תואר מוסמך

מוסמך בעבודה סוציאלית

 

מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים

 

גיל הרך

 

מוסמך בניהול מלכרים וארגונים קהילתיים

 

Management and Leadership

 

 

 

מוסמך בעבודה סוציאלית

 

לא לעדכון 2

 

מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים

לא לעדכון

מוסמך בלימודי הגיל הרך ע"ש יוסף שוורץ

מידע כללי על התכנית

תוכנית לימודי המוסמך בגיל הרך מטרתה פיתוח מנהיגות מקצועית בתחומי הגיל הרך – יעוץ, הדרכה, טיפול, ניהול ופיתוח תוכניות ומחקר. ייחודה של תוכנית שוורץ הוא ברב תחומיותה. חברי הסגל בה שואבים ידע וכלים  מדיסציפלינות הפסיכולוגיה, העבודה הסוציאלית והחינוך במטרה לענות על צרכים יחודיים של ילדים וילדות בגיל לידה עד שש.

התכנית מבוססת על תפיסה מערכתית ועל גישה התפתחותית אקולוגית לגיל הרך. תפיסה זו מתייחסת  לסביבות השונות והמרובות המשפיעות על התפתחותם של ילדים וילדות: המשפחה, המסגרת החינוכית וקבוצת בני הגיל, הקהילה והתרבות.

 

מטרות התכנית:

 1. ליצור בסיס ידע משותף, שפה משותפת והידברות מקצועית בקרב הסטודנטיות, כדי לקדם  מטרות חינוכיות וחברתיות עבור ילדים וילדות בגיל הרך.

 2. להקנות ידע וכלים לחשיבה שיטתית ואנליטית בתחום הגיל הרך.

 3. להקנות ידע וכלים לתכנון והערכה של מסגרות חינוכיות ושירותים חברתיים לילדים וילדות בגיל הרך ומשפחותיהם.

 4. להקנות ידע ומיומנויות באיתור, בהערכה ובחיזוק גורמי החוסן של ילדים וילדות בגיל הרך, וכן בהערכת גורמי הסיכון בגיל זה בהקשר המשפחתי ובמסגרות החינוכיות.

 5. לקדם ולשפר מיומנויות הדרכה, ייעוץ, התערבות וניהול של אנשי מקצוע העובדים עם ובתוך מסגרות חינוכיות ושירותים חברתיים ועם הורים לילדים וילדות.

 6. לפתח תשתית של מחקר עיוני שיקדם את הידע בתחום הגיל הרך ואשר יזין ויעשיר את תוכניות הלימודים ואת ההתערבויות המקצועיות עם הורים, מסגרות חינוכיות ושירותים חברתיים לילדים בגיל הרך.

 7. לפתח קהילה מקצועית אשר תהיה לחבריה מערכת תומכת ומפתחת, להמשך מחקר ופיתוח ידע בקרב המשפחות, המסגרות לגיל הרך, השירותים החברתיים וקובעי המדיניות.

כדי להשיג מטרות  אלה התכנית משלבת למידה אקדמית עם למידה מעשית בשדה (בפרקטיקום) בתחומי התפתחות הילד, בריאות הנפש, תוכניות חינוכיות, ייעוץ, הדרכה וטיפול. התוכנית מדגישה תפיסה מערכתית והבנת יחסי הגומלין בין המערכות השונות הנוגעות לילדים וילדות, במשפחה, בקהילה ובחברה;

בתכנית מוצעות שלוש מגמות: המגמה להדרכה וייעוץ, המגמה לבריאות הנפש, והמגמה למדיניות וניהול. ליבת הידע משותפת לכלל הסטודנטים והסטודנטיות;

הלימודים במגמת הדרכה וייעוץ והלימודים במגמת בריאות הנפש מחייבים יום פרקטיקום בנוסף ליום הלימודים באוניברסיטה, הפרקטיקום מלווה בהדרכה פרטנית (לא בהכרח ביום הלימודים). 

 

מצגת הסבר על מערכת הקורסים לקראת שנת תשפ"ב

 

מפגש אוריינטציה שהתקיים לקראת תשפ"א

מצגת הסבר על מערכת הקורסים לקראת שנת תשפ"א

 

פרטי התקשרות

ראשת התכנית למוסמך בלימודי הגיל הרך: פרופ' עידית בליט-כהן

רכזת לימודי מוסמך: גב' רמה בוטביניק

ראשת מדור הכשרה מעשית: ד"ר איריס צדוק: iris.zadok@mail.huji.ac.il

מזכירות התוכניות : חדר 310

טלפונים: 02-5880452 שלוחה 2 , 02-5882184/5/8 

דוא"ל: swm@savion.huji.ac.il

שעות קבלה במזכירות: ימים א'-ה', 10:00-15:00

 

ליצירת קשר איתנו לחץ כאן

 

תנאי קבלה והרשמה

 

ההרשמה לתכנית לשנת הלימודים תשפ"ב נפתחת בתאריך 17.01.2021 

ההרשמה למגמת הדרכה וייעוץ תסתיים ב - 31.08.2021

ההרשמה למגמת מדיניות וניהול תסתיים ב - 30.09.2021

ההרשמה למגמת בריאות הנפש - הסתיימה.

 

ועדת הקבלה תדון בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד ובהתאם ליכולת הקליטה של התכנית. יתקבלו בעלי הנתונים הטובים ביותר מבין אלה שממלאים אחר תנאי הקבלה.

מועמדים עם ציון ממוצע נמוך מדרישות הסף, יכולים להגיש בקשה להתקבל למוסמך והיא תידון בועדת חריגים של החוג.

 

תנאי הקבלה ללימודי המוסמך בגיל הרך

 • תנאי קבלה ספציפיים לכל אחת מהתכניות (פירוט להלן).
 • לימודי השלמה (פירוט להלן).
 • פטור אנגלית (פירוט להלן).

תנאי הקבלה למגמת הדרכה ויעוץ

 • תואר בוגר בציון 80 לפחות.
 • רצוי ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם הגיל הרך.

 

תנאי הקבלה למגמת בריאות הנפש

 • תואר בוגר בציון 80 לפחות בתחומי הטיפול בילדים צעירים במסגרת טיפולית (עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת ). 
 • ראיון קבלה אישי.
 • תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בתחום הגיל הרך. 

 

תנאי הקבלה למגמת מדיניות וניהול

 • תואר בוגר בציון 80 לפחות.
 • תינתן עדיפות למועמדים המגיעים מתחומי הניהול והפיקוח בגיל הרך או במסגרות טיפול או חינוך קרובות.

 

לימודי השלמה

לימודי ההשלמה נקבעים ע"י ועדת הקבלה לאחר בדיקת לימודים אקדמיים קודמים, ונועדו להקנות לכל התלמידים בסיס ידע משותף שהוא תנאי הכרחי לקבלה לתוכנית.
לימודים אלה יכללו את השיעורים הבאים מהתואר הראשון או קורסים מקבילים להם, בהתאמה ללימודיו הקודמים של המועמד:

 1. מבוא לסטטיסטיקה (עיבוד נתונים).  מומלץ: קורס השלמה מרוכז לפני תחילת שנת הלימודים שיתקיים בביה"ס  או  קורס סטטיסטיקה – מושגי יסוד.
 2. מבוא לשיטות מחקרמומלץ: קורס השלמה מרוכז לפני תחילת שנת הלימודים שיתקיים בביה"ס  או  קורס שיטות מחקר.

מי שיידרש להשלים קורס/ים בתחומים הנ"ל, יתקבל לתוכנית כתלמיד מן המניין רק לאחר סיום לימודי ההשלמה והשגת ציון ממוצע של 60 לפחות בלימודים אלה.
סיום לימודי ההשלמה הינם תנאי להמשך לימודים בתכנית.  לימודי ההשלמה לא ייחשבו כחלק מהלימודים לתואר.

בסוף הקיץ שלפני פתיחת שנת הלימודים יוצעו קורסי השלמה מרוכזים בתחומים הנ"ל, לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות.

 

פטור אנגלית

בהתאם לנהלי האוניברסיטה העברית, קבלת "פטור" ברמה אוניברסיטאית בלימודי אנגלית מהווה תנאי הכרחי לקבלה לתכנית המוסמך בגיל הרך. יש להציג פטור מאנגלית עד לסוף חודש ספטמבר שלפני שנת הלימודים המיועדת.

