מוסמך בלימודי הגיל הרך ע"ש יוסף שוורץ

מידע כללי על התכנית

תוכנית לימודי המוסמך בגיל הרך מטרתה פיתוח מנהיגות מקצועית בתחומי הגיל הרך – יעוץ, הדרכה, טיפול, ניהול ופיתוח תוכניות ומחקר. ייחודה של תוכנית שוורץ הוא ברב תחומיותה. חברי הסגל בה שואבים ידע וכלים  מדיסציפלינות הפסיכולוגיה, העבודה הסוציאלית והחינוך במטרה לענות על צרכים יחודיים של ילדים וילדות בגיל לידה עד שש.

התכנית מבוססת על תפיסה מערכתית ועל גישה התפתחותית אקולוגית לגיל הרך. תפיסה זו מתייחסת  לסביבות השונות והמרובות המשפיעות על התפתחותם של ילדים וילדות: המשפחה, המסגרת החינוכית וקבוצת בני הגיל, הקהילה והתרבות.

 

מטרות התכנית:

 1. ליצור בסיס ידע משותף, שפה משותפת והידברות מקצועית בקרב הסטודנטיות, כדי לקדם  מטרות חינוכיות וחברתיות עבור ילדים וילדות בגיל הרך.

 2. להקנות ידע וכלים לחשיבה שיטתית ואנליטית בתחום הגיל הרך.

 3. להקנות ידע וכלים לתכנון והערכה של מסגרות חינוכיות ושירותים חברתיים לילדים וילדות בגיל הרך ומשפחותיהם.

 4. להקנות ידע ומיומנויות באיתור, בהערכה ובחיזוק גורמי החוסן של ילדים וילדות בגיל הרך, וכן בהערכת גורמי הסיכון בגיל זה בהקשר המשפחתי ובמסגרות החינוכיות.

 5. לקדם ולשפר מיומנויות הדרכה, ייעוץ, התערבות וניהול של אנשי מקצוע העובדים עם ובתוך מסגרות חינוכיות ושירותים חברתיים ועם הורים לילדים וילדות.

 6. לפתח תשתית של מחקר עיוני שיקדם את הידע בתחום הגיל הרך ואשר יזין ויעשיר את תוכניות הלימודים ואת ההתערבויות המקצועיות עם הורים, מסגרות חינוכיות ושירותים חברתיים לילדים בגיל הרך.

 7. לפתח קהילה מקצועית אשר תהיה לחבריה מערכת תומכת ומפתחת, להמשך מחקר ופיתוח ידע בקרב המשפחות, המסגרות לגיל הרך, השירותים החברתיים וקובעי המדיניות.

כדי להשיג מטרות  אלה התכנית משלבת למידה אקדמית עם למידה מעשית בשדה (בפרקטיקום) בתחומי התפתחות הילד, בריאות הנפש, תוכניות חינוכיות, ייעוץ, הדרכה וטיפול. התוכנית מדגישה תפיסה מערכתית והבנת יחסי הגומלין בין המערכות השונות הנוגעות לילדים וילדות, במשפחה, בקהילה ובחברה;

בתכנית מוצעות שלוש מגמות: המגמה להדרכה וייעוץ, המגמה לבריאות הנפש, והמגמה למדיניות וניהול. ליבת הידע משותפת לכלל הסטודנטים והסטודנטיות;

הלימודים במגמת הדרכה וייעוץ והלימודים במגמת בריאות הנפש מחייבים יום פרקטיקום בנוסף ליום הלימודים באוניברסיטה, הפרקטיקום מלווה בהדרכה פרטנית (לא בהכרח ביום הלימודים). 

 

מצגת הסבר על מערכת הקורסים לקראת שנת תשפ"ב

 

מפגש אוריינטציה שהתקיים לקראת תשפ"א

מצגת הסבר על מערכת הקורסים לקראת שנת תשפ"א

 

פרטי התקשרות

ראשת התכנית למוסמך בלימודי הגיל הרך: פרופ' עידית בליט-כהן

רכזת לימודי מוסמך: גב' רמה בוטביניק

ראשת מדור הכשרה מעשית: ד"ר איריס צדוק: iris.zadok@mail.huji.ac.il

מזכירות התוכניות : חדר 310

טלפונים: 02-5880452 שלוחה 2 , 02-5882184/5/8 

דוא"ל: swm@savion.huji.ac.il

שעות קבלה במזכירות: ימים א'-ה', 10:00-15:00

 

