מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים


מידע כללי

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית מציע תכנית לימודי מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים בתחומים אחרים.

התכנית מקנה למסיימיה תואר מוסמך בעבודה סוציאלית (MSW) וכשירות המאפשרת להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולעסוק במקצוע.

 

שכר הלימוד

לשכר הלימוד שלושה מרכיבים:

  1. תשלום עבור קורסי הבוגר העיוניים בשנה א'  ובשנה ב' : על פי כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטה לתלמידים במעמד של השלמות לקראת תואר מוסמך.
  2. תשלום עבור קורסי המוסמך העיוניים בשנה ב' ובשנה ג': על פי כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטה לתלמידים הלומדים לקראת תואר מוסמך .
  3. תשלום עבור שנתיים של ההכשרה המקצועית
  • מי שהתחיל את לימודיו בשנת תשע"ט והלאה , התשלום עבור ההכשרה המקצועית יהיה 10,000 ש"ח לשנה , סך הכל 20,000 ש"ח לשנתיים.

טבלת תעריפי ביטול לימודים בהכשרה מקצועית  

 

מצגת הסבר על מערכת הרישום לקורסים לקראת שנת תשפ"ב

מפגש בזום -  אוריינטציה לתכנית ההשלמות – 24.08.2021

 

 

פרטי התקשרות

ראשת התכנית ללימודי מוסמך: פרופ' שירלי ורנר

אחראית על תוכנית המוסמך לבעלי תארים אחרים: גב' הילה גלפונד  , חדר 312,  טלפון: 02-5882185 

כתובת דואר אלקטרוני: supmsw@savion.huji.ac.il

רכזת תוכניות המוסמך: גב' רמה בוטביניק
מזכירות תכניות המוסמך: חדר 310
שעות הקבלה: ימים א'-ה', 10:00-15:00

 

ליצירת קשר איתנו לחץ כאן