מבנה תוכנית המוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים

מבנה התכנית למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"ב

 • במסלול מחקרי - 36 נ"ז.  התלמידים נדרשים להגיש עבודת גמר (תזה).
 • במסלול הלא מחקרי - 38 נ״ז.  ללא כתיבת עבודת גמר (תזה).
 • תלמידי המסלול הישיר לדוקטורט ילמדו בהיקף של 38 נ"ז (ראה פרק הלימודים לתואר שלישי).

 

משך הלימודים בתכנית הוא שלוש שנים אקדמיות, מתוכן שנת השלמה ושנתיים בתכנית המוסמך. 

 • בשנה הראשונה ללימודים – יום לימודים מרוכז + יומיים הכשרה מעשית (16 שעות)
 • בשנה השנייה ללימודים – יום לימודים מרוכז + יומיים הכשרה מעשית (16 שעות)
 • שנה ב' וג' הלימודים יכללו, במסלול מחקרי - 32 נ"ז. התלמידים נדרשים להגיש עבודת גמר (תזה).
 • במסלול הלא מחקרי - 38 נ״ז.  ללא כתיבת עבודת גמר (תזה).
 • תלמידי המסלול הישיר לדוקטורט ילמדו בהיקף של 38 נ"ז (ראה פרק הלימודים לתואר שלישי).

 

הלימודים מרוכזים ליום אחד בשבוע ולקורסים מרוכזים במהלך חופשת הסמסטר ובסיום שנת הלימודים.
בנוסף, בשנתיים הראשונות ללימודים יידרשו התלמידים להשתתף בהכשרה מקצועית במשך יומיים בשבוע (ימים א'+ד').  לא ניתן לפצל את הלימודים לשנות לימוד נוספות.

 

פטור והכרה בלימודים אקדמיים מתקדמים קודמים

 • תלמיד המבקש פטור מקורסים על סמך לימודי מוסמך קודמים יפנה באמצעות טופס בקשה להכרה בקורסים
   
 • תלמיד בעל תואר מוסמך בתחום אחר רשאי לבקש צמצום בהיקף לימודיו לתואר זה. במסלול המחקרי עד 6 נ"ז ובמסלול הלא מחקרי עד 10 נ"ז. בכל מקרה ההחלטה תעשה ע"י ראשת התכנית בהתאם לרלוונטיות ולהתאמת הקורסים לתוכנית המוסמך הנוכחית.
   
 • לפי נוהלי האוניברסיטה, האוניברסיטה רשאית לפטור סטודנט מקורס בתכנית לימודי המוסמך בגין קורס אקדמי שלמד במסגרת תכנית לימודים אחרת למוסמך במוסד להשכלה גבוהה, אשר בגינה הוענק לו תואר אקדמי, ובתנאי שהקורס שנלמד בעבר זהה במתכונתו ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס שניתן בו הפטור. ככלל, לא ניתן לקבל פטור בגין קורסים אקדמיים שנלמדו לפני יותר משש שנים. ועדת ההוראה תוכל לדון במקרים חריגים.

 

מערך השיעורים בתכנית

מערך השיעורים בשנת תשפ"ג למתחילים את לימודיהם בתכנית ההשלמות שנה א' בתשפ"ב

מערך השיעורים בשנת תשפ"ב למתחילים את לימודיהם בתכנית ההשלמות שנה א' בתשפ"א

מערך השיעורים בשנת תשפ"א למתחילים את לימודיהם בתכנית ההשלמות שנה א' בתש"ף

מערך השעורים בשנת תש"ף למתחילים את לימודיהם בתוכנית ההשלמות שנה א' בתשע"ט

מערך השעורים בשנת תשע"ט למתחילים את לימודיהם בתוכנית ההשלמות שנה א' בתשע"ח