עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי חוג נוסף

עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי חוג נוסף במדעי החברה        עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי חוג נוסף במדעי הרוח

 

 

עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי החוג לקרימינולוגיה     עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי החוג למנהל עסקים

 

 

תואר בוגר בעבודה סוציאלית  ותואר בוגר במשפטים    

עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי חוג נוסף במדעי החברה

תואר בוגר בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם לימודי חוג נוסף בפקולטה למדעי החברה (430)

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו משנת הלימודים תשע"ט ואלך

 

ראשת תכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il / davidh@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

פקס : 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.

 

התוכנית מציעה לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (BSW) עם לימודים בחוג במדעי החברה.  התכנית פתוחה לתלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

במסגרת התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית לקראת תואר בוגר (BSW) ובמקביל יוכלו ללמוד בחוג נוסף במדעי החברה על פי בחירתם. בסיום הלימודים יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית (BSW) לצד אישור שבו יצויין כי הסטודנט/ית השלים/מה את לימודיו/ה בחוג בפקולטה למדעי החברה. תואר הבוגר בעבודה סוציאלית והאישור על סיום הלימודים בחוג יוענקו למסיימים במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחומי מדעי החברה  אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית.התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג במדעי החברה. (עמידה בחתך אינה מבטיחה קבלה לתכנית, אלא היא תנאי הכרחי).

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בעבודה סוציאלית נע בין 96-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בפקולטה למדעי החברה. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות במדעי החברה.

פטורים אפשריים לפי חוגים:

 

מס' קורס שם הקורס פרטי הקורס בחוג לפסיכולוגיה פרטי הקורס בחוג לכלכלה פרטי הקורס בחוג לסוציולוגיה                 נ"ז להכרה
03278 חברה ומגדר" סוגיות סוציולוגיות (תקף גם לקורס 03105 שנלמד עד לשנת תשע"ט) --- --- מבוא לסוציולוגיה 2
03109 כלכלת הרווחה ---
מבוא לכלכלה מיקרו+מקרו 57107/8 
  3
03106 פסיכולוגיה: מושגי יסוד
51539- תהליכים קוגנטיביים 
    2
03121 תורת האישיות
51503- אישיות 
    2
03130 האדם במשפחה חלק א'
 51760- עולמו הרגשי של הפעוט בגישה פסיכודינמית התפתחותית 
    2
03138 האדם במשפחה חלק ב'
51202- תהליכים התפתחותיים 
    2
03150 פסיכולוגיה חברתית
51201- תהליכים חברתיים 
    2
03111 סטטיסטיקה
51102- חשיבה סטטיסטית 
יסודות ההסתברות 52220 
סטטיסטיקה לסוציולוגים 53103  
3
03502 החברה הישראלית --- ---
חברה בישראל 
 
03120 כתיבה עיונית ומדעית על סמך קורס מקביל בחוג לפסיכולוגיה     1
03307 פסיכופתולוגיה
51626- פסיכולוגיה אבנורמלית
    2
3321 שיטות מחקר כמותניות
51307- שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי 
עקרונות ויישום בניתוח סטטיסטי 5221 
שיטות מחקר כמותיות 53302 
2
  קורס בחירה בתה"ת
51301- פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר 
    2
03814 עיבוד נתונים במחקר
 51108- שימוש במחשב 
תכנות ב-STATA
  2

 

לפרטים על החוגים מהפקולטה למדעי החברה אותם ניתן ללמוד בתכנית זו, יש לפנות לגב' רונית ששון, המזכירה לעניני הוראה ותלמידים של הפקולטה למדעי החברה, בדוא"ל  ל- ronits@savion.huji.ac  או בטלפון 02-5883447

מידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי חוג נוסף במדעי הרוח

תואר בוגר בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם לימודי חוג נוסף בפקולטה למדעי הרוח (430)

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו משנת הלימודים תשע"ט ואלך

 

ראשת תוכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il / davidh@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

פקס : 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.

