מערכת שעות בתוכנית המוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים