מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים


מידע כללי

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית מציע תכנית לימודי מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים בתחומים אחרים.

התכנית מקנה למסיימיה תואר מוסמך בעבודה סוציאלית (MSW) וכשירות המאפשרת להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולעסוק במקצוע.

 

שכר הלימוד

לשכר הלימוד שלושה מרכיבים:

 1. תשלום עבור קורסי הבוגר העיוניים בשנה א'  ובשנה ב' : על פי כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטה לתלמידים במעמד של השלמות לקראת תואר מוסמך.
 2. תשלום עבור קורסי המוסמך העיוניים בשנה ב' ובשנה ג': על פי כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטה לתלמידים הלומדים לקראת תואר מוסמך .
 3. תשלום עבור שנתיים של ההכשרה המקצועית
 • מי שהתחיל את לימודיו בשנת תשע"ט והלאה , התשלום עבור ההכשרה המקצועית יהיה 10,000 ש"ח לשנה , סך הכל 20,000 ש"ח לשנתיים.

טבלת תעריפי ביטול לימודים בהכשרה מקצועית  

 

אוריינטציה

מצגת הסבר על מערכת הרישום לקורסים לקראת שנת תשפ"ב

מצגת אוריינטציה השלמות תשפג

מצגת אוריינטציה - השלמות- מערכת הקורסים תשפג

 

פרטי התקשרות

ראשת התכנית : פרופ' דפנה טנר

רכזת תוכנית המוסמך לבעלי תארים אחרים:

גב' דארין עלוי , חדר 319 ,  טלפון: 02-5881391 

כתובת דואר אלקטרוני: supmsw@savion.huji.ac.il

 

ליצירת קשר איתנו לחץ כאן

 

 

תנאי קבלה והרשמה לתוכנית המוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים

ההרשמה לתכנית לשנת הלימודים תשפ"ג

תחל בתאריך 23.01.2022  ותסתיים בתאריך 07.05.2022

 

תנאי קבלה למגמה ללימודים מתקדמים בטיפול ישיר

 • תואר בוגר/מוסמך בציון 85 לפחות.
 • התנסות עדכנית של שנה לפחות מיום הזכאות לתואר בוגר ועד לסיום מועד ההרשמה שלפני שנת הלימודים המיועדת, בשכר או בהתנדבות במסגרת טיפולית ציבורית עם שלושה מטופלים לפחות למשך תקופה של שלושה חודשים לפחות כל אחד, תוך הדרכה שבועית קבועה על ידי איש מקצוע רלוונטי (עובד סוציאלי / פסיכולוג).

 

תנאי קבלה למגמה לעבודה סוציאלית אינטגרטיבית

 • תואר בוגר/מוסמך בציון 85 לפחות.
 • למי שטרם סיים את התואר, אישור זכאות  צריך להיות עד ה- 30.9 של אותה שנה.

מועמדים עם ציון ממוצע 80 עד 85 יכולים להגיש בקשה להתקבל למוסמך והיא תידון בועדת הלימודים של התכנית

 

תנאי קבלה לכל המגמות 

על המועמד להציג לימודים אקדמיים קודמים בתחומים הבאים של מדעי החברה בהיקף של 12 נ"ז לפחות משלוש הקבוצות הבאות:

א.  4   נ"ז מלימודי הפסיכולוגיה.

ב.  4   נ"ז מלימודי המחקר.

ג.   4   נ"ז מלימודי הסוציולוגיה / חברה ישראלית / מבוא לכלכלה / התנהגות ארגונית / מדע המדינה / מחשבה חברתית.

מועמדים אשר חסר להם מעל 4 נ"ז לא יכולים להגיש מועמדות עד השלמת 8 נ"ז לפחות מתוך ה12 נ"ז .

 

לרשימת הקורסים לחץ כאן.

לבדיקת עמידה בתנאי זה יש להעביר קובץ ברור של גיליון הציונים לכתובת מייל:  supmsw@savion.huji.ac.il    נא לציין בפנייה במייל שם מלא ומס' זהות.