ליצירת קשר איתנו לחץ כאן

 

הרב ד"ר יוסף (ג'ו) שוורץ

תנאי קבלה והרשמה

 

ההרשמה לתכנית לשנת הלימודים תשפ"ג נפתחה בתאריך 23.01.2022  

ההרשמה למגמת הדרכה וייעוץ - תסתיים ב - 31.07.2022

ההרשמה למגמת מדיניות וניהול - תסתיים ב - 31.07.2022

ההרשמה למגמת בריאות הנפש - תסתיים ב - 15.07.2022

 

ועדת הקבלה תדון בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד ובהתאם ליכולת הקליטה של התכנית. יתקבלו בעלי הנתונים הטובים ביותר מבין אלה שממלאים אחר תנאי הקבלה.

מועמדים עם ציון ממוצע נמוך מדרישות הסף, יכולים להגיש בקשה להתקבל למוסמך והיא תידון בועדת חריגים של החוג.

 

תנאי הקבלה ללימודי המוסמך בגיל הרך

 • תנאי קבלה ספציפיים לכל אחת מהתכניות (פירוט להלן).
 • לימודי השלמה (פירוט להלן).
 • פטור אנגלית (פירוט להלן).

תנאי הקבלה למגמת הדרכה ויעוץ

 • תואר בוגר בציון 80 לפחות.
 • רצוי ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם הגיל הרך.

 

תנאי הקבלה למגמת בריאות הנפש

 • תואר בוגר בציון 80 לפחות בתחומי הטיפול בילדים צעירים במסגרת טיפולית (עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת ). 
 • ראיון קבלה אישי.
 • תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בתחום הגיל הרך. 

 

תנאי הקבלה למגמת מדיניות וניהול

 • תואר בוגר בציון 80 לפחות.
 • תינתן עדיפות למועמדים המגיעים מתחומי הניהול והפיקוח בגיל הרך או במסגרות טיפול או חינוך קרובות.

 

לימודי השלמה

לימודי ההשלמה נקבעים ע"י ועדת הקבלה לאחר בדיקת לימודים אקדמיים קודמים, ונועדו להקנות לכל התלמידים בסיס ידע משותף שהוא תנאי הכרחי לקבלה לתוכנית.
לימודים אלה יכללו את השיעורים הבאים מהתואר הראשון או קורסים מקבילים להם, בהתאמה ללימודיו הקודמים של המועמד:

 1. מבוא לסטטיסטיקה (עיבוד נתונים).  מומלץ: קורס השלמה מרוכז לפני תחילת שנת הלימודים שיתקיים בביה"ס  או  קורס סטטיסטיקה – מושגי יסוד.
 2. מבוא לשיטות מחקרמומלץ: קורס השלמה מרוכז לפני תחילת שנת הלימודים שיתקיים בביה"ס  או  קורס שיטות מחקר.

מי שיידרש להשלים קורס/ים בתחומים הנ"ל, יתקבל לתוכנית כתלמיד מן המניין רק לאחר סיום לימודי ההשלמה והשגת ציון ממוצע של 60 לפחות בלימודים אלה.
סיום לימודי ההשלמה הינם תנאי להמשך לימודים בתכנית.  לימודי ההשלמה לא ייחשבו כחלק מהלימודים לתואר.

בסוף הקיץ שלפני פתיחת שנת הלימודים יוצעו קורסי השלמה מרוכזים בתחומים הנ"ל, לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות.

 

פטור אנגלית

בהתאם לנהלי האוניברסיטה העברית, קבלת "פטור" ברמה אוניברסיטאית בלימודי אנגלית מהווה תנאי הכרחי לקבלה לתכנית המוסמך בגיל הרך. יש להציג פטור מאנגלית עד לסוף חודש ספטמבר שלפני שנת הלימודים המיועדת.

מי שאיננו בעל תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית נדרש פטור ברמת מתקדמים א' באנגלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  בעת הגשת המועמדות. (רשימת המוסדות המוכרים לפטור באנגלית).

מועמד שהמוסד בו הוא למד לתואר בוגר אינו ברשימת המוסדות המוכרים על-ידי האוניברסיטה העברית, נדרש להציג פטור חלופי על סמך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר/אמיר"ם, או לימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית.

 

סדרי הרשמה בתכנית

1.  כל המועמדים ירשמו במדור לרישום וקבלה באמצעות  אתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית (רישום מקוון). 