מי שאיננו בעל תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית נדרש פטור ברמת מתקדמים א' באנגלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  בעת הגשת המועמדות. (רשימת המוסדות המוכרים לפטור באנגלית).

מועמד שהמוסד בו הוא למד לתואר בוגר אינו ברשימת המוסדות המוכרים על-ידי האוניברסיטה העברית, נדרש להציג פטור חלופי על סמך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר/אמיר"ם, או לימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית.

 

סדרי הרשמה בתכנית

1.  כל המועמדים ירשמו במדור לרישום וקבלה באמצעות  אתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית (רישום מקוון). 

    תלמידי חו"ל ירשמו דרך המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל (בניין גולדשמידט, טל': 02-5882607). לפרטים נוספים על תהליך הרישום ניתן לעיין במדריך לנרשם.

2. במקביל - כל המועמדים, יש לפתוח חשבון במערכת להרשמה לתארים מתקדמים (EKMD) על מנת להעביר את המסמכים הדרושים לצורך תהליך הקבלה לתכנית:

 • תמונת פספורט סטנדרטית.
 • קורות חיים תמציתיים במתכונת של תבנית מקצועית המקובלת לחיפוש עבודה.
 • אישור זכאות לתואר בוגר/מוסמך קודם, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
 • גיליון ציונים של תואר הבוגר/המוסמך לעיל, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
 • שני מכתבי המלצה, אחד ממעסיק ואחד מסגל אקדמי.

 

מועמדותו של מי שלא ביצע את שני השלבים לעיל לא תועבר לטיפול ועדת הקבלה.
מי ששילם דמי רישום ולא העלה מסמכים למערכת ה-EKMD, תוזן לו דחייה על בסיס היעדר מסמכי קבלה עם סיומה של תקופת הרישום.

 

תהליך הקבלה

 • ועדת הקבלה תדון במועמדות רק לאחר שהמועמד שילם דמי רישום והעביר את כלל המסמכים הדרושים.
 • ועדת הקבלה תקבל החלטה בדבר מועמדות על סמך מסמכי המועמדות בלבד, אולם באפשרותה לזמן מועמד לראיון לפי ראות עיניה.
 • החלטת הועדה תימסר באופן רשמי דרך דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר המועמד בעת הגשת המועמדות.
 • מועמד יכול לערער על החלטת הוועדה תוך שבוע ימים מרגע קבלת ההודעה מהמזכירות. ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יועבר לטיפול הוועדה.

 

מבנה התוכנית

 

משך הלימודים בתכנית שנתיים אקדמיות.
הלימודים מרוכזים ליום אחד בשבוע ולקורסים מרוכזים במהלך חופשת הסמסטר ובסיום שנת הלימודים. 
ימי הלימוד בתכנית הם שנה א': יום ב'  ושנה ב': יום ד'. 
לא ניתן לפצל את הלימודים לשנות לימוד נוספות.

 

במסגרת התכנית ניתן ללמוד בשלוש מגמות: המגמה להדרכה וייעוץ, המגמה למדיניות וניהול והמגמה לבריאות הנפש בגיל הרך.
בכל אחת מהמגמות קיימים הקבצים פנימיים של תחומי הלימודים. בכל הקבץ קורסי חובה וקורסי בחירה.
סוגי השיעורים, פירוט קורסי החובה והבחירה והיקף נקודות הזכות הדרוש בכל הקבץ בכל אחת מהמגמות וסך כל נקודות הזכות הדרושות לתואר מוצגים במערכי השיעורים.

 

מערך השיעורים לכל המגמות למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"ב 

מערך השיעורים לכל המגמות למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"א 

 

מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תש"ף לכל המגמות

 

מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ט

 

 

מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ח

 

  במערכי השיעורים מוצגים שיעורי החובה ושיעורי הבחירה של התכנית ללימודי מוסמך בגיל הרך. הסטודנט רשאי לבחור גם מבין קורסים המוצעים ע"י תכניות המוסמך של חוגים אחרים באוניברסיטה העברית. 

  בחירת קורסים מחוגים אחרים ו/או מאוניברסיטאות אחרות תעשה באישור היועצת לענייני תלמידים בלבד.

  בתכנון הלימודים, מומלץ לסטודנט לבדוק היטב מהן הדרישות המוקדמות להשתתפות בקורסי הבחירה השונים.

   

  הכרה בלימודים אקדמיים מתקדמים קודמים

  • תלמיד המבקש פטור מקורסים על סמך לימודי מוסמך קודמים יגיש בקשה באמצעות טופס בקשה להכרה בקורסים.
  • תלמיד בעל תואר מוסמך בתחום אחר רשאי לבקש צמצום בהיקף לימודיו לתואר זה. במסלול המחקרי עד 6 נ"ז ובמסלול הלא מחקרי עד 10 נ"ז. בכל מקרה ההחלטה תעשה ע"י ראשת התכנית בהתאם לרלוונטיות ולהתאמת הקורסים לתוכנית המוסמך הנוכחית.

   

  מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ז:

   

  מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ו:

  מערכי השיעורים למי שהתחילו את לימודיהם בשנת תשע"ה:

  מערכי השיעורים למי שהתחילו את לימודיהם בשנת תשע"ד:

   

  .tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}

  מגמות הלימוד

   

  בתכנית מוצעות שלוש מגמות: 
  המגמה להדרכה וייעוץ,  המגמה לבריאות הנפש  והמגמה למדיניות וניהול.
  ליבת הידע משותפת לכלל הסטודנטים והסטודנטיות אולם לכל מגמה תחומי לימוד יחודיים:
  בהדרכה ובייעוץ רוכשים ידע ומיומנויות להדרכה ויעוץ במסגרות חינוכיות לגיל הרך  
  במגמה לבריאות הנפש רוכשים ידע ומיומנויות בהתערבות עם ילדים וילדות ומשפחות במצבי סיכון ודחק 
  במגמת מדיניות וניהול רוכשים ידע ומיומנויות  בפיתוח ובניהול מסגרות ושירותים לילדים וילדות בגיל הרך.

  חשוב לציין כי הלימודים במגמת ייעוץ והדרכה ובמגמת בריאות הנפש, מחייבים פניות בנוסף ליום הלימודים באוניברסיטה.
  כמו כן, הדרכה פרטנית אינה מתקיימת בהכרח ביום הלימודים באוניברסיטה. 

   

  המגמה להדרכה וייעוץ

  המגמה לבריאות הנפש

  המגמה למדיניות וניהול

   

   

  מגמת בריאות הנפש בגיל הרך

   

  המגמה מיועדת להכשיר אנשים ממגוון המקצועות הטיפוליים לעבודה עם ילדים וילדות בסיכון ועם משפחותיהם, ועם הצוותים במסגרות החינוך בהן הם שוהים. הלימודים במגמה כוללים קורסים תיאורטיים ומקצועיים, סמינר מחקר וקורסי מחקר,  פרקטיקום  המלווה בהדרכה אישית ובסדנה קבוצתית.

  הלימודים במגמת בריאות הנפש מיועדים להשגת המטרות הבאות:

  1. הרחבת ארגז הכלים והידע בתחום ההתערבות הטיפולית בילדים בגיל הרך.
  2. הטמעת גישה אינטגרטיבית להתערבות מקצועית עם ילדים וילדות בגיל הרך, עם הוריהם ועם משפחותיהם.
  3. הקניית ידע וכלים לחשיבה שיטתית ואנליטית בתחום הגיל הרך, לשם איתור, הערכה והתערבות במצבי סיכון, מצוקה וטראומה בגיל הינקות ובגיל הרך.
  4. הכרות עם סוכנויות ומערכות אשר אמונות על הענקת שירותים לילדים וילדות בסיכון.  
  5. פיתוח מדיניות חברתית בקרב מטפלים בגיל הרך, תוך הקניית מיומנות הדרכה, ייעוץ, התערבות, ומנהיגות.
  6. פיתוח תשתית של מחקר עיוני שיקדם את הידע בתחום בריאות הנפש ועבודה עם ילדים וילדות בסיכון בגיל הרך.