 

התוכנית מציעה לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (BSW) עם לימודים בחוג במדעי הרוח.  התכנית פתוחה לתלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

במסגרת התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית לקראת תואר בוגר (BSW) ובמקביל יוכלו ללמוד בחוג נוסף במדעי הרוח על פי בחירתם. בסיום הלימודים יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית (BSW) לצד אישור שבו יצויין כי הסטודנט/ית השלים/מה את לימודיו/ה בחוג בפקולטה למדעי הרוח. תואר הבוגר בעבודה סוציאלית והאישור על סיום הלימודים בחוג יוענקו למסיימים במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחומי מדעי הרוח  אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית.התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג במדעי הרוח. (עמידה בחתך אינה מבטיחה קבלה לתכנית, אלא היא תנאי הכרחי).

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בעבודה סוציאלית נע בין 96-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בפקולטה למדעי הרוח. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות במדעי הרוח.

לפרטים על החוגים מהפקולטה למדעי הרוח אותם ניתן ללמוד בתכנית זו, יש לפנות לגב' ריטה וידרי, המזכירה לעניני הוראה ותלמידים של הפקולטה למדעי הרוח, בדוא"ל  ל-Margaritav@savion.huji.ac  או בטלפון 02-5883714

מידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי החוג לקרימינולוגיה

תואר בוגר בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם לימודי חוג נוסף בחוג לקרימינולוגיה (430)

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו משנת הלימודים תשע"ט ואלך

ראשת תכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il / davidh@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

פקס : 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.

 

התוכנית מציעה לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (BSW) עם לימודים בחוג לקרימינולוגיה.  התכנית פתוחה לתלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

במסגרת התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית לקראת תואר בוגר (BSW) ובמקביל יוכלו ללמוד בחוג נוסף בחוג לקרימינולוגיה. בסיום הלימודים יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית (BSW) לצד אישור שבו יצויין כי הסטודנט/ית השלים/מה את לימודיו/ה בחוג לקרימינולוגיה. תואר הבוגר בעבודה סוציאלית והאישור על סיום הלימודים בחוג יוענקו למסיימים במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגר אקדמי ושילוב מעניין עם ממשקים רבים מתחום הקרימינולוגיה אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית.התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג לקרימינולוגיה. (עמידה בחתך אינה מבטיחה קבלה לתכנית, אלא היא תנאי הכרחי).

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בעבודה סוציאלית נע בין 109-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בחוג לקרימינולוגיה. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות בחוג לקרימינולוגיה.

למידע ופרטים על החוג לקרימינולוגיה, יש לפנות לגב' נטע איצקוביץ,ע. לענייני הוראה- תואר בוגר במכון לקרימינולוגיה .02-5494960, בדוא"ל  ל-netam@savion.huji.ac.il

מידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

 

מס' קורס בע"ס שם הקורס בע"ס נ"ז שם הקורס בקרימינולוגיה הערות
03120 כתיבה עיונית ואקדמית 1 אוריינות אקדמית  
03131 יסודות המשפט וזכויות אדם 2 מבוא למשפט וחברה  
03106 מבוא לפסיכולוגיה:מושגי יסוד 2 מבוא לקרימינולוגיה ברעי מדעי החברה החל מתשע"ט ואילך
03321 שיטות מחקר כמותניות 2 שיטות מחקר בקרימינולוגיה  
03111 עיבוד נתונים וניתוחם 3 מבוא לסטטיסטיקה בקרימינולוגיה  

 

עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי החוג למנהל עסקים

תואר בוגר בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם לימודי חוג נוסף בחוג למנהל עסקים (430)

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו משנת הלימודים תשע"ט ואלך

ראשת תכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il / davidh@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

פקס : 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.

 

התוכנית מציעה לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (BSW) עם לימודים לחוג לנוסף בחוג למנהל עסקים.  התכנית פתוחה לתלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

במסגרת התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית לקראת תואר בוגר (BSW) ובמקביל יוכלו ללמוד בחוג נוסף בחוג למנהל עסקים על פי בחירתם. בסיום הלימודים יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית (BSW) לצד אישור שבו יצויין כי הסטודנט/ית השלים/מה את לימודיו/ה בחוג למנהל עסקים. תואר הבוגר בעבודה סוציאלית והאישור על סיום הלימודים בחוג יוענקו למסיימים במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחומי מדעי הרוח  אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית.התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג למנהל עסקים. (עמידה בחתך אינה מבטיחה קבלה לתכנית, אלא היא תנאי הכרחי).