    תלמידי חו"ל ירשמו דרך המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל (בניין גולדשמידט, טל': 02-5882607). לפרטים נוספים על תהליך הרישום ניתן לעיין במדריך לנרשם.

2. במקביל - כל המועמדים, יש לפתוח חשבון במערכת להרשמה לתארים מתקדמים (EKMD) על מנת להעביר את המסמכים הדרושים לצורך תהליך הקבלה לתכנית:

 • תמונת פספורט סטנדרטית.
 • קורות חיים תמציתיים במתכונת של תבנית מקצועית המקובלת לחיפוש עבודה.
 • אישור זכאות לתואר בוגר/מוסמך קודם, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
 • גיליון ציונים של תואר הבוגר/המוסמך לעיל, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
 • שני מכתבי המלצה, אחד ממעסיק ואחד מסגל אקדמי.

 

מועמדותו של מי שלא ביצע את שני השלבים לעיל לא תועבר לטיפול ועדת הקבלה.
מי ששילם דמי רישום ולא העלה מסמכים למערכת ה-EKMD, תוזן לו דחייה על בסיס היעדר מסמכי קבלה עם סיומה של תקופת הרישום.

 

תהליך הקבלה

 • ועדת הקבלה תדון במועמדות רק לאחר שהמועמד שילם דמי רישום והעביר את כלל המסמכים הדרושים.
 • ועדת הקבלה תקבל החלטה בדבר מועמדות על סמך מסמכי המועמדות בלבד, אולם באפשרותה לזמן מועמד לראיון לפי ראות עיניה.
 • החלטת הועדה תימסר באופן רשמי דרך דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר המועמד בעת הגשת המועמדות.
 • מועמד יכול לערער על החלטת הוועדה תוך שבוע ימים מרגע קבלת ההודעה מהמזכירות. ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יועבר לטיפול הוועדה.

 

מבנה התוכנית

 

משך הלימודים בתכנית שנתיים אקדמיות.
הלימודים מרוכזים ליום אחד בשבוע ולקורסים מרוכזים במהלך חופשת הסמסטר ובסיום שנת הלימודים. 
ימי הלימוד בתכנית הם שנה א': יום ב'  ושנה ב': יום ד'. 
לא ניתן לפצל את הלימודים לשנות לימוד נוספות.

 

במסגרת התכנית ניתן ללמוד בשלוש מגמות: המגמה להדרכה וייעוץ, המגמה למדיניות וניהול והמגמה לבריאות הנפש בגיל הרך.
בכל אחת מהמגמות קיימים הקבצים פנימיים של תחומי הלימודים. בכל הקבץ קורסי חובה וקורסי בחירה.
סוגי השיעורים, פירוט קורסי החובה והבחירה והיקף נקודות הזכות הדרוש בכל הקבץ בכל אחת מהמגמות וסך כל נקודות הזכות הדרושות לתואר מוצגים במערכי השיעורים.

 

מערך השיעורים לכל המגמות למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"ב 

מערך השיעורים לכל המגמות למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"א 

מערך השיעורים לכל המגמות למתחילים את לימודיהם בשנת תש"ף 

 

מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ט

 

 

מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ח

 

  במערכי השיעורים מוצגים שיעורי החובה ושיעורי הבחירה של התכנית ללימודי מוסמך בגיל הרך. הסטודנט רשאי לבחור גם מבין קורסים המוצעים ע"י תכניות המוסמך של חוגים אחרים באוניברסיטה העברית. 

  בחירת קורסים מחוגים אחרים ו/או מאוניברסיטאות אחרות תעשה באישור היועצת לענייני תלמידים בלבד.

  בתכנון הלימודים, מומלץ לסטודנט לבדוק היטב מהן הדרישות המוקדמות להשתתפות בקורסי הבחירה השונים.

   

  הכרה בלימודים אקדמיים מתקדמים קודמים

  • תלמיד המבקש פטור מקורסים על סמך לימודי מוסמך קודמים יגיש בקשה באמצעות טופס בקשה להכרה בקורסים.
  • תלמיד בעל תואר מוסמך בתחום אחר רשאי לבקש צמצום בהיקף לימודיו לתואר זה. במסלול המחקרי עד 6 נ"ז ובמסלול הלא מחקרי עד 10 נ"ז. בכל מקרה ההחלטה תעשה ע"י ראשת התכנית בהתאם לרלוונטיות ולהתאמת הקורסים לתוכנית המוסמך הנוכחית.

