עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי החוג לקרימינולוגיה

תואר בוגר בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם לימודי חוג נוסף בחוג לקרימינולוגיה (430)

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו משנת הלימודים תשע"ט ואלך

ראש תכנית הבוגר: ד"ר אבישי בניש

רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il / davidh@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 312

פקס : 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.

 

 

 

התוכנית מציעה לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (BSW) עם לימודים בחוג לקרימינולוגיה.  התכנית פתוחה לתלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

במסגרת התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית לקראת תואר בוגר (BSW) ובמקביל יוכלו ללמוד בחוג נוסף בחוג לקרימינולוגיה. בסיום הלימודים יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית (BSW) לצד אישור שבו יצויין כי הסטודנט/ית השלים/מה את לימודיו/ה בחוג לקרימינולוגיה. תואר הבוגר בעבודה סוציאלית והאישור על סיום הלימודים בחוג יוענקו למסיימים במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגר אקדמי ושילוב מעניין עם ממשקים רבים מתחום הקרימינולוגיה אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית.התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג לקרימינולוגיה. (עמידה בחתך אינה מבטיחה קבלה לתכנית, אלא היא תנאי הכרחי).

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400%.

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בעבודה סוציאלית נע בין 109-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בחוג לקרימינולוגיה. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות בחוג לקרימינולוגיה.

רשימת פטורים אפשריים

שם קורס מס' קורס פרטי קורס בקרימינולוגיה נ"ז
כתיבה עיונית ומדעית 03120 אוריינות אקדמית  1
עיבוד נתונים בע"ס (החל משנת הלימודים תש"פ) 03111 61797 מבוא לסטטיסטיקה בקרימינולוגיה  3
שיטות מחקר כמותניות  03321 61202 שיטות מחקר בקרימינולוגיה 2
יסודות המשפט וזכויות אדם 03131 מבוא  למשפט וחברה 2
מושגי יסוד בפסיכולוגיה 03106 מבוא לקרימינולוגיה בראי מדעי החברה פסיכולוגיה 2
חברה ומגדר: סוגיות סוציולוגיות 03278 61101 מבוא לקרימינולוגיה בראי מדעי החברה- סוציולוגיה  2למידע ופרטים על החוג לקרימינולוגיה, יש לפנות לגב' נטע איצקוביץ,ע. לענייני הוראה- תואר בוגר במכון לקרימינולוגיה .02-5494960, בדוא"ל  ל-netam@savion.huji.ac.il

מידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית