האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי

 

חלק מהקורסים אשר מוצעים בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית במסגרת תכנית המוסמך, מוכרים בעבור נ"ז חלקי כלימודי ליבה תיאורטיים באגודה לטיפול זוגי ומשפחתי.

ניתן לראות את פירוט הקורסים המוכרים בקובץ כאן.