לוח בחינות בית – סמסטר ב' תשפ"א – בוגר

להלן מועדי בחינות הבית של סמסטר ב' תשפ"א בתכניות הבוגר

שימו לב  -  כל בחינות הבית יינתנו החל מהשעה 09:00.

מועדי הבחינות בכתב של שנת תשפ"א מופיעים בשנתון - בקישור הבא:  https://shnaton.huji.ac.il/index.php

בהצלחה!!

טבלה

מועדים מיוחדים