   

  מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ז:

   

  מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ו:

  מערכי השיעורים למי שהתחילו את לימודיהם בשנת תשע"ה:

  מערכי השיעורים למי שהתחילו את לימודיהם בשנת תשע"ד:

   

  .tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}

  מגמות הלימוד

   

  בתכנית מוצעות שלוש מגמות: 
  המגמה להדרכה וייעוץ,  המגמה לבריאות הנפש  והמגמה למדיניות וניהול.
  ליבת הידע משותפת לכלל הסטודנטים והסטודנטיות אולם לכל מגמה תחומי לימוד יחודיים:
  בהדרכה ובייעוץ רוכשים ידע ומיומנויות להדרכה ויעוץ במסגרות חינוכיות לגיל הרך  
  במגמה לבריאות הנפש רוכשים ידע ומיומנויות בהתערבות עם ילדים וילדות ומשפחות במצבי סיכון ודחק 
  במגמת מדיניות וניהול רוכשים ידע ומיומנויות  בפיתוח ובניהול מסגרות ושירותים לילדים וילדות בגיל הרך.

  חשוב לציין כי הלימודים במגמת ייעוץ והדרכה ובמגמת בריאות הנפש, מחייבים פניות בנוסף ליום הלימודים באוניברסיטה.
  כמו כן, הדרכה פרטנית אינה מתקיימת בהכרח ביום הלימודים באוניברסיטה. 

   

  המגמה להדרכה וייעוץ

  המגמה לבריאות הנפש

  המגמה למדיניות וניהול

   

   

  מגמת בריאות הנפש בגיל הרך

   

  המגמה מיועדת להכשיר אנשים ממגוון המקצועות הטיפוליים לעבודה עם ילדים וילדות בסיכון ועם משפחותיהם, ועם הצוותים במסגרות החינוך בהן הם שוהים. הלימודים במגמה כוללים קורסים תיאורטיים ומקצועיים, סמינר מחקר וקורסי מחקר,  פרקטיקום  המלווה בהדרכה אישית ובסדנה קבוצתית.

  הלימודים במגמת בריאות הנפש מיועדים להשגת המטרות הבאות:

  1. הרחבת ארגז הכלים והידע בתחום ההתערבות הטיפולית בילדים בגיל הרך.
  2. הטמעת גישה אינטגרטיבית להתערבות מקצועית עם ילדים וילדות בגיל הרך, עם הוריהם ועם משפחותיהם.
  3. הקניית ידע וכלים לחשיבה שיטתית ואנליטית בתחום הגיל הרך, לשם איתור, הערכה והתערבות במצבי סיכון, מצוקה וטראומה בגיל הינקות ובגיל הרך.
  4. הכרות עם סוכנויות ומערכות אשר אמונות על הענקת שירותים לילדים וילדות בסיכון.  
  5. פיתוח מדיניות חברתית בקרב מטפלים בגיל הרך, תוך הקניית מיומנות הדרכה, ייעוץ, התערבות, ומנהיגות.
  6. פיתוח תשתית של מחקר עיוני שיקדם את הידע בתחום בריאות הנפש ועבודה עם ילדים וילדות בסיכון בגיל הרך.

  מגמה זו מופעלת בתמיכת קרן ארוינג ה. האריס

   

  מגמת הדרכה ויעוץ בגיל הרך

   

  המגמה מיועדת להכשיר את הסטודנטיות והסטודנטים לתפקידי הדרכה ויעוץ, פרטני וקבוצתי, במסגרות חינוכיות לגיל הרך. הלימודים במגמה כוללים קורסים תיאורטיים ומקצועיים, סמינר מחקר וקורסי מחקר,  פרקטיקום  המלווה בהדרכה אישית ובסדנה קבוצתית.

