תנאי מעבר משנה א' (שנת ההשלמה) לשנה ב' (שנת המוסמך הראשונה).

 

תלמיד שנה א' בתכנית ההשלמות יעבור לשנה ב'  (לשנה א' בתכנית המוסמך) רק אם סיים עם ציון ממוצע שנתי של 80 לפחות, וקיבל ציון "עובר" בהכשרה המעשית.