אתיקה בהגשת עבודות

 

אתיקה בהגשת עבודות

הבהרה חשובה, אנא קראו בעיון:
*מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד

בעבודה צריכים לבוא לידי ביטוי כישוריו האקדמיים של הסטודנט, הכוללים בין היתר: יכולת קריאה והבנה של טקסטים מדעיים, אינטגרציה של סוגי ידע ומקורות שונים, חשיבה ביקורתית, כושר תכנון מחקר וביצועו (אם רלוונטי) וכתיבה מדעית רהוטה ועצמאית. תוך שימת לב לכישורים אלו, יש לתת את הדעת על הנקודות הבאות:

 • מקוריות העבודה ושימוש בכללי הציטוט
  העבודה חייבת יצירה מקורית של הסטודנט.
  כדי להבחין בין תרומתו לבין תרומותיהם של אחרים, וכדי למנוע פגיעה ב"קניין הרוחני" של כותבים שעליהם מסתמכת העבודה, חייב הכותב להקפיד על ציון המקורות שעליהם הסתמך. גנבה ספרותית (פלגיאריזם) היא עבירה חמורה על כללי אתיקה אקדמית. היא עלולה לגרום לנקיטת צעדים משמעתיים כלפי הסטודנט. ייחשב כגניבה ספרותית כל טקסט המוצג כפרי היצירה של התלמיד ואינו כזה. להלן מספר דוגמאות:
  • שילוב טקסט זהה מילולית או כמעט זהה מילולית לטקסט של אדם אחר שאינו מלווה במרכאות, מספר עמוד, והפניה למקור (מחבר ושנה). הדבר ייחשב כעבירה אתית גם אם יש הפניה למקור בסוף הפסקה, שכן היעדר מירכאות משמעותו כי הטקסט הינו עיבוד או הצגה של התוכן על ידי הסטודנט ולא העתקתו.
  • כתיבת רעיון (אף אם עובד על ידי הסטודנט בדרך כלשהי ואינו מוצג מילה במילה) ללא הפניה למקור ממנו נלקח הרעיון.
  • תרגום משפה אחרת מילה במילה – ללא מרכאות, הפניה לעמוד והפניה למקור ולשנת הפרסום. תרגום משפה אחרת כמוהו כציטוט ישיר.
  • כשסטודנטים עושים שימוש בעבודות תיזה ודוקטור, אין להעתיק חלקים שלמים מהסקירה או לציין מקורות כלשהם כאילו נקראו על ידי התלמיד כשנלקחו בעצם מהעבודה. ההפניה תהיה לממצאים של כותב התיזה או הדוקטורט ולא ייעשה שימוש לא מוצהר (ללא הפניה ביבליוגרפית) לסקירה של כותב התיזה.
  • חל איסור חמור על העתקה מלאה או חלקית של מטלה שנכתבה על ידי סטודנט בשנים קודמות והצגתה כעבודה עצמאית של הסטודנט.

 

 • אחריות על העבודה במקרה של הגשה משותפת
  במקרה בו סטודנטים מגישים את המטלה בשיתוף עם סטודנטים נוספים, האחריות על שמירה על כללי האתיקה חלה על כל אחד ואחת מהמגישים.
  כל חברי הצוות מחויבים לתרום משמעותית לכתיבת העבודה. במקרים חריגים של חוסר תרומה מספקת של אחד או יותר מחברי הצוות, רשאי המרצה לתת ציון דיפרנציאלי.

 

 • הרשימה הביבליוגרפית
  אין להכניס לרשימה הביבליוגרפית מקורות אשר לא נקראו על ידי כותב העבודה. במקרים בהם קרא הסטודנט מקור בתוך עבודה אחרת, עליו להפנות בהתאם (Bowlby as cited in Levi, 2012).

 

 • עבודה עצמאית
  העבודה צריכה לשקף את עבודתם העצמאית של הסטודנטים המגישים אותה. לכן, תלמיד אינו רשאי לעיין בעבודה/בחינת בית של סטודנט אחר (מאותה שנה או משנים קודמות), או לשלוח את עבודתו/ בחינת בית שלו לסטודנטים אחרים, אלא אם ניתן היתר מפורש לכך על-ידי מורה הקורס.

בבחינת בית, מעבר לאיסור לעיין בבחינת הבית של סטודנט אחר, חל איסור גם על התייעצות בעל פה. לעומת זאת, בעבודות ובמטלות בית כמו תרגילים, במידה והמורה מאפשר התייעצות בעל פה, מותר לקיים התייעצות עם אנשים אחרים באשר לסוגיות המתעוררות בעבודה. עם זאת, גם במקרה כזה, ניסוח העבודה בכתב חייב להתבצע ע"י מגיש/י העבודה בלבד, ולא על-ידי שום אדם אחר.