  מגמה זו מופעלת בתמיכת קרן ארוינג ה. האריס

   

  מגמת הדרכה ויעוץ בגיל הרך

   

  המגמה מיועדת להכשיר את הסטודנטיות והסטודנטים לתפקידי הדרכה ויעוץ, פרטני וקבוצתי, במסגרות חינוכיות לגיל הרך. הלימודים במגמה כוללים קורסים תיאורטיים ומקצועיים, סמינר מחקר וקורסי מחקר,  פרקטיקום  המלווה בהדרכה אישית ובסדנה קבוצתית.

  הלימודים במגמת הדרכה ויעוץ מיועדים להשגת המטרות הבאות:

  1. הטמעת הגישה האקולוגית-התפתחותית להבנת צרכי ההדרכה של המסגרת החינוכית.
  2. הקניית ידע וכלים לחשיבה שיטתית ואנליטית בתחום הגיל הרך, לשם איתור צרכים ואתגרים, הערכה והתערבות בעבודת צוות המסגרת החינוכית.
  3. הכרות עם שירותים לגיל הרך בקהילה להגברת שיתוף הפעולה בין כל העוסקים ברווחת ילדים וילדות בגיל הרך ומשפחותיהם.
  4. פיתוח כלים ומיומנויות של הדרכה פרטנית וקבוצתית במסגרות חינוכיות.
  5. פיתוח תשתית של מחקר עיוני שיקדם את הידע בתחום ההדרכה והייעוץ בגיל הרך.
  6. פיתוח מנהיגות המקדמת את ההבנה שאיכות העבודה החינוכית –טיפולית תלויה בראש וראשונה במידת ההדרכה המוענקת לצוות במסגרת.

   

  מגמת מדיניות וניהול בגיל הרך

   

  מגמת מדיניות וניהול בגיל הרך מפתחת ומקנה  ידע בגיל הרך הממוקד בפיתוח תוכניות, מדיניות וניהול בתחום השירותים לגיל הרך. המגמה מיועדת  לסטודנטים וסטודנטיות שמעוניינים לרכוש ידע על הורים ילדים ומסגרות בגיל הרך מתוך רצון ללמוד לפתח תוכניות חדשות בתחום הגיל הרך או לנהל שירותים בתחום זה. 

  הלימודים במגמת מדיניות וניהול מיועדים להשגת המטרות הבאות:

  1. הטמעת גישה אינטגרטיבית להתערבות מקצועית עם ילדים וילדות גיל הרך, עם הוריהם ועם משפחותיהם.
  2. הקניית ידע וכלים לחשיבה שיטתית ואנליטית בתחום הגיל הרך, לצד היכרות עם שדה השירותים, הבנת המדיניות בתחום, וניהול ופיתוח תוכניות קיימות וחדשות בתחום הגיל הרך.
  3. הכרות עם מערכות המדיניות, המסגרות והמוסדות השונים המעניקים שירותים לילדים וילדות בגיל הרך. ידע וכלים בניהול, בשינוי ארגוני, בפיתוח משאבי אנוש ופיתוח צוותים. כמו גם בפיתוח קהילה ובגיוס משאבים, ביחסי ציבור ובשיווק ובפיתוח מנהיגות ארגונית. 
  4. פיתוח מדיניות חברתית בקרב מטפלים בגיל הרך, תוך הקניית מיומנות ניהול הדרכה ומנהיגות.
  5. פיתוח תשתית של מחקר עיוני שיקדם את הידע בתחום הגיל הרך והידע על המסגרות והשירותים הניתנים למשפחות ולילדים וילדות בגיל הרך.

   

   

   

  פרקטיקום

   

  הפרקטיקום הוא מסגרת לימודית המחברת בין התיאוריה לפרקטיקה וכוללת התנסות בשדה, הדרכה קבוצתית ו/או הדרכה אישית.

  הפרקטיקום מתקיים יום בשבוע, בנוסף ליום הלימודים, במשך שתי שנות הלימוד לתואר המוסמך והוא מלווה בהדרכה פרטנית אשר במקרים רבים אינה מתקיימת באוניברסיטה. 

   

  מסגרות הפרקטיקום

  במגמת הדרכה וייעוץ - הפרקטיקום מתקיים במסגרות קבוצתיות לגיל הרך כמו מעונות יום לגיל-הרך ומשפחתונים ומלווה את עבודת הצוות. בשלב הראשון הסטודנטיות והסטודנטים לומדים להכיר ולהעריך צרכים של ילד או ילדה במסגרת החינוכית ובהקשר המשפחתי והקהילתי וכן להכיר ולהעריך את הצרכים של קבוצת ילדים וילדות, של הצוות ושל ההורים ובוחנים באיזו מידה המסגרת החינוכית מציעה מענה לצרכים אלו. 
  השלב השני כולל התנסות בדרכי התערבות מגוונות: יצירת אינטראקציה משמעותית עם ילד או ילדה באמצעות התבוננות, משחק ושיחה, הדרכת הצוות, מתן מידע וייעוץ להורים.

   

  במגמת בריאות הנפש - הפרקטיקום מתקיים במסגרות לילדי בסיכון ולמשפחות במצוקה כמו מעונות רב-תכליתיים ומרכזים טיפוליים לגיל הרך. הסטודנטיות והסטודנטים עובדים עם הצוות החינוכי והטיפולי, עם המשפחות ועם הילדים והילדות ומשתלבים בתוכנית התערבות שנקבעת בהתאם למאפייני הילד או  הילדה, המשפחה, המסגרת החינוכית ומטרות ההתערבות. 

   

  מסגרת הפרקטיקום מהווה מקום ליישום הנלמד בקורסים התיאורטיים. ברוב הקורסים התיאורטיים ישנן מטלות שצריך לבצע בפרקטיקום כמו: תצפיות, התערבות עם ילד או ילדה, התערבות עם משפחה, הדרכת צוות, ניתוח מקורות ההשפעה של הקוריקולום, בחינת איכות החינוך-טיפול של המסגרת ועוד.

   

  ההדרכה בפרקטיקום

  מטרת ההדרכה היא תמיכה בהתפתחות האישית והמקצועית של כל סטודנט וסטודנטית.

  ההדרכה מתקיימת בתדירות של אחת לשבוע במגמת בריאות הנפש ואחת לשבועיים במגמת הדרכה וייעוץ, כל פגישת הדרכה נמשכת שעה (60 דקות). במרבית המקרים ההדרכה אינה מתקיימת באוניברסיטה ביום הלימודים אלא על פי קביעה מראש בין המדריכה והסטודנ.ית. תיאום זה מחייב גמישות מירבית וכן פניות. 

  תכני ההדרכה מתייחסים להתפתחות המקצועית של המודרכת, להתנסויותיה, למקצועה ומקצועיותה וקיים דגש על אתיקה מקצועית.

  סגל המדריכות בפרקטיקום הוא חלק מסגל התכנית. מרבית המדריכות הן בוגרות התכנית וממלאות כיום תפקידים מרכזיים בתחום הגיל הרך בישראל.

   

  תנאי מעבר לשנה ב'

   

  תלמיד שנה א' בתכנית המוסמך בגיל הרך יעבור לשנה ב' רק אם עבר את קורסי החובה הרלוונטיים של שנה א' (המפורטים מטה) בציון 60 לפחות.

  קורסי חובה כלליים:

          03802 חשיבה מדעית

          03804 עיבוד נתונים וניתוחם

       

  חובה למגמת הדרכה ויעוץ:

          03750 סדנת פרקטיקום

          03734 קוריקולום לגיל הרך: גישות תיאורטיות ויישומן

          03409 יסודות ובריאות הנפש בגיל הרך

   

  חובה למגמת בריאות הנפש:

          03425 סדנת פרקטיקום

          03528 יסודות מתקדמים בבריאות הנפש

          03409 יסודות ובריאות הנפש בגיל הרך

   

  חובה למגמת מדיניות וניהול:

          03152 תכניות ושירותים לגיל הרך

          03734 קוריקולום לגיל הרך: גישות תיאורטיות ויישומן

   

  המסלול המחקרי

  תוכנית המוסמך מעודדת תלמידים ללמוד במסלול המחקרי הכולל כתיבת עבודת גמר (תזה). 
  במסלול זה היקף הלימודים 32 נ״ז. המעבר למסלול המחקרי ייעשה בשנת הלימודים השנייה בלבד.

