מבנה התוכנית

 

משך הלימודים בתכנית שנתיים אקדמיות.
הלימודים מרוכזים ליום אחד בשבוע ולקורסים מרוכזים במהלך חופשת הסמסטר ובסיום שנת הלימודים. 
ימי הלימוד בתכנית הם שנה א': יום ב'  ושנה ב': יום ד'. 
לא ניתן לפצל את הלימודים לשנות לימוד נוספות.

 

במסגרת התכנית ניתן ללמוד בשלוש מגמות: המגמה להדרכה וייעוץ, המגמה למדיניות וניהול והמגמה לבריאות הנפש בגיל הרך.
בכל אחת מהמגמות קיימים הקבצים פנימיים של תחומי הלימודים. בכל הקבץ קורסי חובה וקורסי בחירה.
סוגי השיעורים, פירוט קורסי החובה והבחירה והיקף נקודות הזכות הדרוש בכל הקבץ בכל אחת מהמגמות וסך כל נקודות הזכות הדרושות לתואר מוצגים במערכי השיעורים.

 

מערך השיעורים לכל המגמות למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"ב 

מערך השיעורים לכל המגמות למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"א 

מערך השיעורים לכל המגמות למתחילים את לימודיהם בשנת תש"ף 

 

מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ט

 

 

מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ח

 

  במערכי השיעורים מוצגים שיעורי החובה ושיעורי הבחירה של התכנית ללימודי מוסמך בגיל הרך. הסטודנט רשאי לבחור גם מבין קורסים המוצעים ע"י תכניות המוסמך של חוגים אחרים באוניברסיטה העברית. 

  בחירת קורסים מחוגים אחרים ו/או מאוניברסיטאות אחרות תעשה באישור היועצת לענייני תלמידים בלבד.

  בתכנון הלימודים, מומלץ לסטודנט לבדוק היטב מהן הדרישות המוקדמות להשתתפות בקורסי הבחירה השונים.

   

  הכרה בלימודים אקדמיים מתקדמים קודמים

  • תלמיד המבקש פטור מקורסים על סמך לימודי מוסמך קודמים יגיש בקשה באמצעות טופס בקשה להכרה בקורסים.
  • תלמיד בעל תואר מוסמך בתחום אחר רשאי לבקש צמצום בהיקף לימודיו לתואר זה. במסלול המחקרי עד 6 נ"ז ובמסלול הלא מחקרי עד 10 נ"ז. בכל מקרה ההחלטה תעשה ע"י ראשת התכנית בהתאם לרלוונטיות ולהתאמת הקורסים לתוכנית המוסמך הנוכחית.

   

  מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ז:

   

  מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ו:

  מערכי השיעורים למי שהתחילו את לימודיהם בשנת תשע"ה:

  מערכי השיעורים למי שהתחילו את לימודיהם בשנת תשע"ד:

   

  .tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}