית המוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים - המסלול המואץ

  מאז שנת תשע"ה, מאפשר בית הספר לסטודנטים מצטיינים לסיים את התכנית לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים בשנת לימודים אחת בלבד (המסלול המואץ נלמד במסלול לא מחקרי בלבד).

  במסגרת המסלול משלימים הסטודנטים את התואר בשנה אחת הכוללת שלושה סמסטרים (כולל סמסטר קיץ). הלימודים במסלול המואץ מתקיימים במסגרת יומיים מרוכזים (ימי שני ורביעי).

  הסטודנטים המתקבלים למסלול משלמים בשנה אחת  200% שכ"ל (שכ"ל מלא של תואר מוסמך באוניברסיטה העברית) , ובנוסף יחוייבו בתשלומים נילווים.

   

  תנאי קבלה למסלול המואץ

  1. ציון ממוצע 90 לפחות בתואר בוגר באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים.
  2. ראיון קבלה.

   

   

  מערך השיעורים במסלול המואץ תשע"ח

  מערך השיעורים במסלול המואץ תשע"ז

  מערך השיעורים במסלול המואץ תשע"ו

  מערך השיעורים במסלול המואץ תשע"ה

   

  המסלול המחקרי

  תכנית המוסמך מעודדת תלמידים ללמוד במסלול המחקרי הכולל כתיבת עבודת גמר (תזה). 
  במסלול זה היקף הלימודים 36 נ״ז. המעבר למסלול המחקרי ייעשה בשנת הלימודים השנייה בלבד.

  מפגש בזום לקראת התיזות -  הכרות עם המרצים 11.1.21

  מפגש בזום לקראת התיזות -  הכרות עם המרצים 18.1.21

  תנאי הקבלה למסלול המחקרי החל משנת תשע"ט

  רשאים להגיש מועמדותם למסלול זה:

  • מי שממוצע ציוניו 92 לפחות בקורסי המוסמך שנלמדו בסמסטר א' שנה א' (מינימום 8 נ"ז).
  • מי שגיבש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקיבל הסכמה בכתב של חבר/ה בסגל הקבוע של בית הספר להנחותו במחקר המוצע (ראו רשימת חברי הסגל ותחומי המחקר שלהם).
  • לא תתקבל מועמדותו של מי שקיבל את הציון הנדרש בעקבות אישור מיוחד לחזור על קורס.

   

  לחצו כאן כדי לעבור להנחיות לכתיבת הצעת מחקר וכתיבת עבודת גמר (תיזה) 

   

  לוח הזמנים לכתיבת עבודת התיזה

  1. עד ראשית מרס (ה-1.3) – אישור של הצעת המחקר, כולל אישור ועדת אתיקה
  2. עד אמצע חודש יולי (ה-15.7) – סיום איסוף הנתונים וניתוחם
  3. עד סוף ספטמבר (ה-30.9) –  *הגשת העבודה

  *במידה ועבודת התיזה לא תוגש בתאריך הנקוב, יש לפנות בכתב לראש/ת התוכנית ולד"ר ארנה שמר ולבקש לקבל אישור להגשתה עד ל-31.12 של אותה השנה. 

   

  סטודנט במעמד משלים למחקר

  סטודנט רשאי להגיש בקשה לכתיבת עבודת גמר לאחר סיום לימודיו בתכנית המוסמך בעבודה סוציאלית במסלול הלא מחקרי.

  בקשה לכתוב עבודת גמר תידון רק אם ממלא המועמד אחר התנאים הבאים:

  1.  סיום תואר המוסמך בציון ממוצע של 92 ומעלה.

  2.  גיבוש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקבלת הסכמה בכתב של חבר/ה בסגל הקבוע של בית הספר להנחות את המועמד במחקר המוצע (ראו  רשימת חברי הסגל ותחומי העניין שלהם).

  עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות לכתוב עבודת גמר. בית הספר ידון בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד/ת ובהתאם ליכולת הקליטה של תכנית המוסמך.

  מועמד שיורשה לכתוב עבודת גמר חייב להירשם לאוניברסיטה העברית "כתלמיד משלים למחקר" ויחויב בשכר לימוד בהתאם לנהלי שכר לימוד הנהוגים באוניברסיטה.