  הלימודים במגמת הדרכה ויעוץ מיועדים להשגת המטרות הבאות:

  1. הטמעת הגישה האקולוגית-התפתחותית להבנת צרכי ההדרכה של המסגרת החינוכית.
  2. הקניית ידע וכלים לחשיבה שיטתית ואנליטית בתחום הגיל הרך, לשם איתור צרכים ואתגרים, הערכה והתערבות בעבודת צוות המסגרת החינוכית.
  3. הכרות עם שירותים לגיל הרך בקהילה להגברת שיתוף הפעולה בין כל העוסקים ברווחת ילדים וילדות בגיל הרך ומשפחותיהם.
  4. פיתוח כלים ומיומנויות של הדרכה פרטנית וקבוצתית במסגרות חינוכיות.
  5. פיתוח תשתית של מחקר עיוני שיקדם את הידע בתחום ההדרכה והייעוץ בגיל הרך.
  6. פיתוח מנהיגות המקדמת את ההבנה שאיכות העבודה החינוכית –טיפולית תלויה בראש וראשונה במידת ההדרכה המוענקת לצוות במסגרת.

   

  מגמת מדיניות וניהול בגיל הרך

   

  מגמת מדיניות וניהול בגיל הרך מפתחת ומקנה  ידע בגיל הרך הממוקד בפיתוח תוכניות, מדיניות וניהול בתחום השירותים לגיל הרך. המגמה מיועדת  לסטודנטים וסטודנטיות שמעוניינים לרכוש ידע על הורים ילדים ומסגרות בגיל הרך מתוך רצון ללמוד לפתח תוכניות חדשות בתחום הגיל הרך או לנהל שירותים בתחום זה. 

  הלימודים במגמת מדיניות וניהול מיועדים להשגת המטרות הבאות:

  1. הטמעת גישה אינטגרטיבית להתערבות מקצועית עם ילדים וילדות גיל הרך, עם הוריהם ועם משפחותיהם.
  2. הקניית ידע וכלים לחשיבה שיטתית ואנליטית בתחום הגיל הרך, לצד היכרות עם שדה השירותים, הבנת המדיניות בתחום, וניהול ופיתוח תוכניות קיימות וחדשות בתחום הגיל הרך.
  3. הכרות עם מערכות המדיניות, המסגרות והמוסדות השונים המעניקים שירותים לילדים וילדות בגיל הרך. ידע וכלים בניהול, בשינוי ארגוני, בפיתוח משאבי אנוש ופיתוח צוותים. כמו גם בפיתוח קהילה ובגיוס משאבים, ביחסי ציבור ובשיווק ובפיתוח מנהיגות ארגונית. 
  4. פיתוח מדיניות חברתית בקרב מטפלים בגיל הרך, תוך הקניית מיומנות ניהול הדרכה ומנהיגות.
  5. פיתוח תשתית של מחקר עיוני שיקדם את הידע בתחום הגיל הרך והידע על המסגרות והשירותים הניתנים למשפחות ולילדים וילדות בגיל הרך.

   

   

   

  פרקטיקום

   

  הפרקטיקום הוא מסגרת לימודית המחברת בין התיאוריה לפרקטיקה וכוללת התנסות בשדה, הדרכה קבוצתית ו/או הדרכה אישית.

  הפרקטיקום מתקיים יום בשבוע, בנוסף ליום הלימודים, במשך שתי שנות הלימוד לתואר המוסמך והוא מלווה בהדרכה פרטנית אשר במקרים רבים אינה מתקיימת באוניברסיטה. 

   

  מסגרות הפרקטיקום

  במגמת הדרכה וייעוץ - הפרקטיקום מתקיים במסגרות קבוצתיות לגיל הרך כמו מעונות יום לגיל-הרך ומשפחתונים ומלווה את עבודת הצוות. בשלב הראשון הסטודנטיות והסטודנטים לומדים להכיר ולהעריך צרכים של ילד או ילדה במסגרת החינוכית ובהקשר המשפחתי והקהילתי וכן להכיר ולהעריך את הצרכים של קבוצת ילדים וילדות, של הצוות ושל ההורים ובוחנים באיזו מידה המסגרת החינוכית מציעה מענה לצרכים אלו. 
  השלב השני כולל התנסות בדרכי התערבות מגוונות: יצירת אינטראקציה משמעותית עם ילד או ילדה באמצעות התבוננות, משחק ושיחה, הדרכת הצוות, מתן מידע וייעוץ להורים.

   

  במגמת בריאות הנפש - הפרקטיקום מתקיים במסגרות לילדי בסיכון ולמשפחות במצוקה כמו מעונות רב-תכליתיים ומרכזים טיפוליים לגיל הרך. הסטודנטיות והסטודנטים עובדים עם הצוות החינוכי והטיפולי, עם המשפחות ועם הילדים והילדות ומשתלבים בתוכנית התערבות שנקבעת בהתאם למאפייני הילד או  הילדה, המשפחה, המסגרת החינוכית ומטרות ההתערבות. 