  מפגש בזום לקראת התיזות -  הכרות עם המרצים 11.1.21

  מפגש בזום לקראת התיזות -  הכרות עם המרצים 18.1.21

  התנאים לקבלה למסלול המחקרי החל משנת תשע"ט

  • מי שממוצע ציוניו 92 לפחות בקורסי המוסמך שנלמדו בסמסטר א' שנה א' (מינימום 8 נ"ז).
  • מי שגיבש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקיבל הסכמה בכתב של חבר/ה בסגל קבוע של בית הספר להנחותו במחקר המוצע (ראו רשימת חברי הסגל ותחומי המחקר שלהם).
  • לא תתקבל מועמדותו של מי שקיבל את הציון הנדרש בעקבות אישור מיוחד לחזור על קורס.


  לחצו כאן כדי לעבור להנחיות לכתיבת הצעת מחקר ועבודת גמר   

   

  לוח זמנים לכתיבת עבודת התיזה

  1. עד ראשית מרס (ה-1.3) – אישור של הצעת המחקר, כולל אישור ועדת אתיקה
  2. עד אמצע חודש יולי (ה-15.7) – סיום איסוף הנתונים וניתוחם
  3. עד סוף ספטמבר (ה-30.9) –  *הגשת העבודה

  *במידה ועבודת התיזה לא הוגשה עד לתאריך הנקוב, יש לפנות לראש/ת התוכנית ולד"ר חניתה קושר לקבל אישור להגשת העבודה עד ל31.12 של אותה השנה

   

  סטודנט במעמד משלים למחקר

  סטודנט רשאי להגיש בקשה לכתיבת עבודת גמר לאחר סיום לימודיו בתכנית המוסמך בעבודה סוציאלית במסלול הלא מחקרי.

  בקשה לכתוב עבודת גמר תידון רק אם ממלא המועמד אחר התנאים הבאים:

  1. סיום תואר המוסמך בציון ממוצע של 92 ומעלה.

  2.גיבוש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקבלת הסכמה בכתב של חבר/ה בסגל הקבוע של בית הספר להנחות את המועמד במחקר המוצע (ראו  רשימת חברי הסגל ותחומי העניין שלהם).

  עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות לכתוב עבודת גמר. בית הספר ידון בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד/ת ובהתאם ליכולת הקליטה של תכנית המוסמך.

  מועמד שיורשה לכתוב עבודת גמר חייב להירשם לאוניברסיטה העברית "כתלמיד משלים למחקר" ויחויב בשכר לימוד בהתאם לנהלי שכר לימוד הנהוגים באוניברסיטה.

  תלמיד אשר סיים לימודיו באוניברסיטה העברית במהלך 5 השנים שקדמו להגשת מועמדותו להשלמת כתיבת עבודת גמר, יהיה פטור מהשתתפות בסמינר תזה בכפוף לשיקול דעת ראשת התכנית. במקרה זה, הצעת המחקר שלו תיקרא ותידון ע"י המנחה וע"י קורא שני. 

  עבודת הגמר במסלול ההשלמה למחקר תוגש לכל המאוחר ב-30.9.  סטודנט שלא יעמוד בלוח זמנים זה לא יורשה להמשיך בכתיבת העבודה.

  התעודה והציון הסופי לתואר מוסמך בעבודה סוציאלית לא ישונו בעקבות השלמת כתיבתה של עבודת גמר. סטודנט המסיים את המסלול בהצלחה יקבל על כך אישור נפרד.

   

   

  התנאים לקבלה למסלול המחקרי עד לשנת תשע"ח כולל
  התלמידים שהתקבלו בשנת תשע"ז צריכים לעמוד
  בתנאי הקבלה הנכונים לתשע"ז

  תנאי הקבלה למסלול המחקרי

  רשאים להגיש מועמדותם למסלול זה מי שעומדים בכל אחד מהתנאים הבאים:

  • מי שממוצע ציוניו 90 לפחות בקורסי המוסמך הנלמדים בשנת הלימודים הראשונה.
  • מי שציונו 87 לפחות בכל אחד משני הקורסים: 03802 חשיבה מדעית, 03754 התפתחות בגיל הרך: תהליכים רגשיים וחברתיים. לא תתקבל מועמדותו של מי שקיבל את הציון הנדרש בעקבות אישור מיוחד לחזור על הקורס.לא תתקבל מועמדותו של מי שקיבל את הציון הנדרש בעקבות אישור מיוחד לחזור על הקורס.
  • מי שלא עמד בדרישות הציונים בקורסים החוסמים (03802 , 03754) אבל השיג ממוצע של 93 לפחות בשנה א' במוסמך.
  • מי שצבר לפחות 18 נ"ז בלימודי המוסמך במהלך השנה הראשונה.
  • מי שגיבש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקיבל הסכמה בכתב של חבר/ה בסגל הקבוע של בית הספר להנחותו במחקר המוצע (ראו רשימת חברי הסגל ותחומי המחקר שלהם).

  דרישות המסלול המחקרי

  • מעבר בהצלחה של קורסי החובה הבאים:
   • סמינר תזה (03940)
   • שיטות מחקר למתקדמים (כמותני 03560 או איכותני 03402)
  • כתיבת עבודת גמר (תזה)

   


   

  ציון סופי וזכאות לתואר

  הציון סופי וזכאות לתואר

  לתלמיד שימלא את כל חובותיו הלימודיות והכספיות, לרבות סיום בהצלחה של עבודת הגמר ו/או בחינת הגמר יוענק התואר "מוסמך אוניברסיטה בלימודי הגיל הרך" (M.A.) במועד שיקבע ע"י האוניברסיטה.

  פרטים נוספים על זכאות לתואר, דרך השקלול הסופי והגדרה מילולית של הציון הסופי  ראה בנהלי הוראה ולימודים באתר האוניברסיטה  

   

  מוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים

   

  מידע כללי על התוכנית

  התכנית מקנה השכלה והכשרה מתקדמת בניהול מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) וארגונים קהילתיים בתחומים שונים. 

  היעדים הייחודיים של התכנית הם:

  להקנות ידע וכלים לחשיבה שיטתית, אנליטית וכוללנית בתחומי המדיניות והניהול.

  להקנות  ללומד הכרות עם כלי ניתוח, תכנון והחלטה במגמה לשפר את איכות תפקודו וההחלטות המתקבלות על ידיו.

  לשפר את המיומנויות הניהוליות האישיות והבינאישיות של קובעי מדיניות, מנהלים וסגל בכיר בארגונים ללא כוונות רווח ובארגונים קהילתיים.

  ליצור אצל הלומדים בסיס ידע ניהולי וארגוני משותף המאפשר הידברות ושפה משותפת שתתרום לקידום המטרות הארגוניות ושיפור היחסים הבין-ארגוניים.

  לפתח תשתית של מחקר עיוני אשר יזין ויעשיר את תוכנית הלימודים ואת הלומדים בה.

   

  מפגש הסבר על מערכת הקורסים לקראת שנת תשפ"ב

   

  מפגש אוריינטציה שהתקיים לקראת תשפ"א

  מצגת הסבר על מערכת הקורסים לשנת תשפ"א  

   

  פרטי התקשרות

  ראשת התכנית ללימודי מוסמך בניהול מלכר"ים וארגונים קהילתיים: פרופ' עדית בליט כהן

  רכזת לימודי המוסמך: גב' רמה בוטביניק

  מזכירות לימודי המוסמך: חדר 310 

  טלפונים: 02-5880452 שלוחה 2 , 02-5882184/5/8 

  דוא"ל:  swm@savion.huji.ac.il

  שעות קבלה במזכירות: ימים א'-ה', 10:00-15:00

   

   

  ליצירת קשר איתנו לחץ כאן

   

   

  תנאי קבלה והרשמה

  ההרשמה לתכנית לשנת הלימודים תשפ"ב נפתחת בתאריך 17.01.2021 ומסתיימת בתאריך 30.09.2021

    

   תנאי הקבלה ללימודי ניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים

   1. ממוצע ציונים סופי של 80 לפחות בלימודי הבוגר במוסד אקדמי מוכר.
   2. עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה  בארגונים קהילתיים, מוסדות ללא כוונות רווח וארגונים חברתיים.
   3. לימודי השלמה (פירוט להלן).
   4. פטור אנגלית (פירוט להלן).

