מערך לימודים למי שהחל את לימודיו בבית הספר לעבודה סוציאלית בשנת תשע"ח

מערך לימודים למי שהחל את לימודיו בבית הספר לעבודה סוציאלית בשנת תשע"ח

שנה א'

מס' קורס שם קורס נ"ז    קורס למגמה הקהילתית הערות 
03102 מבוא לעבודה סוציאלית חלק א' 2 --  
03103 מבוא לעבודה סוציאלית חלק ב' 2 --  
03134 מעורבות חברתית 4 --  
03130 האדם במשפחה חלק א' 2 --  
03138 האדם במשפחה חלק ב' 2 --  
03131 יסודות המשפט וזכויות אדם 2 --  
03106 פסיכולוגיה: מושגי ייסוד 2 --  
03120 כתיבה עיונית וקריאה מדעית 1 --  
03105 סוציולוגיה: מושגי יסוד 2 --  
03251 התמודדות עם טראומה ומצבי חירום 2 --  
03115 מבוא למדינת הרווחה א' 2 --  
03116 מבוא למדינת הרווחה ב' 2 --  
03150 פסיכולוגיה חברתית 2 --  
03109 כלכלת הרווחה 3 --  
03121 תורת האישיות 03153 הכרות עם הקהילה  
03321 שיטות מחקר חלק א' --  
03111 סטטיסטיקה 4    
03328 ארגון ומנהל של שירותי רווחה 2 --  
03126 מקורות מידע בספרייה (מקוון) 0    
סה"כ נ"ז לשנה א' 40.

שנה ב'

מס' קורס שם קורס נ"ז     קורס למגמה הקהילתית הערות 
03502 סוגיות בחברה הישראלית 2 --  
03322 שיטות מחקר חלק ב' 2 --  
03217 דילמות ואתיקה בעבודה סוציאלית 2 --  
03306 מבוא לבטחון סוציאלי 2 --  
03139 המשפחה כיחידה חברתית 2 03592 שינוי ארגוני  
3304 מתודות בעבודה סוציאלית  4 -- קורס צמוד הכשרה מקצועית
3133 מיומנויות בעבודה סוציאלית 2 03371 מיומנויות לעס"ק קורס צמוד הכשרה מקצועית
03307 פסיכופתולוגיה  2 03630 דרכי התערבות בקבוצה  
-- קורס בחירה ברווחה  2 --  
-- קורס בחירה בתה"ת 2 --  
03352 הכשרה מקצועית שנה ב' 10 --  
03351 סדנה בהכשרה מקצועית שנה ב' 4 --  
03804 פרוייקט בהכשרה מקצועית שנה ב' 2 --  
סה"כ נ"ז לשנה ב' 38

שנה ג'

מס' קורס שם קורס נ"ז     קורס למגמה הקהילתית הערות 
03213 לקראת היציאה לשדה 2 --  
-- מתודות ג' 4 3317 מתודות ודרכי התערבות קהילתית קורס צמוד הכשרה מקצועית
-- סמינר מחקר 4 --  
03814 עיבוד נתונים במחקר (SPSS) 2 --  
03340 שירותי רווחה אישיים 2 --  
-- 3 קורסי בחירה בתה"ת 6 חייבים לקחת קורס בחירה אחד המוגדר קהילתי  
03651 הכשרה מקצועית שנה ג' 10 --  
03650 סדנה בהכשרה מקצועית שנה ג' 4 --  
03805 פרויקט בהכשרה מקצועית שנה ג' 2 --  
סה"כ 36 נ"ז בשנה ג'


אבני פינה

8 נ"ז, 4 בתחום מדעי הרוח ו-4 בתחום הניסויי

 

סה"כ 122 נ"ז.