מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים

מצגת מיום האוריינטציה תש"פ

מידע כללי

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית מציע החל משנת תשע"א תכנית לימודי מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים בתחומים אחרים.

התכנית מקנה למסיימיה תואר מוסמך בעבודה סוציאלית (MSW) וכשירות המאפשרת להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולעסוק במקצוע.

שכר הלימוד

לשכר הלימוד שלושה מרכיבים:

  1. תשלום עבור קורסי הבוגר העיוניים בשנה א'  ובשנה ב' : על פי כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטה לתלמידים במעמד של השלמות לקראת תואר מוסמך.
  2. תשלום עבור קורסי המוסמך העיוניים בשנה ב' ובשנה ג': על פי כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטה לתלמידים הלומדים לקראת תואר מוסמך .
  3. תשלום עבור שנתיים של ההכשרה המקצועית
  • מי שיחל את לימודיו בתשע"ט , התשלום יהיה 10,000 ש"ח לשנה , סך הכל 20,000 ש"ח לשנתיים.
  • מי שהחל את לימודיו בתשע"ח, התשלום יעמוד על 9000 ש"ח לשנה, סך הכל 18,000 ש"ח לשנתיים.
  • מי שהחל את לימודיו בתשע"ז, התשלום יעמוד על 9000 ש"ח לשנה, סך הכל 18,000 ש"ח לשנתיים.
  • מי שהחל את לימודיו בתשע"ו, התשלום יעמוד על 8,750 ש"ח לשנה, סך הכל 17,500 ש"ח לשנתיים
  • מי שהחל את לימודיו עד לתשע"ה ישלם 8,000 ש"ח לשנה, סה"כ 16,000 לשנתיים. 

טבלת תעריפי ביטול לימודים בהכשרה מקצועית  

פרטי התקשרות

ראשת התכנית ללימודי מוסמך: פרופ' שרון שיוביץ-עזרא

אחראית על תוכנית המוסמך לבעלי תארים אחרים: גב' דארין עלוי
חדר 312, טלפון: 02-5882190 
כתובת דואר אלקטרוני: supmsw@savion.huji.ac.il

 

רכזת תוכניות המוסמך: גב' שולי לוי
מזכירות תכניות המוסמך: חדר 310, 
טלפונים: 02-5880452 שלוחה 2 , 02-588184/5/8 
כתובת דואר אלקטרוני: swm@savion.huji.ac.il

שעות הקבלה: ימים א'-ה', 10:00-15:00