   

  מסגרת הפרקטיקום מהווה מקום ליישום הנלמד בקורסים התיאורטיים. ברוב הקורסים התיאורטיים ישנן מטלות שצריך לבצע בפרקטיקום כמו: תצפיות, התערבות עם ילד או ילדה, התערבות עם משפחה, הדרכת צוות, ניתוח מקורות ההשפעה של הקוריקולום, בחינת איכות החינוך-טיפול של המסגרת ועוד.

   

  ההדרכה בפרקטיקום

  מטרת ההדרכה היא תמיכה בהתפתחות האישית והמקצועית של כל סטודנט וסטודנטית.

  ההדרכה מתקיימת בתדירות של אחת לשבוע במגמת בריאות הנפש ואחת לשבועיים במגמת הדרכה וייעוץ, כל פגישת הדרכה נמשכת שעה (60 דקות). במרבית המקרים ההדרכה אינה מתקיימת באוניברסיטה ביום הלימודים אלא על פי קביעה מראש בין המדריכה והסטודנ.ית. תיאום זה מחייב גמישות מירבית וכן פניות. 

  תכני ההדרכה מתייחסים להתפתחות המקצועית של המודרכת, להתנסויותיה, למקצועה ומקצועיותה וקיים דגש על אתיקה מקצועית.

  סגל המדריכות בפרקטיקום הוא חלק מסגל התכנית. מרבית המדריכות הן בוגרות התכנית וממלאות כיום תפקידים מרכזיים בתחום הגיל הרך בישראל.

   

  תנאי מעבר לשנה ב'

   

  תלמיד שנה א' בתכנית המוסמך בגיל הרך יעבור לשנה ב' רק אם עבר את קורסי החובה הרלוונטיים של שנה א' (המפורטים מטה) בציון 60 לפחות.

  קורסי חובה כלליים:

          03802 חשיבה מדעית

          03804 עיבוד נתונים וניתוחם

       

  חובה למגמת הדרכה ויעוץ:

          03750 סדנת פרקטיקום

          03734 קוריקולום לגיל הרך: גישות תיאורטיות ויישומן

          03409 יסודות ובריאות הנפש בגיל הרך

   

  חובה למגמת בריאות הנפש:

          03425 סדנת פרקטיקום

          03528 יסודות מתקדמים בבריאות הנפש

          03409 יסודות ובריאות הנפש בגיל הרך

   

  חובה למגמת מדיניות וניהול:

          03152 תכניות ושירותים לגיל הרך

          03734 קוריקולום לגיל הרך: גישות תיאורטיות ויישומן

   

  המסלול המחקרי

  תוכנית המוסמך מעודדת תלמידים ללמוד במסלול המחקרי הכולל כתיבת עבודת גמר (תזה). 
  במסלול זה היקף הלימודים 36 נ״ז. המעבר למסלול המחקרי ייעשה בשנת הלימודים השנייה בלבד.

  מפגש בזום לקראת התיזות -  הכרות עם המרצים 11.1.21

  מפגש בזום לקראת התיזות -  הכרות עם המרצים 18.1.21

  התנאים לקבלה למסלול המחקרי החל משנת תשע"ט

  • מי שממוצע ציוניו 92 לפחות בקורסי המוסמך שנלמדו בסמסטר א' שנה א' (מינימום 8 נ"ז).
  • מי שגיבש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקיבל הסכמה בכתב של חבר/ה בסגל קבוע של בית הספר להנחותו במחקר המוצע (ראו רשימת חברי הסגל ותחומי המחקר שלהם).
  • לא תתקבל מועמדותו של מי שקיבל את הציון הנדרש בעקבות אישור מיוחד לחזור על קורס.


  לחצו כאן כדי לעבור להנחיות לכתיבת הצעת מחקר ועבודת גמר   

   

  לוח זמנים לכתיבת עבודת התיזה

  1. עד ראשית מרס (ה-1.3) – אישור של הצעת המחקר, כולל אישור ועדת אתיקה
  2. עד אמצע חודש יולי (ה-15.7) – סיום איסוף הנתונים וניתוחם
  3. עד סוף ספטמבר (ה-30.9) –  *הגשת העבודה

  *במידה ועבודת התיזה לא הוגשה עד לתאריך הנקוב, יש לפנות לראש/ת התוכנית ולד"ר ארנה שמר לקבל אישור להגשת העבודה עד ל31.12 של אותה השנה

   

  סטודנט במעמד משלים למחקר

  סטודנט רשאי להגיש בקשה לכתיבת עבודת גמר לאחר סיום לימודיו בתכנית המוסמך בעבודה סוציאלית במסלול הלא מחקרי.