    

   ועדת הקבלה תדון בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד ובהתאם ליכולת הקליטה של התכנית. יתקבלו בעלי הנתונים הטובים ביותר מבין אלה שממלאים אחר תנאי הקבלה.

   מועמדים עם ציון ממוצע נמוך מדרישות הסף, יכולים להגיש בקשה להתקבל למוסמך והיא תידון בועדת חריגים של החוג.

    

    

   לימודי השלמה

   לימודי ההשלמה הנקבעים ע"י ועדת הקבלה לאחר בדיקת לימודים אקדמיים קודמים, נועדו להקנות לכל התלמידים בסיס ידע משותף שהוא תנאי הכרחי לקבלה לתוכנית.
   לימודים אלה יכללו את השיעור הבא מהתואר הראשון או קורסים מקבילים לו, בהתאמה ללימודיו הקודמים של המועמד:

   מבוא לשיטות מחקר.  מומלץ: קורס השלמה מרוכז לפני תחילת שנת הלימודים שיתקיים בביה"ס  או  קורס 03322 – שיטות מחקר.

   מי שיידרש להשלים את הקורס הזה, יתקבל לתוכנית כתלמיד מן המניין רק לאחר סיום לימודי ההשלמה והשגת ציון ממוצע של 60 לפחות בלימודים אלה.  

   לימודי ההשלמה לא ייחשבו כחלק מהלימודים לתואר.

   בסוף הקיץ שלפני פתיחת שנת הלימודים יוצע קורס השלמה מרוכז בשיטות מחקר, לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות.

    

   פטור אנגלית

   בהתאם לנהלי האוניברסיטה העברית, קבלת "פטור" ברמה אוניברסיטאית בלימודי אנגלית מהווה תנאי הכרחי לקבלה לתכנית המוסמך במלכר"ים. יש להציג פטור מאנגלית עד לסוף חודש ספטמבר שלפני שנת הלימוידם המיועדת.

   מי שאיננו בעל תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית נדרש פטור ברמת 'מתקדמים א' באנגלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  בעת הגשת המועמדות. (רשימת המוסדות המוכרים לפטור באנגלית).

   מועמד שהמוסד בו הוא למד לתואר בוגר אינו ברשימת המוסדות המוכרים על-ידי האוניברסיטה העברית, נדרש להציג פטור חלופי על סמך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר/אמיר"ם, או לימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית.

    

    

   סדרי הרשמה לתכנית

   1. כל המועמדים ירשמו במדור לרשום וקבלה באמצעות  אתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית (רישום מקוון). 

    תלמידי חו"ל ירשמו דרך המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל (בניין גולדשמידט, טל': 02-5882607). לפרטים נוספים על תהליך הרישום ניתן לעיין במדריך לנרשם.
     
   2. במקביל, כל המועמדים - יש לפתוח חשבון במערכת להרשמה לתארים מתקדמים (EKMD) על מנת להעביר את המסמכים הדרושים לצורך תהליך הקבלה לתכנית:
   • תמונת פספורט סטנדרטית.
   • קורות חיים תמציתיים במתכונת של תבנית מקצועית המקובלת לחיפוש עבודה.
   • אישור זכאות לתואר בוגר/מוסמך קודם, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
   • גיליון ציונים של תואר הבוגר/המוסמך לעיל, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
   • שני מכתבי המלצה, אחד ממעסיק ואחד מסגל אקדמי.

   מועמדותו של מי שלא ביצע את שני השלבים לעיל לא תועבר לטיפול ועדת הקבלה.
   מי ששילם דמי רישום ולא העלה מסמכים למערכת ה-EKMD, תוזן לו דחייה על בסיס היעדר מסמכי קבלה עם סיומה של תקופת הרישום.

    

   תהליך הקבלה

   • ועדת הקבלה תדון במועמדות רק לאחר שהמועמד שילם דמי רישום והעביר את כלל המסמכים הדרושים.
   • ועדת הקבלה תקבל החלטה בדבר מועמדות על סמך מסמכי המועמדות בלבד, אולם באפשרותה לזמן מועמד לראיון לפי ראות עיניה.
   • החלטת הועדה תימסר באופן רשמי דרך דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר המועמד בעת הגשת המועמדות.
   • מועמד יכול לערער על החלטת הוועדה תוך שבוע ימים מרגע קבלת ההודעה מהמזכירות. ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יועבר לטיפול הוועדה.

    

   תנאי קבלה לשנת הלימודים תשע"ח

    

    

    

    

   המסלול המואץ

    

   תכנית המוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים - המסלול המואץ

   מאז שנת תשע"ה, מאפשר בית הספר לסטודנטים מצטיינים לסיים את התכנית לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים בשנת לימודים אחת בלבד (המסלול המואץ נלמד במסלול לא מחקרי בלבד).

   במסגרת המסלול משלימים הסטודנטים את התואר בשנה אחת הכוללת שלושה סמסטרים (כולל סמסטר קיץ). הלימודים במסלול המואץ מתקיימים במסגרת יומיים מרוכזים (ימי שני ורביעי).

   הסטודנטים המתקבלים למסלול משלמים בשנה אחת  200% שכ"ל (שכ"ל מלא של תואר מוסמך באוניברסיטה העברית) , ובנוסף יחוייבו בתשלומים נילווים.

    

   תנאי קבלה למסלול המואץ

   1. ציון ממוצע 90 לפחות בתואר בוגר באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים.
   2. ראיון קבלה.

    

    

   מערך השיעורים במסלול המואץ תשע"ח

   מערך השיעורים במסלול המואץ תשע"ז

   מערך השיעורים במסלול המואץ תשע"ו

   מערך השיעורים במסלול המואץ תשע"ה

    

   המסלול המחקרי

   תכנית המוסמך מעודדת תלמידים ללמוד במסלול המחקרי הכולל כתיבת עבודת גמר (תזה). 
   במסלול זה היקף הלימודים 32 נ״ז. המעבר למסלול המחקרי ייעשה בשנת הלימודים השנייה בלבד.

   מפגש בזום לקראת התיזות -  הכרות עם המרצים 11.1.21

   מפגש בזום לקראת התיזות -  הכרות עם המרצים 18.1.21

   תנאי הקבלה למסלול המחקרי החל משנת תשע"ט

   רשאים להגיש מועמדותם למסלול זה:

   • מי שממוצע ציוניו 92 לפחות בקורסי המוסמך שנלמדו בסמסטר א' שנה א' (מינימום 8 נ"ז).
   • מי שגיבש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקיבל הסכמה בכתב של חבר/ה בסגל הקבוע של בית הספר להנחותו במחקר המוצע (ראו רשימת חברי הסגל ותחומי המחקר שלהם).
   • לא תתקבל מועמדותו של מי שקיבל את הציון הנדרש בעקבות אישור מיוחד לחזור על קורס.

    

   לחצו כאן כדי לעבור להנחיות לכתיבת הצעת מחקר וכתיבת עבודת גמר (תיזה) 

    

   לוח הזמנים לכתיבת עבודת התיזה

   1. עד ראשית מרס (ה-1.3) – אישור של הצעת המחקר, כולל אישור ועדת אתיקה
   2. עד אמצע חודש יולי (ה-15.7) – סיום איסוף הנתונים וניתוחם
   3. עד סוף ספטמבר (ה-30.9) –  *הגשת העבודה

   *במידה ועבודת התיזה לא תוגש בתאריך הנקוב, יש לפנות בכתב לראש/ת התוכנית ולד"ר חניתה קושר ולבקש לקבל אישור להגשתה עד ל-31.12 של אותה השנה. 

    

   סטודנט במעמד משלים למחקר

   סטודנט רשאי להגיש בקשה לכתיבת עבודת גמר לאחר סיום לימודיו בתכנית המוסמך בעבודה סוציאלית במסלול הלא מחקרי.

   בקשה לכתוב עבודת גמר תידון רק אם ממלא המועמד אחר התנאים הבאים:

   1.  סיום תואר המוסמך בציון ממוצע של 92 ומעלה.

   2.  גיבוש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקבלת הסכמה בכתב של חבר/ה בסגל הקבוע של בית הספר להנחות את המועמד במחקר המוצע (ראו  רשימת חברי הסגל ותחומי העניין שלהם).

   עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות לכתוב עבודת גמר. בית הספר ידון בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד/ת ובהתאם ליכולת הקליטה של תכנית המוסמך.

   מועמד שיורשה לכתוב עבודת גמר חייב להירשם לאוניברסיטה העברית "כתלמיד משלים למחקר" ויחויב בשכר לימוד בהתאם לנהלי שכר לימוד הנהוגים באוניברסיטה.

   תלמיד אשר סיים לימודיו באוניברסיטה העברית במהלך 5 השנים שקדמו להגשת מועמדותו להשלמת כתיבת עבודת גמר, יהיה פטור מהשתתפות בסמינר תזה בכפוף לשיקול דעת ראשת התכנית. במקרה זה, הצעת המחקר שלו תיקרא ותידון ע"י המנחה וע"י קורא שני

   עבודת הגמר במסלול ההשלמה למחקר תוגש לכל המאוחר ב-30.9.  סטודנט שלא יעמוד בלוח זמנים זה לא יורשה להמשיך בכתיבת העבודה.

   התעודה והציון הסופי לתואר מוסמך בעבודה סוציאלית לא ישונו בעקבות השלמת כתיבתה של עבודת גמר. סטודנט המסיים את המסלול בהצלחה יקבל על כך אישור נפרד.

    

    

   התנאים לקבלה למסלול המחקרי עד לשנת תשע"ח כולל
   התלמידים שהתקבלו בשנת תשע"ז צריכים לעמוד
   בתנאי הקבלה הנכונים לתשע"ז

   רשאים להגיש מועמדותם למסלול זה מי שעומדים בכל אחד מהתנאים הבאים:

   • מי שממוצע ציוניו 90 לפחות בקורסי המוסמך הנלמדים בשנת הלימודים הראשונה.
   • מי שציונו 87 לפחות בכל אחד משני הקורסים: 03802 חשיבה מדעית, 03884 החברה האזרחית והמגזר השלישי. לא תתקבל מועמדותו גם של מי שקיבל את הציון הנדרש בעקבות אישור מיוחד לחזור על הקורס.
   • מי שלא עמד בדרישות הציונים בקורסים החוסמים (03802 , 03884) אבל השיג ממוצע של 93 לפחות בשנה א' במוסמך.
   • מי שצבר לפחות 18 נ"ז בלימודי המוסמך במהלך השנה הראשונה.
   • מי שגיבש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקיבל הסכמה בכתב של חבר/ה בסגל הקבוע של בית הספר להנחותו במחקר המוצע (ראו רשימת חברי הסגל ותחומי המחקר שלהם).

   דרישות המסלול המחקרי

   • מעבר בהצלחה של קורסי החובה הבאים:
    • סמינר תזה (03940).
    • שיטות מחקר למתקדמים (כמותני 03560 או איכותני 03402).
   • כתיבת עבודת גמר (תזה).

    


    

    

   התמחויות

    

    לטופס בחירת התמחות, נא ללחוץ כאן

   סרטון המביא דוגמאות של פרויקטים שנעשו במסגרת ההתמחות

    

   התמחות בתחום יזמות חברתית

   תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין תפיסות ותיאוריות בתחום של תפקידי החברה האזרחית והשינוי החברתי, לבין היבטים עסקיים וטכנולוגיים לגיבוש רעיונות חדשים ופיתוח מיזמים. הסטודנטים הלומדים בהתמחות יקבלו ידע וכלים שיסייעו להם ביזמות חברתית ובפיתוח מיזמים עסקיים-חברתיים. הם יוכשרו לעבוד עם מודלים ופרקטיקות מותאמות לתהליך מדיד ומכוון תוצאות, הלקוח מהעולם החברתי והעסקי. הסטודנטים הלומדים בהתמחות ילמדו לפתח שיתופי פעולה עם גורמים נוספים בקהילה ויהיו מסוגלים להרחיב את הבחירה וההזדמנויות של האנשים והקבוצות שאיתם הם עובדים.

    

   התמחות בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש

   תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, היבטים חברתיים, רפואיים ותפקודיים ויישומם בדרכי התערבות, טיפול ושיקום עם אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם. שיתוף הפעולה הבין מחלקתי מאפשר לפתח ראייה רב מקצועית רחבה לצורך הערכת הצרכים של אנשים עם מוגבלויות ופיתוח מענים ראויים לצרכיהם. בתוך תפיסת-על זו יוצגו תחומי התמחות וידע ספציפיים עליהם אמונים חברי סגל מבתי הספר.

    

   התמחות במדיניות חברתית - החל משנת הלימודים תש"ף

   עולם הארגונים החברתיים והחברה האזרחית המשתנה מציבים אתגרים ואפשרויות לאנשי מקצוע שדורשים ידע על מדיניות, כלים ניהוליים ומיומנויות לעיסוק בפרקטיקת מדיניות. ההתמחות במדיניות חברתית מציעה ידע במגוון תחומי מדיניות חברתית לעובדים העוסקים בסוגיות חברתיות בכל הדרגים הארגוניים.  ההתמחות במדיניות חברתית מספקת כלים ניהוליים המותאמים לעולם ארגוני החברה האזרחית ומיומנויות המיועדות להשתתפות בתהליכי עיצוב מדיניות במישור הארגוני והלאומי. התמחות זו נשענת על מאגר יוצא דופן של חוקרי מדיניות חברתית מובילים ועל מנהלים בכירים בתחומי הרווחה והחברה בעבר ובהווה, אשר נמנים על סגל בית הספר. היא נועדה להכין תלמידי מוסמך לתפקידי מפתח בעיצוב מדיניות חברתית ולהכשיר את המנהיגות העתידית של ארגוני החברה האזרחית בישראל.  

   כלל תלמידי תכנית שוורץ לניהול מלכ"רים רשאים לבחור בהתמחות במדיניות חברתית. התמחות זו משותפת לתלמידי המוסמך בעבודה סוציאלית ולתלמידי תוכנית המלכ"רים בביה"ס.

    

   מערך השיעורים להתמחויות במלכ"רים למתחילים את לימודיהם  בשנת תשפ"א

   מערך השיעורים להתמחויות במלכ"רים למתחילים לימודיהם בשנת תש"ף 

    

   התמחות בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש

    

   תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, והיבטים ארגוניים וחברתיים בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש.

   התכנית נועדה לאפשר לסטודנטים פיתוח של ראייה רחבה על התחומים האלה, לצורך הערכת מצבם של אנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם ופיתוח מענים ראויים למצבם. בתוך תפיסת-על זו יוצגו תחומי התמחות וידע ספציפיים עליהם אמונים חברי סגל מבתי הספר.

   ההתמחות פתוחה לסטודנטים הלומדים לקראת תואר מוסמך בתכניות שוורץ - הן במסלול המחקרי הן במסלול הלא-מחקרי. סטודנטים אלו יוכלו ללמוד את לימודי ההתמחות (12 נ"ז) כחלק מלימודי התואר שלהם.

    

   מבנה הלימודים בהתמחות:

   על מנת שההתמחות תצוין בגיליון הציונים יש ללמוד מהרשימה מטה קורסים במתכונת הבאה:
   2 קורסי חובה  + 2 קורסי בחירה + סמינר מחקר/פרקטיקום = סה"כ 12 נ"ז להתמחות.

   ** ניתן לבחור קורס בחירה אחר אשר ניתן בחוגים אחרים באוניברסיטה בתנאי שהוא מתמקד בגישות חברתיות של מוגבלות ומקבלים את אישור ראשת תכנית המוסמך ומזכירות החוג בו ניתן הקורס.
   ניתן להשיג רשימה חלקית נמצאת במזכירות.

    

   רשימת קורסים מחוגים אחרים:

    

   מספר

   שם הקורס

   שם המרצה

   נ"ז

   חוג

   54216

   האנתרופולוגיה של החושים

   המר

   2

   לימודי תרבות

   53808

   שגעון, הפרעה, אבחון, טיפול: היבטים אנתר' ביקורתיים

   גודמן

   2

   סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

   34919

   שילוב

   ענבר-פירסט

   2

   חינוך

    

   מערך השיעורים המלא של ההתמחות לכל שנת לימודים, מופיע בעמוד "התמחויות"

    

   התמחות בתחום יזמות חברתית

    

   התמחות בתחום יזמות חברתית

   סרטון המביא דוגמאות של פרויקטים שנעשו במסגרת ההתמחות

   מאז שנות התשעים מתפתחת ומתרחבת בעולם בכלל ובישראל בפרט התופעה של יזמות חברתית (Social Entrepreneurship). יזמים חברתיים הינם סוכני שינוי בחברה האזרחית, השמים לעצמם כמטרה להשיג שינוי חברתי בר קיימא, בדרכים שיש בהן חדשנות ויצירתיות. היזמים החברתיים מפגינים מחויבות גבוהה הן לאוכלוסיות שלמענן הם פועלים והן לתוצאות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות של פעילותם.