  תלמיד אשר סיים לימודיו באוניברסיטה העברית במהלך 5 השנים שקדמו להגשת מועמדותו להשלמת כתיבת עבודת גמר, יהיה פטור מהשתתפות בסמינר תזה בכפוף לשיקול דעת ראשת התכנית. במקרה זה, הצעת המחקר שלו תיקרא ותידון ע"י המנחה וע"י קורא שני

  עבודת הגמר במסלול ההשלמה למחקר תוגש לכל המאוחר ב-30.9.  סטודנט שלא יעמוד בלוח זמנים זה לא יורשה להמשיך בכתיבת העבודה.

  התעודה והציון הסופי לתואר מוסמך בעבודה סוציאלית לא ישונו בעקבות השלמת כתיבתה של עבודת גמר. סטודנט המסיים את המסלול בהצלחה יקבל על כך אישור נפרד.

   

   

  התנאים לקבלה למסלול המחקרי עד לשנת תשע"ח כולל
  התלמידים שהתקבלו בשנת תשע"ז צריכים לעמוד
  בתנאי הקבלה הנכונים לתשע"ז

  רשאים להגיש מועמדותם למסלול זה מי שעומדים בכל אחד מהתנאים הבאים:

  • מי שממוצע ציוניו 90 לפחות בקורסי המוסמך הנלמדים בשנת הלימודים הראשונה.
  • מי שציונו 87 לפחות בכל אחד משני הקורסים: 03802 חשיבה מדעית, 03884 החברה האזרחית והמגזר השלישי. לא תתקבל מועמדותו גם של מי שקיבל את הציון הנדרש בעקבות אישור מיוחד לחזור על הקורס.
  • מי שלא עמד בדרישות הציונים בקורסים החוסמים (03802 , 03884) אבל השיג ממוצע של 93 לפחות בשנה א' במוסמך.
  • מי שצבר לפחות 18 נ"ז בלימודי המוסמך במהלך השנה הראשונה.
  • מי שגיבש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקיבל הסכמה בכתב של חבר/ה בסגל הקבוע של בית הספר להנחותו במחקר המוצע (ראו רשימת חברי הסגל ותחומי המחקר שלהם).

  דרישות המסלול המחקרי

  • מעבר בהצלחה של קורסי החובה הבאים:
   • סמינר תזה (03940).
   • שיטות מחקר למתקדמים (כמותני 03560 או איכותני 03402).
  • כתיבת עבודת גמר (תזה).

   


   

   

  התמחויות

   

  סרטון המביא דוגמאות של פרויקטים שנעשו במסגרת ההתמחות

   

  חדש!

  התמחות בניהול התנדבות

  תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין תפיסות ותיאוריות בתחום של ניהול ארגוני התנדבויות. הסטודנטים הלומדים בהתמחות יקבלו מיומנויות וידע מקצועי בניהול רשת מתנדבים, לאפשר התנסות בתכנון וניהול מיזמים התנדבותיים, כמו כן בניהול מערכי השתתפות אזרחית.

   

  התמחות בניהול במוסדות להשכלה גבוהה

  תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין תפיסות ותיאוריות בתחום של ניהול במוסדות להשכלה גבוהה. הסטודנטים הלומדים בהתמחות יקבלו ידע וכלים שיסייעו להם בתכנון, תקצוב וניהול כח אדם המוסדות להשכלה גבוהה, לצד התנסות בתכנון וניהול מיזמים ארגוניים בתחום. 

   

  התמחות בתחום יזמות חברתית

  תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין תפיסות ותיאוריות בתחום של תפקידי החברה האזרחית והשינוי החברתי, לבין היבטים עסקיים וטכנולוגיים לגיבוש רעיונות חדשים ופיתוח מיזמים. הסטודנטים הלומדים בהתמחות יקבלו ידע וכלים שיסייעו להם ביזמות חברתית ובפיתוח מיזמים עסקיים-חברתיים. הם יוכשרו לעבוד עם מודלים ופרקטיקות מותאמות לתהליך מדיד ומכוון תוצאות, הלקוח מהעולם החברתי והעסקי. הסטודנטים הלומדים בהתמחות ילמדו לפתח שיתופי פעולה עם גורמים נוספים בקהילה ויהיו מסוגלים להרחיב את הבחירה וההזדמנויות של האנשים והקבוצות שאיתם הם עובדים.