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בעבודה סוציאלית נע בין 96-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בחוג למנהל עסקים. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות במנהל עסקים.

 

לפרטים על הלימודים בחוג למנהל עסקים, יש לפנות לגב' ענת דרור, בדוא"ל  ל- anatd@savion.huji.ac.il  או בטלפון 02-5881917.

מידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

תואר בוגר בעבודה סוציאלית ותואר בוגר במשפטים

תואר בוגר בעבודה סוציאלית (BSW) ותואר בוגר במשפטים (LLB) - ת ש "ף 
רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו בשנת הלימודים תשע"ט ואלך

במסגרת המסלול הזה יוכלו סטודנטים ללמוד במקביל לשני תארים ראשונים: האחד בעבודה סוציאלית (BSW) והשני במשפטים (LLB).

היקף הלימודים הנדרש לשני התארים ביחד יהיה לפחות 209 נ"ז, מהם לפחות 115 נ"ז במשפטים ולפחות 96 נ"ז בעבודה סוציאלית (64 נ"ז למודים עיוניים ו-32 נ"ז הכשרה מקצועית). ההקלה בהיקף הלימודים בעבודה סוציאלית מותנית בלימוד קורסים במשפטים שיתרמו להכשרה של תלמידי התכנית גם בעבודה סוציאלית, אי לכך זהות הקורסים והיקפם בכל אחד מהתחומים בכל אחת משנות הלימוד טעונים אישור מראש בידי ועדה אקדמית שיהיו בה נציג של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ונציג של הפקולטה למשפטים.

תנאי קבלה לתכנית

יתקבלו לתכנית זו מועמדים בעלי נתוני קבלה העומדים בסף הקבלה למסלול זה ובמקביל עומדים בדרישות הקבלה למסלול בפקולטה למשפטים (העמידה בתנאי הקבלה של שתי התכניות הינה תנאי הכרחי אך לא מספיק לקבלה לתכנית). מועמדים יורשו להתחיל בתכנית כבר בשנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה. ההרשמה לכל תואר היא בנפרד בכל פקולטה השיוך הפקולטטי יהיה בהתאם לכך. 

תעודת הבוגר בתכנית המשולבת

בוגרי התכנית יקבלו תעודת בוגר בכל תחום  במסגרת טקס הסיום של כל פקולטה בנפרד ואשר בכפוף לכללים של לשכת עורכי הדין ושל מועצת העובדים הסוציאליים יאפשרו להם לעסוק בכל אחד מהתחומים.

תקופת הלימודים

משך הלימודים הינו  4 שנים. ממשך הלימודים לתלמידים שיתקבלו לתכנית בשנה ב', יעמוד על ארבע וחצי שנים.

נא לעיין גם בשנתון הפקולטה למשפטים, חלק שני: נהלי הפקולטה למשפטים

מבנה הלימודים

רשימת פטורים אפשריים במסלול:

מס' הקורס בע"ס שם הקורס בע"ס פרטי הקורס במשפטים נ"ז להכרה
03131 יסודות המשפט תורת המשפט 2
03109 כלכלת הרווחה משפט וכלכלה/דיני מיסים/ניתוח כלכלי 2
03134 מעורבות חברתית קליניקה משפטית/התנדבות במסגרת הקורס המשפט ככלי לשינוי חברתי 4
03120 כתיבה עיונית ומדעית פטור גורף על סמך פסיכומטרי/קורס מקביל במשפטים 1
*03502 החברה הישראלית חוקה/משפט וחברה/משפט ורווחה 2
  2 קורסי בחירה בתה"ת משפט ומגדר / רב תרבותיות / דיני משפחה 4
  קורס בחירה ברווחה המשפט ככלי לשינוי חברתי/מדיניות רווחה 2

                                                 * הקורס לא יתקיים בשנת הלימודים תש"ף ואילך. 

לפרטים על המסלול ניתן לפנות אל ראש תחום הוראה ותלמידים, אורי שגיא

oris@savion.huji.ac.il   או בטלפון: 02-5880452 שלוחה מס' 6