   המטרה ביזמות חברתית היא להצליח לספק פתרונות שורשיים ויצירתיים ארוכי-טווח לבעיות חברתיות כגון, אי-שוויון, עוני, הדרה חברתית, צדק סביבתי ועוד. היזמים החברתיים הם אנשים בעלי חזון  אשר מכוונים לפתח רעיונות חדשניים באמצעות כלים שונים ומגוונים, ביניהם, חברתיים גרידא, עסקיים ו/או טכנולוגיים.

   יזמות חברתית היא פרקטיקה חשובה המאומצת על ידי מנהלים של ארגונים בחברה האזרחית הפועלים בסביבות ארגוניות תחרותיות ונדרשים לפתרונות יצירתיים לקידום אוכלוסיות היעד אותן משרתים הארגונים. בהתאם, ליד היזמות החברתית המסורתית, התפתחו בשנים האחרונות יזמות חברתית-עסקית ויזמות חברתית-טכנולוגית.

   החשיבות הגדולה של היזמות חברתית-עסקית היא בניפוץ החלוקה המסורתית בין המגזרים השונים בנוגע לאחריות חברתית, באופן שגם המגזר העסקי פועל לקידום מטרות חברתיות. מדובר בפיתוח מיזמים עסקיים-חברתיים, תוך שימוש בכוחות השוק כדי לקדם מטרות חברתיות. מדובר במיזמים שלא נשענים רק על פילנתרופיה אלא מניבים הכנסה. מיזמים אלה יכולים להתקיים במסגרת עמותות קיימות ולסייע להן בקידום מטרותיהן החברתיות או כפיתוח של שירותים ועמותות חדשות בדמות עסקים חברתיים. יזמות חברתית-טכנולוגית מבקשת לעשות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לשם פיתוח וקידום פתרונות לבעיות חברתיות. מדובר ברעיונות טכנולוגיים פורצי דרך ובמצבים בהם הטכנולוגיה נרתמת לטובת השגת  שינוי חברתי. 

    

   תיאור ההתמחות

   ההתמחות בתחום יזמות חברתית הינה הכרח של העידן הנוכחי ונועדה להכשיר את המנהיגות החברתית של המחר. בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית, באמצעות תכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים, הוא המקום הטבעי לפתח התמחות בתחום היזמות החברתית. התכנית משלבת ידע תיאורטי ופרקטי, מקדמת ערכים של פיתוח חברה אזרחית כמרחב ציבורי פתוח בחברה דמוקרטית והון חברתי, ומכשירה את הסטודנטים לתפקידי ניהול בארגונים חברתיים למען שיפור רווחתם של בני אדם בסביבתם, תוך כדי פיתוח החברה האזרחית. בתכנית נלמדים תיאוריות ודרכי פעולה בחברה האזרחית, היבטים שונים של מדיניות חברתית ותיאוריות חברתיות בתחומים של בעיות חברתיות כגון, עוני והדרה, תיאוריות ארגוניות ופרקטיקות ניהוליות עדכניות, מודלים של מנהיגות, יחסים בין-מגזריים, מודלים ופרקטיקה בתחום של התארגנות קהילתית ושינוי חברתי. תחומי הידע והניסיון  של החוקרים ושל סגל התכנית מהווים בסיס אקדמי עשיר לצמיחת ההתמחות ביזמות חברתית, הן במישור התיאורטי והן במישור הפרקטי.

    

   תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין תפיסות ותיאוריות בתחום של תפקידי החברה האזרחית והשינוי החברתי, לבין היבטים עסקיים וטכנולוגיים לגיבוש רעיונות חדשים ופיתוח מיזמים. הסטודנטים הלומדים בהתמחות יקבלו ידע וכלים שיסייעו להם ביזמות חברתית ובפיתוח מיזמים עסקיים-חברתיים. הם יוכשרו לעבוד עם מודלים ופרקטיקות מותאמות לתהליך מדיד ומכוון תוצאות, הלקוח מהעולם החברתי והעסקי. הסטודנטים הלומדים בהתמחות ילמדו לפתח שיתופי פעולה עם גורמים נוספים בקהילה ויהיו מסוגלים להרחיב את הבחירה וההזדמנויות של האנשים והקבוצות שאיתם הם עובדים.

   ההתמחות נשענת על קורסים אקדמיים כגון, תיאוריות אודות החברה האזרחית,  תיאוריות ארגוניות, ניהול ומנהיגות, פילנתרופיה, שותפויות בין-מגזריות ועוד, על קורסים מעשיים כגון, ניהול כלכלי ופיננסי, היבטים משפטיים, שיווק ומיתוג, גיוס משאבים וכן, התנסות מעשית בהקמת מיזם חברתי- בדגש חברתי, עסקי או טכנולוגי או בשילוב ביניהם בהתאם לאופי המיזם.

   בחלק ההתנסות המעשית של תכנית התמחות זו, הסטודנטים ילוו על ידי מנטורים- אנשים בעלי ניסיון רב ומוכח בשדה היזמות החברתית. כמו כן, תעמוד בפני הסטודנטים אפשרות להשתתף במעבדה המופעלת על ידי המרכז ליזמות באוניברסיטה העברית לצורך חיזוק וקידום מיזם בעל פוטנציאל גבוה. במעבדה יוכלו הסטודנטים להתנסות בהקמת המיזם וכן, להתייעץ ולשתף פעולה עם אנשי מקצוע וסטודנטים מתחומים ומדיסציפלינות שונות.

   ההתמחות תהיה פתוחה לסטודנטים הלומדים לקראת תואר מוסמך בתכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים. ההתמחות תקלוט עד 20 סטודנטים. סטודנטים אלו יוכלו ללמוד את לימודי ההתמחות (12 נ"ז) כחלק מתוך לימודי התואר שלהם.

    

   תנאי קבלה להתמחות

   תנאי הקבלה להתמחות הינם תנאי הקבלה הנהוגים בתכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים. כמו כן יעברו המועמדים ראיון שבו יתבקשו להציג את הרעיון למיזם שברצונם לפתח.
   ההתמחות פתוחה רק עבור תלמידים בתכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים.

    

   מהלך הלימודים בהתמחות

   הלימודים במסגרת ההתמחות כוללים 12 נ"ז ומתאימים לסטודנטים הן במסלול המחקרי (עם תיזה), והן במסלול הלא מחקרי (בלי תיזה).

   מערך הלימודים כולל: 12 נ"ז מהקורסים הבאים: השתתפות בחממה/סמינר לפיתוח מיזמים חברתיים-עסקיים ו/או טכנולוגיים (4 נ"ז), 2 קורסי חובה (4 נ"ז) ושני קורסי בחירה (4 נ"ז).

   הקורסים הכלולים במסגרת ההתמחות מהווים חלק ממכלול הקורסים אותם נדרשים הסטודנטים ללמוד במסגרת לימודי המוסמך בתכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים, קורסים הנלמדים בבית הספר למנהל עסקים ובתוכנית מנהיגות וארגונים לא מדינתיים ברוטברג. ההרשמה להתמחות תיעשה עד לשבוע הראשון בסמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה.  שכר הלימוד בהתמחות הוא שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל לתואר מוסמך.

    

   מערך השיעורים המלא של ההתמחות לכל שנת לימודים, מופיע בעמוד "התמחויות"

    

   תכנית מערך ההתמחות לשנת הלימודים תשע"ט 

    

    

   מבנה התכנית

    

   • במסלול המחקרי - 32 נ"ז. התלמידים נדרשים להגיש עבודת גמר (תזה).
   • במסלול הלא מחקרי - 38 נ״ז.  ללא כתיבת עבודת גמר (תזה).