   

  התמחות בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש

  תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, היבטים חברתיים, רפואיים ותפקודיים ויישומם בדרכי התערבות, טיפול ושיקום עם אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם. שיתוף הפעולה הבין מחלקתי מאפשר לפתח ראייה רב מקצועית רחבה לצורך הערכת הצרכים של אנשים עם מוגבלויות ופיתוח מענים ראויים לצרכיהם. בתוך תפיסת-על זו יוצגו תחומי התמחות וידע ספציפיים עליהם אמונים חברי סגל מבתי הספר.

   

  כלל תלמידי תכנית שוורץ לניהול מלכ"רים רשאים לבחור בהתמחות במדיניות חברתית. התמחות זו משותפת לתלמידי המוסמך בעבודה סוציאלית ולתלמידי תוכנית המלכ"רים בביה"ס.

   

  מערך השיעורים להתמחויות במלכ"רים למתחילים את לימודיהם  בשנת תשפ"א

  מערך השיעורים להתמחויות במלכ"רים למתחילים לימודיהם בשנת תש"ף 

   

  התמחות בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש

   

  תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, והיבטים ארגוניים וחברתיים בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש.

  התכנית נועדה לאפשר לסטודנטים פיתוח של ראייה רחבה על התחומים האלה, לצורך הערכת מצבם של אנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם ופיתוח מענים ראויים למצבם. בתוך תפיסת-על זו יוצגו תחומי התמחות וידע ספציפיים עליהם אמונים חברי סגל מבתי הספר.

  ההתמחות פתוחה לסטודנטים הלומדים לקראת תואר מוסמך בתכניות שוורץ - הן במסלול המחקרי הן במסלול הלא-מחקרי. סטודנטים אלו יוכלו ללמוד את לימודי ההתמחות (12 נ"ז) כחלק מלימודי התואר שלהם.

   

  מבנה הלימודים בהתמחות:

  על מנת שההתמחות תצוין בגיליון הציונים יש ללמוד מהרשימה מטה קורסים במתכונת הבאה:
  2 קורסי חובה  + 2 קורסי בחירה + סמינר מחקר/פרקטיקום = סה"כ 12 נ"ז להתמחות.

  ** ניתן לבחור קורס בחירה אחר אשר ניתן בחוגים אחרים באוניברסיטה בתנאי שהוא מתמקד בגישות חברתיות של מוגבלות ומקבלים את אישור ראשת תכנית המוסמך ומזכירות החוג בו ניתן הקורס.
  ניתן להשיג רשימה חלקית נמצאת במזכירות.

   

  רשימת קורסים מחוגים אחרים:

   

  מספר

  שם הקורס

  שם המרצה

  נ"ז

  חוג

  54216

  האנתרופולוגיה של החושים

  המר

  2

  לימודי תרבות

  53808

  שגעון, הפרעה, אבחון, טיפול: היבטים אנתר' ביקורתיים

  גודמן

  2

  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

  34919

  שילוב

  ענבר-פירסט

  2

  חינוך

   

  מערך השיעורים המלא של ההתמחות לכל שנת לימודים, מופיע בעמוד "התמחויות"

   

  התמחות בתחום יזמות חברתית

   

  התמחות בתחום יזמות חברתית

  סרטון המביא דוגמאות של פרויקטים שנעשו במסגרת ההתמחות

  מאז שנות התשעים מתפתחת ומתרחבת בעולם בכלל ובישראל בפרט התופעה של יזמות חברתית (Social Entrepreneurship). יזמים חברתיים הינם סוכני שינוי בחברה האזרחית, השמים לעצמם כמטרה להשיג שינוי חברתי בר קיימא, בדרכים שיש בהן חדשנות ויצירתיות. היזמים החברתיים מפגינים מחויבות גבוהה הן לאוכלוסיות שלמענן הם פועלים והן לתוצאות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות של פעילותם.