  בקשה לכתוב עבודת גמר תידון רק אם ממלא המועמד אחר התנאים הבאים:

  1. סיום תואר המוסמך בציון ממוצע של 92 ומעלה.

  2.גיבוש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקבלת הסכמה בכתב של חבר/ה בסגל הקבוע של בית הספר להנחות את המועמד במחקר המוצע (ראו  רשימת חברי הסגל ותחומי העניין שלהם).

  עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות לכתוב עבודת גמר. בית הספר ידון בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד/ת ובהתאם ליכולת הקליטה של תכנית המוסמך.

  מועמד שיורשה לכתוב עבודת גמר חייב להירשם לאוניברסיטה העברית "כתלמיד משלים למחקר" ויחויב בשכר לימוד בהתאם לנהלי שכר לימוד הנהוגים באוניברסיטה.

  תלמיד אשר סיים לימודיו באוניברסיטה העברית במהלך 5 השנים שקדמו להגשת מועמדותו להשלמת כתיבת עבודת גמר, יהיה פטור מהשתתפות בסמינר תזה בכפוף לשיקול דעת ראשת התכנית. במקרה זה, הצעת המחקר שלו תיקרא ותידון ע"י המנחה וע"י קורא שני. 

  עבודת הגמר במסלול ההשלמה למחקר תוגש לכל המאוחר ב-30.9.  סטודנט שלא יעמוד בלוח זמנים זה לא יורשה להמשיך בכתיבת העבודה.

  התעודה והציון הסופי לתואר מוסמך בעבודה סוציאלית לא ישונו בעקבות השלמת כתיבתה של עבודת גמר. סטודנט המסיים את המסלול בהצלחה יקבל על כך אישור נפרד.

   

   

  התנאים לקבלה למסלול המחקרי עד לשנת תשע"ח כולל
  התלמידים שהתקבלו בשנת תשע"ז צריכים לעמוד
  בתנאי הקבלה הנכונים לתשע"ז

  תנאי הקבלה למסלול המחקרי

  רשאים להגיש מועמדותם למסלול זה מי שעומדים בכל אחד מהתנאים הבאים:

  • מי שממוצע ציוניו 90 לפחות בקורסי המוסמך הנלמדים בשנת הלימודים הראשונה.
  • מי שציונו 87 לפחות בכל אחד משני הקורסים: 03802 חשיבה מדעית, 03754 התפתחות בגיל הרך: תהליכים רגשיים וחברתיים. לא תתקבל מועמדותו של מי שקיבל את הציון הנדרש בעקבות אישור מיוחד לחזור על הקורס.לא תתקבל מועמדותו של מי שקיבל את הציון הנדרש בעקבות אישור מיוחד לחזור על הקורס.
  • מי שלא עמד בדרישות הציונים בקורסים החוסמים (03802 , 03754) אבל השיג ממוצע של 93 לפחות בשנה א' במוסמך.
  • מי שצבר לפחות 18 נ"ז בלימודי המוסמך במהלך השנה הראשונה.
  • מי שגיבש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקיבל הסכמה בכתב של חבר/ה בסגל הקבוע של בית הספר להנחותו במחקר המוצע (ראו רשימת חברי הסגל ותחומי המחקר שלהם).

  דרישות המסלול המחקרי

  • מעבר בהצלחה של קורסי החובה הבאים:
   • סמינר תזה (03940)
   • שיטות מחקר למתקדמים (כמותני 03560 או איכותני 03402)
  • כתיבת עבודת גמר (תזה)

   


   

  ציון סופי וזכאות לתואר

  הציון סופי וזכאות לתואר

  לתלמיד שימלא את כל חובותיו הלימודיות והכספיות, לרבות סיום בהצלחה של עבודת הגמר ו/או בחינת הגמר יוענק התואר "מוסמך אוניברסיטה בלימודי הגיל הרך" (M.A.) במועד שיקבע ע"י האוניברסיטה.

  פרטים נוספים על זכאות לתואר, דרך השקלול הסופי והגדרה מילולית של הציון הסופי  ראה בנהלי הוראה ולימודים באתר האוניברסיטה