ילדים בסיכון בפרספקטיבה בינלאומית משווה - קורס בשיתוף אוניברסיטת אוקלהומה, ארה"ב

הקורס עוסק בסוגיות הקשורות לילדים בסיכון: גורמים, טיפול ומדיניות. הקורס נלמד באנגלית  ומתקיים בשני חלקים: חלק אחד באוניברסיטה העברית ובמכון חרוב בירושלים והחלק השני 
באוניברסיטת אקלהומה בקמפוס טולסה. מטרתו לחשוף את משתתפיו משני המוסדות לסוגיות השונות באמצעות הרצאות וסיורים. 
הקורס מדגיש היבטים של פרקטיקה ומדיניות ברגישות תרבותית -- למשל, בישראל עם המגזר החרדי, באוקלהומה עם אינדיאנים. נוסף לכך, המשתתפים משני המוסדות זוכים - באמצעות 
בילוי משותף מחוץ לשעות הלימודים - להכיר את הסביבה החברתית בירושלים ובטולסה.
הקורס ניתן בסמסטר א' של שנת הלימודים תשע"ח.