   משך הלימודים בתכנית שנתיים אקדמיות. הלימודים מרוכזים ליום אחד בשבוע ולקורסים מרוכזים במהלך חופשת הסמסטר ובסיום שנת הלימודים. לא ניתן לפצל את הלימודים לשנות לימוד נוספות.

   פטור והכרה בלימודים מתקדמים קודמים

   • תלמיד המבקש פטור מקורסים על סמך לימודי מוסמך קודמים יפנה באמצעות טופס בקשה להכרה בקורסים.
   • תלמיד בעל תואר מוסמך בתחום אחר רשאי לבקש צמצום בהיקף לימודיו לתואר זה. במסלול המחקרי עד 6 נ"ז ובמסלול הלא מחקרי עד 10 נ"ז. בכל מקרה ההחלטה תעשה ע"י ראשת התכנית בהתאם לרלוונטיות ולהתאמת הקורסים לתוכנית המוסמך הנוכחית.

    

   מבנה התכנית

   התוכנית מציעה שני מסלולים: מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) ומסלול לא מחקרי (ללא עבודת גמר). משך הלימודים בתוכנית שנתיים אקדמיות. הלימודים מרוכזים ליום אחד בשבוע ולקורסים מרוכזים במהלך חופשת הסמסטר ובסיום שנת הלימודים.  ימי הלימוד בתכנית הם שנה א': יום ב' ושנה ב': יום ד'.

   התלמידים הבוחרים במסלול הלא מחקרי, יתנסו בפרויקט יישומי - פרויקט אישי או קבוצתי בארגון קהילתי, מוסד ללא כוונת רווח, או ארגון ציבורי. מטרת הפרויקט להזין את הלימודים העיוניים ואת התלמידים בידע פרקטי, כישורים ומיומנויות תוך חשיפתם למציאות המאפיינת ארגונים קהילתיים ומלכ"רים. במסגרת זאת יהיה על התלמיד להיות מעורב בתהליכים של אבחון ארגוני, התמודדות עם שינויים, ייזום ותכנון של שירותים חדשים ופרויקטים אחרים. לצורך ביצוע הפרויקט יקבל התלמיד הדרכה אישית או קבוצתית קבועה ממורי התוכנית, שתבטיח את תכנון שלבי התהליך וביצועו באורח מקצועי, משתףף ואחראי. 

    

   מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"ב

   מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"א

   מערך השעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תש"ף

   ערך השעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ט

   מערך השעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ח

   מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ז

   מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ו

   מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ה 

   מערך השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ד

    

   לימודי השלמה

   לימודי ההשלמה הנקבעים ע"י ועדת הקבלה לאחר בדיקת לימודים אקדמיים קודמים, נועדו להקנות לכל התלמידים בסיס ידע משותף שהוא תנאי הכרחי לקבלה לתוכנית. לימודים אלה יכללו את השעורים הבאים מהתואר הראשון או קורסים מקבילים להם, בהתאמה ללימודיו הקודמים של המועמד:

   1. מבוא לשיטות מחקר. מומלץ: סדנת השלמה לפני תחילת שנת הלמודים או 03322 – שיטות מחקר.

   מי שיידרש לקורס השלמה יתקבל לתוכנית כתלמיד מן המניין רק לאחר סיום לימודי ההשלמה והשגת ציון ממוצע של 60 לפחות בלימודים אלה. סיום לימודי ההשלמה בשנה הראשונה תנאי להמשך למודים בתכנית. לימודי ההשלמה לא ייחשבו כחלק מהלימודים לתואר.

   בסוף הקיץ שלפני פתיחת שנת הלימודים תוצענה סדנאות השלמה מרוכזות, אשר תבואנה במקום חלק מהשיעורים הנ"ל. פרטים במזכירות.

    

   תנאי מעבר לשנה ב'

    

   תלמיד שנה א' בתכנית המוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים יעבור לשנה ב' רק אם עבר את קורסי החובה הרלוונטיים של שנה א' (המפורטים מטה) בציון 60 לפחות:

        03802 חשיבה מדעית

        03884 החברה האזרחית והמגזר השלישי

      

   ציון סופי וזכאות לתואר

    

   לאחר שימלא התלמיד את כל חובותיו הלימודיות והכספיות (לרבות סיום בהצלחה של עבודת גמר לתלמידי המסלול המחקרי), יוענק לו התואר "מוסמך אוניברסיטה בניהול מוסדות ללא כוונת רווח וארגונים קהילתיים" (M.A), במועד שייקבע על ידי האוניברסיטה.

    

   מרכיבי ציון הגמר

   • מסלול מחקרי (עם עבודת גמר): עבודת גמר (40%) + ממוצע ציוני הקורסים (60%)
   • מסלול לא מחקרי (ללא עבודת גמר): ממוצע ציוני הקורסים (100%)

    

   לפרטים נוספים על זכאות לתואר, ראו נהלי הוראה ולימודים של האוניברסיטה העברית.

    

   Management and Leadership

   אתיקה וחוקי הכתיבה האקדמית

    

   להלן פירוט חוקי הכתיבה האקדמית וכללי ה- APA  :

    

   1) באשר לחוקי ה APA, ניתן לראות את ההנחיות בקישור הבא. מלבד קישור זה, יש שפע של קבצי הנחייה שניתן למצוא בגוגל ובאתר ה- APA.

   https://www.beitberl.ac.il/libraries/main-library/citation_guide/apa7/pages/apa_6_apa_7.aspx

    

    2) באשר לחוקי הכתיבה האקדמית, בהיותכם תלמידי תואר שני, אנו סבורות כי כולכם למדתם את חוקי הכתיבה, את כללי הציטוט ואת חשיבות
   מתן קרדיט למקורות עליהם נסמכתם עוד בתואר הראשון. בכל מקרה של ספק ושאלה, אתם תמיד מוזמנים לפנות למרצים ולראשות התוכניות.
   בינתיים נדגיש מספר נקודות חשובות:

    א. כתיבה אקדמית הינה תמיד תמיד תמיד הכתיבה שלכם. כלומר, עליכם לגשת לספרות, לקרוא אותה ואז להביא את הרעיון או המסר שברצונכם להעביר במילים שלכם.

   ב. הכתיבה צריכה להיות אינטגרטיבית – כלומר, לאחר קריאת מספר מקורות תוכלו לגבש את הרעיון שלכם במילותיכם ולהביאו באופן מאוחד ולא סיכום של כל מקור בנפרד.

   ג. אין להעתיק מילה במילה רעיון או משפט ממקור אחר (זכרו, כאמור, תמיד במילים שלכם). אם בכל זאת ישנו משפט אשר אתם מרגישים שחשוב מאוד להביאו במילותיו של המחבר, יש לתת קרדיט למחבר באמצעות ציטוט: סמנו את המשפט במרכאות וציינו את המקור ואת העמוד שממנו נלקח הציטוט.

   ד. אין לצטט מקור בתוך מקור – כלומר, אין להעתיק פסקה ממקור מסויים ולכלול מקורות שמחבר המקור קרא ולטעון לכאורה שאתם קראתם מקורות אלו. אם אתם משתמשים במקור בתוך מקור ניתן לכתוב למשל (מרקס, xx כפי שמופיע ב-ורנר, 2020) ובכל מקרה רצוי להפחית ציון של מקור בתוך מקור ולהעדיף לגשת למקור.

    

   אנו מזמינות את כולכם לגשת לספרייה ולקבל הדרכה בחיפוש מקורות ביבליוגרפיים. הצפי מתלמידי מוסמך הינו לקרוא את ספרות המקור בתחום.

    

   שימו לב, גניבה ספרותית (ממאמרים, ספרים, מצגות הכיתה, אתרי אינטרנט, או כל מקור אחר) היא עבירה חמורה על כללי האתיקה האקדמית ועלולה לגרום לנקיטת צעדים משמעתיים.
   אנא מנעו מכם ומאתנו אי-נעימויות.

    

   לסיכום נושאים אלו, ממש אתמול השיק המנהל האקדמי סרטון קצר (2 דק') בענייני משמעת ויושרה אקדמית שאנו ממליצות בחום לצפות בו 

   https://www.youtube.com/watch?v=ql1dt2K0Lt4

    

   פרופ' עידית בליט-כהן ופרופ' שירלי ורנר

   ראשות תכניות המוסמך