  המטרה ביזמות חברתית היא להצליח לספק פתרונות שורשיים ויצירתיים ארוכי-טווח לבעיות חברתיות כגון, אי-שוויון, עוני, הדרה חברתית, צדק סביבתי ועוד. היזמים החברתיים הם אנשים בעלי חזון  אשר מכוונים לפתח רעיונות חדשניים באמצעות כלים שונים ומגוונים, ביניהם, חברתיים גרידא, עסקיים ו/או טכנולוגיים.

  יזמות חברתית היא פרקטיקה חשובה המאומצת על ידי מנהלים של ארגונים בחברה האזרחית הפועלים בסביבות ארגוניות תחרותיות ונדרשים לפתרונות יצירתיים לקידום אוכלוסיות היעד אותן משרתים הארגונים. בהתאם, ליד היזמות החברתית המסורתית, התפתחו בשנים האחרונות יזמות חברתית-עסקית ויזמות חברתית-טכנולוגית.

  החשיבות הגדולה של היזמות חברתית-עסקית היא בניפוץ החלוקה המסורתית בין המגזרים השונים בנוגע לאחריות חברתית, באופן שגם המגזר העסקי פועל לקידום מטרות חברתיות. מדובר בפיתוח מיזמים עסקיים-חברתיים, תוך שימוש בכוחות השוק כדי לקדם מטרות חברתיות. מדובר במיזמים שלא נשענים רק על פילנתרופיה אלא מניבים הכנסה. מיזמים אלה יכולים להתקיים במסגרת עמותות קיימות ולסייע להן בקידום מטרותיהן החברתיות או כפיתוח של שירותים ועמותות חדשות בדמות עסקים חברתיים. יזמות חברתית-טכנולוגית מבקשת לעשות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לשם פיתוח וקידום פתרונות לבעיות חברתיות. מדובר ברעיונות טכנולוגיים פורצי דרך ובמצבים בהם הטכנולוגיה נרתמת לטובת השגת  שינוי חברתי. 

   

  תיאור ההתמחות

  ההתמחות בתחום יזמות חברתית הינה הכרח של העידן הנוכחי ונועדה להכשיר את המנהיגות החברתית של המחר. בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית, באמצעות תכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים, הוא המקום הטבעי לפתח התמחות בתחום היזמות החברתית. התכנית משלבת ידע תיאורטי ופרקטי, מקדמת ערכים של פיתוח חברה אזרחית כמרחב ציבורי פתוח בחברה דמוקרטית והון חברתי, ומכשירה את הסטודנטים לתפקידי ניהול בארגונים חברתיים למען שיפור רווחתם של בני אדם בסביבתם, תוך כדי פיתוח החברה האזרחית. בתכנית נלמדים תיאוריות ודרכי פעולה בחברה האזרחית, היבטים שונים של מדיניות חברתית ותיאוריות חברתיות בתחומים של בעיות חברתיות כגון, עוני והדרה, תיאוריות ארגוניות ופרקטיקות ניהוליות עדכניות, מודלים של מנהיגות, יחסים בין-מגזריים, מודלים ופרקטיקה בתחום של התארגנות קהילתית ושינוי חברתי. תחומי הידע והניסיון  של החוקרים ושל סגל התכנית מהווים בסיס אקדמי עשיר לצמיחת ההתמחות ביזמות חברתית, הן במישור התיאורטי והן במישור הפרקטי.

   

  תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין תפיסות ותיאוריות בתחום של תפקידי החברה האזרחית והשינוי החברתי, לבין היבטים עסקיים וטכנולוגיים לגיבוש רעיונות חדשים ופיתוח מיזמים. הסטודנטים הלומדים בהתמחות יקבלו ידע וכלים שיסייעו להם ביזמות חברתית ובפיתוח מיזמים עסקיים-חברתיים. הם יוכשרו לעבוד עם מודלים ופרקטיקות מותאמות לתהליך מדיד ומכוון תוצאות, הלקוח מהעולם החברתי והעסקי. הסטודנטים הלומדים בהתמחות ילמדו לפתח שיתופי פעולה עם גורמים נוספים בקהילה ויהיו מסוגלים להרחיב את הבחירה וההזדמנויות של האנשים והקבוצות שאיתם הם עובדים.

