פנייה לממונה על המעמד האקדמי

לפנייה לממונה על המעמד האקדמי, ד"ר חניתה קושר
יש לפנות באמצעות המייל: Hanita.kosher@mail.huji.ac.il

בפנייה יש לציין שם מלא, מספר ת.ז, תוכנית לימודים ושנת לימודים