התמחויות

לטופס בחירת התמחות, נא ללחוץ כאן 

כחלק מתכנית המוסמך בעבודה סוציאלית ובהתאם למגמת הלימוד יכול תלמיד לבחור ללמוד "התמחות" בתחום מוגדר (לפחות 12 נ"ז).

אין חובה לבחור התמחות, והדבר לא יצוין על גבי תעודת הגמר (אלא על גבי גיליון הציונים בלבד).

הלימודים במסגרת ההתמחויות כוללים שיעורי חובה, שיעורי בחירה, ופרקטיקום/סמינר עיוני או סמינר מחקר.

ההתמחויות המוצעות:

ילדים ומשפחה - פתוחה ללימודים עד לשנת הלימודים תשע"ט בלבד

מטרתה של ההתמחות להעשיר את הידע בתחומים המתפתחים ומשתנים של התיאוריה, המחקר והפרקטיקה בתחום הילדים והמשפחה ובכך לקדם את עבודת הסטודנטים בתחומים אלה. בהתמחות הסטודנטים יחשפו לתיאוריות שונות להתערבות במשפחה. הקורסים בהתמחות יתייחסו לעבודה עם ילדים והוריהם בגילאים שונים כגון הגיל הרך וגיל ההתבגרות. הדיונים בקורסים אלו מבוססים על תיאוריות שונות ומגוונות כגון גישת יחסי-אובייקט, הגישה הנרטיבית או הגישה הקוגניטיבית התנהגותית. הקורסים הכלולים במסגרת ההתמחות מהווים חלק ממכלול הקורסים אותם נדרשים הסטודנטים ללמוד במסגרת לימודי המוסמך בעבודה סוציאלית. ההרשמה להתמחות תיעשה בטופס הרישום לתוכנית המוסמך. הלימודים כוללים 12 נ"ז: ארבעה קורסי בחירה (8 נ"ז) אותם ניתן ללמוד בשנה א' או בשנה ב' של הלימודים, וסמינר מחקר/פרקטיקום הניתנים בשנה ב' של הלימודים (4 נ"ז).

 

טיפול זוגי ומשפחתי 

ההתמחות בטיפול זוגי ומשפחתי נועדה להרחיב ולהעשיר את הבסיס התיאורטי והמיומנויות הטיפוליות בטיפול ישיר עם זוגות ומשפחות. בקורסים השונים אותם מציעה ההתמחות, ייחשפו הסטודנטים למגוון גישות טיפוליות: מבניות, בין-דוריות, אסטרטגיות, פוסט-מודרניות ונרטיביות, וכן לגישות אינטגרטיביות בנות-זמננו, ממוקדות התקשרות וממוקדות רגש, המבוססות על ממצאים של מחקרים עדכניים בפסיכותרפיה. הקורסים ישלבו בין הקניית ידע לבין תרגול והקניית מיומנויות בטיפול זוגי ומשפחתי. ההתמחות עונה לחלק מדרישות ההסמכה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי (לפרטים נוספים של מסלול ההסמכה של האגודה ראו כאן http://www.mishpaha.org.il).  