  ההתמחות נשענת על קורסים אקדמיים כגון, תיאוריות אודות החברה האזרחית,  תיאוריות ארגוניות, ניהול ומנהיגות, פילנתרופיה, שותפויות בין-מגזריות ועוד, על קורסים מעשיים כגון, ניהול כלכלי ופיננסי, היבטים משפטיים, שיווק ומיתוג, גיוס משאבים וכן, התנסות מעשית בהקמת מיזם חברתי- בדגש חברתי, עסקי או טכנולוגי או בשילוב ביניהם בהתאם לאופי המיזם.

  בחלק ההתנסות המעשית של תכנית התמחות זו, הסטודנטים ילוו על ידי מנטורים- אנשים בעלי ניסיון רב ומוכח בשדה היזמות החברתית. כמו כן, תעמוד בפני הסטודנטים אפשרות להשתתף במעבדה המופעלת על ידי המרכז ליזמות באוניברסיטה העברית לצורך חיזוק וקידום מיזם בעל פוטנציאל גבוה. במעבדה יוכלו הסטודנטים להתנסות בהקמת המיזם וכן, להתייעץ ולשתף פעולה עם אנשי מקצוע וסטודנטים מתחומים ומדיסציפלינות שונות.

  ההתמחות תהיה פתוחה לסטודנטים הלומדים לקראת תואר מוסמך בתכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים. ההתמחות תקלוט עד 20 סטודנטים. סטודנטים אלו יוכלו ללמוד את לימודי ההתמחות (12 נ"ז) כחלק מתוך לימודי התואר שלהם.

   

  תנאי קבלה להתמחות

  תנאי הקבלה להתמחות הינם תנאי הקבלה הנהוגים בתכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים. כמו כן יעברו המועמדים ראיון שבו יתבקשו להציג את הרעיון למיזם שברצונם לפתח.
  ההתמחות פתוחה רק עבור תלמידים בתכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים.

   

  מהלך הלימודים בהתמחות

  הלימודים במסגרת ההתמחות כוללים 12 נ"ז ומתאימים לסטודנטים הן במסלול המחקרי (עם תיזה), והן במסלול הלא מחקרי (בלי תיזה).

  מערך הלימודים כולל: 12 נ"ז מהקורסים הבאים: השתתפות בחממה/סמינר לפיתוח מיזמים חברתיים-עסקיים ו/או טכנולוגיים (4 נ"ז), 2 קורסי חובה (4 נ"ז) ושני קורסי בחירה (4 נ"ז).

  הקורסים הכלולים במסגרת ההתמחות מהווים חלק ממכלול הקורסים אותם נדרשים הסטודנטים ללמוד במסגרת לימודי המוסמך בתכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים, קורסים הנלמדים בבית הספר למנהל עסקים ובתוכנית מנהיגות וארגונים לא מדינתיים ברוטברג. ההרשמה להתמחות תיעשה עד לשבוע הראשון בסמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה.  שכר הלימוד בהתמחות הוא שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל לתואר מוסמך.

   

  מערך השיעורים המלא של ההתמחות לכל שנת לימודים, מופיע בעמוד "התמחויות"

   

  תכנית מערך ההתמחות לשנת הלימודים תשע"ט 

   

   

  מבנה התכנית

   

  • במסלול המחקרי - 36 נ"ז. התלמידים נדרשים להגיש עבודת גמר (תזה).
  • במסלול הלא מחקרי - 38 נ״ז.  ללא כתיבת עבודת גמר (תזה).

  משך הלימודים בתכנית שנתיים אקדמיות. הלימודים מרוכזים ליום אחד בשבוע ולקורסים מרוכזים במהלך חופשת הסמסטר ובסיום שנת הלימודים. לא ניתן לפצל את הלימודים לשנות לימוד נוספות.

  פטור והכרה בלימודים מתקדמים קודמים

  • תלמיד המבקש פטור מקורסים על סמך לימודי מוסמך קודמים יפנה באמצעות טופס בקשה להכרה בקורסים.
  • תלמיד בעל תואר מוסמך בתחום אחר רשאי לבקש צמצום בהיקף לימודיו לתואר זה. במסלול המחקרי עד 6 נ"ז ובמסלול הלא מחקרי עד 10 נ"ז. בכל מקרה ההחלטה תעשה ע"י ראשת התכנית בהתאם לרלוונטיות ולהתאמת הקורסים לתוכנית המוסמך הנוכחית.

