התמחויות

למתחילים לימודיהם משנת תשפ"ב לא יתקיימו התמחויות

 

 

 

 

טיפול זוגי ומשפחתי 
ההתמחות בטיפול זוגי ומשפחתי נועדה להרחיב ולהעשיר את הבסיס התיאורטי והמיומנויות הטיפוליות בטיפול ישיר עם זוגות ומשפחות. בקורסים השונים אותם מציעה ההתמחות, ייחשפו הסטודנטים למגוון גישות טיפוליות: מבניות, בין-דוריות, אסטרטגיות, פוסט-מודרניות ונרטיביות, וכן לגישות אינטגרטיביות בנות-זמננו, ממוקדות התקשרות וממוקדות רגש, המבוססות על ממצאים של מחקרים עדכניים בפסיכותרפיה. הקורסים ישלבו בין הקניית ידע לבין תרגול והקניית מיומנויות בטיפול זוגי ומשפחתי. ההתמחות עונה לחלק מדרישות ההסמכה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי (לפרטים נוספים של מסלול ההסמכה של האגודה ראו כאן http://www.mishpaha.org.il).  

 

טראומה
מטרתה של ההתמחות לאפשר לסטודנטים להעשיר את הידע שלהם בתחומים המתפתחים ומשתנים של התיאוריה, המחקר והפרקטיקה בתחום הטראומה ובכך לקדם את עבודתם בתחומים אלה. בהתמחות מכלול קורסים אשר מתייחסים לאספקטים שונים הקשורים לטראומה המונית, טראומה אישית וטראומה מורכבת. כמו כן, בקורסים אלו ישנה התייחסות להשלכותיהם של אירועים טראומטיים על הפרט, המשפחה והקהילה כגון אלימות פוליטית, אלימות בקהילה והטרדה מינית. קורסים שונים יתייחסו לטראומה מהיבטים תיאורטיים שונים כגון גישת יחסי-אובייקט או הגישה הקוגניטיבית התנהגותית.

 

מוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש 
ההתמחות בתחום המוגבלויות, שיקום בבריאות הנפש ובריאות הינה התמחות בין-תחומית של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית  ובתי הספר לריפוי בעיסוק ורפואה (הפקולטה לרפואה). תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, היבטים חברתיים, רפואיים ותפקודיים ויישומם בדרכי התערבות, טיפול ושיקום עם אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם. שיתוף הפעולה הבין מחלקתי מאפשר לפתח ראייה רב מקצועית רחבה לצורך הערכת הצרכים של אנשים עם מוגבלויות ופיתוח מענים ראויים לצרכיהם. בתוך תפיסת-על זו יוצגו תחומי התמחות וידע ספציפיים עליהם אמונים חברי סגל מבתי הספר. ההתמחות תהייה פתוחה לסטודנטים הלומדים לקראת תואר מוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית או בבית הספר לריפוי בעיסוק. התמחות זו משותפת לתלמידי המוסמך בעבודה סוציאלית ולתלמידי תוכנית המלכ"רים בביה"ס.

 

התמחות במדיניות חברתית 
עובדים סוציאליים המבקשים להתמודד עם צורכי לקוחותיהם או לקדם צדק חברתי אינם יכולים להסתפק עוד בכלים המסורתיים של טיפול פרטני.  עולם הרווחה המשתנה מציב אתגרים ואפשרויות לאנשי מקצוע שדורשים ידע על מדיניות, כלים ניהוליים ומיומנויות לעיסוק בפרקטיקת מדיניות. ההתמחות במדיניות חברתית מציעה ידע במגוון תחומי מדיניות חברתית לעובדים סוציאליים פרטניים וקהילתיים ולמי שממלאים בהווה (או צפויים למלא בעתיד) תפקידי ניהול. זאת, בנוסף לכלים ניהוליים המותאמים לעולם הרווחה ואת המיומנויות המיועדות להשתתפות בתהליכי עיצוב מדיניות במישור הארגוני והלאומי.  התמחות זו נשענת על מאגר יוצר דופן של חוקרי מדיניות חברתית מובילים ועל מנהלים בכירים בתחומי הרווחה בעבר ובהווה, אשר נמנים על סגל בית הספר.  היא נועדה להכין תלמידי מוסמך לתפקידי מפתח בעיצוב מדיניות חברתית ולהכשיר את המנהיגות העתידית של ארגוני הרווחה בישראל. התמחות זו משותפת לתלמידי המוסמך בעבודה סוציאלית ולתלמידי תוכנית המלכ"רים בביה"ס.

מערך השיעורים הנדרש להתמחויות לשנת תשפ"ב    (מיועד לתלמידי שנה ב' בלבד)

מערך השיעורים הנדרש להתמחויות לשנת תשפ"א 

מערך השיעורים הנדרש להתמחויות לשנת תש"ף