טראומה

מטרתה של ההתמחות לאפשר לסטודנטים להעשיר את הידע שלהם בתחומים המתפתחים ומשתנים של התיאוריה, המחקר והפרקטיקה בתחום הטראומה ובכך לקדם את עבודתם בתחומים אלה. בהתמחות מכלול קורסים אשר מתייחסים לאספקטים שונים הקשורים לטראומה המונית, טראומה אישית וטראומה מורכבת. כמו כן, בקורסים אלו ישנה התייחסות להשלכותיהם של אירועים טראומטיים על הפרט, המשפחה והקהילה כגון אלימות פוליטית, אלימות בקהילה והטרדה מינית. קורסים שונים יתייחסו לטראומה מהיבטים תיאורטיים שונים כגון גישת יחסי-אובייקט או הגישה הקוגניטיבית התנהגותית. הקורסים הכלולים במסגרת ההתמחות מהווים חלק ממכלול הקורסים אותם נדרשים הסטודנטים ללמוד במסגרת לימודי המוסמך בעבודה סוציאלית. ההרשמה להתמחות תיעשה בטופס הרישום לתוכנית המוסמך. הלימודים כוללים 12 נ"ז: שלושה קורסי בחירה (6 נ"ז) אותם ניתן ללמוד בשנה א' או בשנה ב' של הלימודים, קורס חובה אחד (2 נ"ז) וסמינר מחקר/פרקטיקום הניתנים בשנה ב' של הלימודים (4 נ"ז).ההתמחות פתוחה לתלמידי המגמות לטיפול ישיר ולכללית אנטגרטיבית בלבד.
 

מוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש

ההתמחות בתחום המוגבלויות, שיקום בבריאות הנפש ובריאות הינה התמחות בין-תחומית חדשנית של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית  ובתי הספר לריפוי בעיסוק ורפואה (הפקולטה לרפואה). תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, היבטים חברתיים, רפואיים ותפקודיים ויישומם בדרכי התערבות, טיפול ושיקום עם אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם. שיתוף הפעולה הבין מחלקתי מאפשר לפתח ראייה רב מקצועית רחבה לצורך הערכת הצרכים של אנשים עם מוגבלויות ופיתוח מענים ראויים לצרכיהם. בתוך תפיסת-על זו יוצגו תחומי התמחות וידע ספציפיים עליהם אמונים חברי סגל מבתי הספר. ההתמחות תהייה פתוחה לסטודנטים הלומדים לקראת תואר מוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית או בבית הספר לריפוי בעיסוק. סטודנטים אלו יוכלו ללמוד את לימודי ההתמחות (12 נ"ז) כחלק מתוך לימודי התואר שלהם. הלימודים כוללים 12 נ"ז: שני קורסי בחירה (4 נ"ז) אותם ניתן ללמוד בשנה א' או בשנה ב' של הלימודים, 2 קורסי חובה (4 נ"ז) וסמינר מחקר/פרקטיקום הניתנים בשנה ב' של הלימודים (4 נ"ז).

התמחות במדיניות חברתית 

עובדים סוציאליים המבקשים להתמודד עם צורכי לקוחותיהם או לקדם צדק חברתי אינם יכולים להסתפק עוד בכלים המסורתיים של טיפול פרטני.  עולם הרווחה המשתנה מציב אתגרים ואפשרויות לאנשי מקצוע שדורשים ידע על מדיניות, כלים ניהוליים ומיומנויות לעיסוק בפרקטיקת מדיניות. ההתמחות במדיניות חברתית מציעה ידע במגוון תחומי מדיניות חברתית לעובדים סוציאליים פרטניים וקהילתיים ולמי שממלאים בהווה (או צפויים למלא בעתיד) תפקידי ניהול. זאת, בנוסף לכלים ניהוליים המותאמים לעולם הרווחה ואת המיומנויות המיועדות להשתתפות בתהליכי עיצוב מדיניות במישור הארגוני והלאומי.  התמחות זו נשענת על מאגר יוצר דופן של חוקרי מדיניות חברתית מובילים ועל מנהלים בכירים בתחומי הרווחה בעבר ובהווה, אשר נמנים על סגל בית הספר.  היא נועדה להכין תלמידי מוסמך לתפקידי מפתח בעיצוב מדיניות חברתית ולהכשיר את המנהיגות העתידית של ארגוני הרווחה בישראל.  

כלל תלמידי המוסמך בעבודה סוציאלית רשאים לבחור בהתמחות במדיניות חברתית. התמחות זו משותפת לתלמידי המוסמך בעבודה סוציאלית ולתלמידי תוכנית המלכ"רים בביה"ס.
 

מערך השעורים הנדרש בהתמחויות השונות