   

  מבנה התכנית

  התוכנית מציעה שני מסלולים: מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) ומסלול לא מחקרי (ללא עבודת גמר). משך הלימודים בתוכנית שנתיים אקדמיות. הלימודים מרוכזים ליום אחד בשבוע ולקורסים מרוכזים במהלך חופשת הסמסטר ובסיום שנת הלימודים.  ימי הלימוד בתכנית הם שנה א': יום ב' ושנה ב': יום ד'.

  התלמידים הבוחרים במסלול הלא מחקרי, יתנסו בפרויקט יישומי - פרויקט אישי או קבוצתי בארגון קהילתי, מוסד ללא כוונת רווח, או ארגון ציבורי. מטרת הפרויקט להזין את הלימודים העיוניים ואת התלמידים בידע פרקטי, כישורים ומיומנויות תוך חשיפתם למציאות המאפיינת ארגונים קהילתיים ומלכ"רים. במסגרת זאת יהיה על התלמיד להיות מעורב בתהליכים של אבחון ארגוני, התמודדות עם שינויים, ייזום ותכנון של שירותים חדשים ופרויקטים אחרים. לצורך ביצוע הפרויקט יקבל התלמיד הדרכה אישית או קבוצתית קבועה ממורי התוכנית, שתבטיח את תכנון שלבי התהליך וביצועו באורח מקצועי, משתףף ואחראי. 

   

  מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"ג

  מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"ב

  מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"א

  מערך השעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תש"ף

  ערך השעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ט

  מערך השעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ח

  מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ז

  מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ו

  מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ה 

  מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ד

   

  לימודי השלמה

  לימודי ההשלמה הנקבעים ע"י ועדת הקבלה לאחר בדיקת לימודים אקדמיים קודמים, נועדו להקנות לכל התלמידים בסיס ידע משותף שהוא תנאי הכרחי לקבלה לתוכנית. לימודים אלה יכללו את השעורים הבאים מהתואר הראשון או קורסים מקבילים להם, בהתאמה ללימודיו הקודמים של המועמד:

  1. מבוא לשיטות מחקר. מומלץ: סדנת השלמה לפני תחילת שנת הלמודים או 03322 – שיטות מחקר.

  מי שיידרש לקורס השלמה יתקבל לתוכנית כתלמיד מן המניין רק לאחר סיום לימודי ההשלמה והשגת ציון ממוצע של 60 לפחות בלימודים אלה. סיום לימודי ההשלמה בשנה הראשונה תנאי להמשך למודים בתכנית. לימודי ההשלמה לא ייחשבו כחלק מהלימודים לתואר.

  בסוף הקיץ שלפני פתיחת שנת הלימודים תוצענה סדנאות השלמה מרוכזות, אשר תבואנה במקום חלק מהשיעורים הנ"ל. פרטים במזכירות.

   

  תנאי מעבר לשנה ב'

   

  תלמיד שנה א' בתכנית המוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים יעבור לשנה ב' רק אם עבר את קורסי החובה הרלוונטיים של שנה א' (המפורטים מטה) בציון 60 לפחות:

       03802 חשיבה מדעית

       03884 החברה האזרחית והמגזר השלישי

     

  ציון סופי וזכאות לתואר

   

  לאחר שימלא התלמיד את כל חובותיו הלימודיות והכספיות (לרבות סיום בהצלחה של עבודת גמר לתלמידי המסלול המחקרי), יוענק לו התואר "מוסמך אוניברסיטה בניהול מוסדות ללא כוונת רווח וארגונים קהילתיים" (M.A), במועד שייקבע על ידי האוניברסיטה.

   

  מרכיבי ציון הגמר

  • מסלול מחקרי (עם עבודת גמר): עבודת גמר (40%) + ממוצע ציוני הקורסים (60%)
  • מסלול לא מחקרי (ללא עבודת גמר): ממוצע ציוני הקורסים (100%)

   

  לפרטים נוספים על זכאות לתואר, ראו נהלי הוראה ולימודים של האוניברסיטה העברית.