תואר בוגר בעבודה סוציאלית ותואר בוגר במשפטים

תואר בוגר בעבודה סוציאלית (BSW) ותואר בוגר במשפטים (LLB) 

במסגרת המסלול הזה יוכלו סטודנטים ללמוד במקביל לשני תארים ראשונים: האחד בעבודה סוציאלית (BSW) והשני במשפטים (LLB).

היקף הלימודים הנדרש לשני התארים ביחד יהיה לפחות 209 נ"ז, מהם לפחות 115 נ"ז במשפטים ולפחות 96 נ"ז בעבודה סוציאלית (64 נ"ז למודים עיוניים ו-32 נ"ז הכשרה מקצועית). ההקלה בהיקף הלימודים בעבודה סוציאלית מותנית בלימוד קורסים במשפטים שיתרמו להכשרה של תלמידי התכנית גם בעבודה סוציאלית, אי לכך זהות הקורסים והיקפם בכל אחד מהתחומים בכל אחת משנות הלימוד טעונים אישור מראש בידי ועדה אקדמית שיהיו בה נציג של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ונציג של הפקולטה למשפטים.

תנאי קבלה לתכנית

יתקבלו לתכנית זו מועמדים בעלי נתוני קבלה העומדים בסף הקבלה למסלול זה ובמקביל עומדים בדרישות הקבלה למסלול בפקולטה למשפטים (העמידה בתנאי הקבלה של שתי התכניות הינה תנאי הכרחי אך לא מספיק לקבלה לתכנית). מועמדים יורשו להתחיל בתכנית כבר בשנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה. ההרשמה לכל תואר היא בנפרד בכל פקולטה השיוך הפקולטטי יהיה בהתאם לכך. 

תעודת הבוגר בתכנית 

בוגרי התכנית יקבלו תעודת בוגר בכל תחום  במסגרת טקס הסיום של כל פקולטה בנפרד ואשר בכפוף לכללים של לשכת עורכי הדין ושל מועצת העובדים הסוציאליים יאפשרו להם לעסוק בכל אחד מהתחומים.

תקופת הלימודים

משך הלימודים הינו  4 שנים. ממשך הלימודים לתלמידים שיתקבלו לתכנית בשנה ב', יעמוד על ארבע וחצי שנים.

נא לעיין גם בשנתון הפקולטה למשפטים, חלק שני: נהלי הפקולטה למשפטים

מבנה הלימודים

רשימת פטורים אפשריים במסלול:

מס' הקורס בע"ס שם הקורס בע"ס פרטי הקורס במשפטים נ"ז להכרה
03131 יסודות המשפט תורת המשפט 2
03109 כלכלת הרווחה משפט וכלכלה/דיני מיסים/ניתוח כלכלי 2
03134 מעורבות חברתית קליניקה משפטית/התנדבות במסגרת הקורס המשפט ככלי לשינוי חברתי 4
03120

החל מתשפ"ג הקורס יוכר כ-2 נ"זים

*כתיבה עיונית ומדעית

פטור גורף על סמך פסיכומטרי/קורס מקביל במשפטים 1
03278 חברה ומגדר: סוגיות סוציולוגיות חוקה/משפט וחברה/משפט ורווחה 2
  קורסי בחירה בתה"ת משפט ומגדר / רב תרבותיות / דיני משפחה / ילדים בסיכון / עבירות מין 4
  קורס בחירה ברווחה חקיקה וחינוך לשינוי לכלי חברתי/ מדיניות רווחה/ מבוא למשפט וחברה / דיני עבודה 2

* עד תשפ"ב (כולל) הקורס 'כתיבה עיונית ומדעית' ניתן כ-1 נ"ז. החל מתשפ"ג הקורס שונה ל-2 נ"זים
 

לפרטים על המסלול ניתן לפנות אל גב' שולי לוי, ראשת תחום הוראה ותלמידים, 
shulil@savion.huji.ac.il  או בטלפון: 02-5881802