מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים

מצגת אורינטציה - מוסמך - מערכת הקורסים

מצגת אורינטציה - השלמות - מערכת הקורסים

מידע כללי

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית מציע תכנית לימודי מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים בתחומים אחרים.

התכנית מקנה למסיימיה תואר מוסמך בעבודה סוציאלית (MSW) וכשירות המאפשרת להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולעסוק במקצוע.

שכר הלימוד

לשכר הלימוד שלושה מרכיבים:

  1. תשלום עבור קורסי הבוגר העיוניים בשנה א'  ובשנה ב' : על פי כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטה לתלמידים במעמד של השלמות לקראת תואר מוסמך.
  2. תשלום עבור קורסי המוסמך העיוניים בשנה ב' ובשנה ג': על פי כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטה לתלמידים הלומדים לקראת תואר מוסמך .
  3. תשלום עבור שנתיים של ההכשרה המקצועית
  • מי שהתחיל את לימודיו בתשע"ט והלאה , התשלום יהיה 10,000 ש"ח לשנה , סך הכל 20,000 ש"ח לשנתיים.

טבלת תעריפי ביטול לימודים בהכשרה מקצועית  

פרטי התקשרות

ראשת התכנית ללימודי מוסמך: פרופ' שירלי ורנר

אחראית על תוכנית המוסמך לבעלי תארים אחרים: גב' דארין עלוי

חדר 312, טלפון: 02-5882190 
כתובת דואר אלקטרוני: supmsw@savion.huji.ac.il

רכזת תוכניות המוסמך: גב' רמה בוטביניק
מזכירות תכניות המוסמך: חדר 310, 
שעות הקבלה: ימים א'-ה', 10:00-15:00

 

ליצירת קשר איתנו לחץ כאן