עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי חוג נוסף במדעי הרוח

תואר בוגר בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם לימודי חוג נוסף בפקולטה למדעי הרוח (430)

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו משנת הלימודים תשע"ט ואלך

 

ראש תכנית הבוגר: ד"ר אבישי בניש

רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il / davidh@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 312

פקס : 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.

 

 

התוכנית מציעה לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (BSW) עם לימודים בחוג במדעי הרוח.  התכנית פתוחה לתלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

במסגרת התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית לקראת תואר בוגר (BSW) ובמקביל יוכלו ללמוד בחוג נוסף במדעי הרוח על פי בחירתם. בסיום הלימודים יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית (BSW) לצד אישור שבו יצויין כי הסטודנט/ית השלים/מה את לימודיו/ה בחוג בפקולטה למדעי הרוח. תואר הבוגר בעבודה סוציאלית והאישור על סיום הלימודים בחוג יוענקו למסיימים במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחומי מדעי הרוח  אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית.התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג במדעי הרוח. (עמידה בחתך אינה מבטיחה קבלה לתכנית, אלא היא תנאי הכרחי).

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400%.

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בעבודה סוציאלית נע בין 96-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בפקולטה למדעי הרוח. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות במדעי הרוח.

לפרטים על החוגים מהפקולטה למדעי הרוח אותם ניתן ללמוד בתכנית זו, יש לפנות לגב' ריטה וידרי, המזכירה לעניני הוראה ותלמידים של הפקולטה למדעי הרוח, בדוא"ל  ל-Margaritav@savion.huji.ac  או בטלפון 02-5883714

מידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

מערך פטורים ללומדים לימודי חוג נוסף עם החוג לחינוך:

מס' הקורס בעבודה סוציאלית שם הקורס בעבודה סוציאלית נ"ז בע"ס מספר ושם הקורס בחינוך הערות
03106 פסיכולוגיה: מושגי יסוד 2 34201 מבוא לפסיכולוגיה של החינוך  
03278 חברה ומגדר: סוגיות סוציולוגיות  2 34202 סוציולוגיה של החינוך הפטור ניתן רק עד שנת תשע"ט כולל. 
03120 כתיבה עיוניות ומדעית 1 34401 מיומנויות יסוד בקריאה וכתיבה אקדמית  
03111 עיבוד נתונים במחקר 3 34205  
03150 פסיכולוגיה חברתית 2 34435 פסיכולוגיה חברתית של הכיתה  
03130/03138 התפתחות האדם במשפחה א' + ב' 4 34507 פסיכולוגיה התפתחותית