טבלת תעריפי ביטול לימודים בהכשרה מקצועית - מעודכן לתשפ"ב

טבלת תעריפי ביטול לימודים בהכשרה המקצועית - מעודכן לתשפ"ב

 

 

                      מועד הביטול       

גובה התשלום

1

עד 15/8/21

--

2

מה-16/8/21 ועד ה-15/09/21

1,700 (17%)

3

מה-16/09/21 ועד ה-1/11/21

3,400 (34%)

4

מה-2/11/21 ועד ה-28/03/22

6,000 (60%)

5

מה-29/03/22 ועד סוף שנת הלימודים

10,000 (100%)

 
יש להודיע על ביטול הלימודים בכתב למדור להכשרה מקצועית ולמדור לחשבונות סטודנטים.