לכל פניה והיוועצות ניתן לפנות לגב' דארין עלוי במייל:    supmsw@savion.huji.ac.il

 

פטור באנגלית

בהתאם לנהלי האוניברסיטה העברית, קבלת "פטור" ברמה אוניברסיטאית בלימודי אנגלית מהווה תנאי הכרחי לקבלה לתכנית ההשלמות למוסמך בעבודה סוציאלית. יש להציג פטור מאנגלית עד ליום סיום ההרשמה לתכנית.

מי שאיננו בעל תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית נדרש פטור ברמת 'מתקדמים א' באנגלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  בעת הגשת המועמדות

מועמד שהמוסד בו הוא למד לתואר בוגר אינו ברשימת המוסדות המוכרים על-ידי האוניברסיטה העברית, נדרש להציג פטור חלופי על סמך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר/אמיר"ם, או לימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית.

 

סדרי הרשמה

1. על כל המועמדים להציג לימודים אקדמיים קודמים בהיקף של 12 נ"ז  (הגשת בקשה להכרה בקורסי בסיס הדרושים לתכנית) לכתובת מייל: supmsw@savion.huji.ac.il   

2. כל המועמדים ירשמו במדור לרישום וקבלה באמצעות  אתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית  רישום מקוון.

תלמידי חו ירשמו דרך המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל (בניין גולדשמידט, טל': 02-5882607). לפרטים נוספים על תהליך הרישום ניתן לעיין במדריך לנרשם

3. במקביל, כל המועמדים -  יש לפתוח חשבון במערכת להרשמה לתארים מתקדמים (EKMD) על מנת להעביר את המסמכים הדרושים לצורך תהליך הקבלה לתכנית:

 • תמונת פספורט סטנדרטית.
 • קורות חיים תמציתיים במתכונת של תבנית מקצועית המקובלת לחיפוש עבודה.
 • פירוט אישי ומקצועי לגבי הבחירה ללמוד בתכנית (עד 1000 מילים).
 • אישור זכאות לתואר בוגר/מוסמך קודם, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
 • גיליון ציונים של תואר הבוגר/המוסמך לעיל, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
 • שני מכתבי המלצה, אחד ממעסיק ואחד מסגל אקדמי,לפי הפורמט שמופיע באתר ההרשמה.
 • אישור מעסיק על ניסיון מקצועי (למעוניינים במגמת הטיפול הישיר בלבד).
 • טופס מדריך (למעוניינים במגמת הטיפול הישיר בלבד).

לא תידון מועמדות ללא המסמכים המפורטים.

מועמדותו של מי שלא ביצע את שני השלבים לעיל לא תועבר לטיפול ועדת הקבלה. 
מי ששילם דמי רישום ולא העלה מסמכים למערכת הEKMD -   תוזן לו דחייה על בסיס היעדר מסמכי קבלה עם סיומה של תקופת הרישום. 

הדרישות המפורטות להלן מהוות תנאי להגשת מועמדות בלבד, ואינן מקנות זכות קבלה אוטומטית. בית הספר דן בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד/ת ובהתאם ליכולת הקליטה של התכנית. לתכנית יתקבלו בעלי הנתונים הטובים ביותר מבין אלו העומדים בתנאי הקבלה.

 

תהליך הקבלה

 • ועדת הקבלה תדון במועמדות רק לאחר שהמועמד שילם דמי רישום והעביר את כלל המסמכים הדרושים.
 • ועדת הקבלה תקבל החלטה בדבר מועמדות על סמך מסמכי המועמדות בלבד, אולם באפשרותה לזמן מועמד לראיון לפי ראות עיניה.
 • החלטת הועדה תימסר באופן רשמי דרך דוא"ל ,לפרטים שמסר המועמד בעת הגשת המועמדות.
 • מועמד יכול לערער על החלטת הוועדה תוך שבוע ימים מרגע קבלת ההודעה. ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יועבר לטיפול הוועדה.

