יעוץ אקדמי

 

יעוץ אקדמי מיועד למועמדים אשר קראו את תאור תוכנית הלימודים באתר ומבקשים הבהרות נוספות.

בוגר בעבודה סוציאלית | ד"ר חניתה קושר (hanita.kosher@mail.huji.ac.il)

בוגר בעבודה סוציאלית עם לימודי חוג נוסף בפקולטה למדעי החברה/הרוח/מנהל עסקים/קרימינולוגיה
ותואר בוגר במשפטים ותואר בוגר בעבודה סוציאלית |
אורי שגיא (oris@savion.huji.ac.il)

מוסמך בעבודה סוציאלית |פרופ' שירלי ורנר  (Shirli.Werner@mail.huji.ac.il)

מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים | פרופ' שירלי ורנר  (Shirli.Werner@mail.huji.ac.il)

מוסמך בלימודי הגיל הרך | פרופ' עדית בליט-כהן (Edith.Blit-Cohen@mail.huji.ac.il)

מוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים | פרופ' עדית בליט-כהן (Edith.Blit-Cohen@mail.huji.ac.il)

 

נהלי לימודים | זכויות הריון ולידה, סוגיות נגישות, דחיית מטלות, מילואים, היעדרויות, יעוץ אישי, ענייני משמעת, תלונות, פטור מחובת נוכחות, התאמות שפה, שינוי מטלות קורס וכד' | ד"ר ארנה שמר (orna.shemer@mail.huji.ac.il)