לפרטים נוספים אודות הליך ההרשמה והקבלה ללימודים יש לפנות לגב' דארין עלוי  בטלפון: 02-5881391  או במייל  supmsw@savion.huji.ac.il  

 

 

 

מערכת שעות בתוכנית המוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים

מבנה תוכנית המוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים

מבנה התכנית למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"ב

 • במסלול מחקרי - 36 נ"ז.  התלמידים נדרשים להגיש עבודת גמר (תזה).
 • במסלול הלא מחקרי - 38 נ״ז.  ללא כתיבת עבודת גמר (תזה).
 • תלמידי המסלול הישיר לדוקטורט ילמדו בהיקף של 38 נ"ז (ראה פרק הלימודים לתואר שלישי).

 

משך הלימודים בתכנית הוא שלוש שנים אקדמיות, מתוכן שנת השלמה ושנתיים בתכנית המוסמך. 

 • בשנה הראשונה ללימודים – יום לימודים מרוכז + יומיים הכשרה מעשית (16 שעות)
 • בשנה השנייה ללימודים – יום לימודים מרוכז + יומיים הכשרה מעשית (16 שעות)
 • שנה ב' וג' הלימודים יכללו, במסלול מחקרי - 32 נ"ז. התלמידים נדרשים להגיש עבודת גמר (תזה).
 • במסלול הלא מחקרי - 38 נ״ז.  ללא כתיבת עבודת גמר (תזה).
 • תלמידי המסלול הישיר לדוקטורט ילמדו בהיקף של 38 נ"ז (ראה פרק הלימודים לתואר שלישי).

 

הלימודים מרוכזים ליום אחד בשבוע ולקורסים מרוכזים במהלך חופשת הסמסטר ובסיום שנת הלימודים.
בנוסף, בשנתיים הראשונות ללימודים יידרשו התלמידים להשתתף בהכשרה מקצועית במשך יומיים בשבוע (ימים א'+ד').  לא ניתן לפצל את הלימודים לשנות לימוד נוספות.

 

פטור והכרה בלימודים אקדמיים מתקדמים קודמים

 • תלמיד המבקש פטור מקורסים על סמך לימודי מוסמך קודמים יפנה באמצעות טופס בקשה להכרה בקורסים
   
 • תלמיד בעל תואר מוסמך בתחום אחר רשאי לבקש צמצום בהיקף לימודיו לתואר זה. במסלול המחקרי עד 6 נ"ז ובמסלול הלא מחקרי עד 10 נ"ז. בכל מקרה ההחלטה תעשה ע"י ראשת התכנית בהתאם לרלוונטיות ולהתאמת הקורסים לתוכנית המוסמך הנוכחית.
   
 • לפי נוהלי האוניברסיטה, האוניברסיטה רשאית לפטור סטודנט מקורס בתכנית לימודי המוסמך בגין קורס אקדמי שלמד במסגרת תכנית לימודים אחרת למוסמך במוסד להשכלה גבוהה, אשר בגינה הוענק לו תואר אקדמי, ובתנאי שהקורס שנלמד בעבר זהה במתכונתו ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס שניתן בו הפטור. ככלל, לא ניתן לקבל פטור בגין קורסים אקדמיים שנלמדו לפני יותר משש שנים. ועדת ההוראה תוכל לדון במקרים חריגים.

 

מערך השיעורים בתכנית

מערך השיעורים בשנת תשפ"ג למתחילים את לימודיהם בתכנית ההשלמות שנה א' בתשפ"ב

מערך השיעורים בשנת תשפ"ב למתחילים את לימודיהם בתכנית ההשלמות שנה א' בתשפ"א

מערך השיעורים בשנת תשפ"א למתחילים את לימודיהם בתכנית ההשלמות שנה א' בתש"ף

מערך השעורים בשנת תש"ף למתחילים את לימודיהם בתוכנית ההשלמות שנה א' בתשע"ט

מערך השעורים בשנת תשע"ט למתחילים את לימודיהם בתוכנית ההשלמות שנה א' בתשע"ח

 

תנאי מעבר משנה א' (שנת ההשלמה) לשנה ב' (שנת המוסמך הראשונה).

 

תלמיד שנה א' בתכנית ההשלמות יעבור לשנה ב'  (לשנה א' בתכנית המוסמך) רק אם סיים עם ציון ממוצע שנתי של 80 לפחות, וקיבל ציון "עובר" בהכשרה המעשית.