קורס הדרכה למדריכים חדשים

דף הבית

line

אודותינו

line

סגל היחידה

line

קבלה והרשמה

line

Pictures-Button

line

קורסים

line

כתבו עלינו בתקשורת

line

6Button

line

צור קשר

line

waze

 

 

בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

האוניברסיטה העברית בירושלים

שנה"ל תשע"פ

2019/2020

 

קורס הדרכה למדריכים חדשים

ד"ר שבתאי לויט

המטרה:

קורס זה מהווה חלק מההכשרה של מדריך חדש ומטרתו להקנות יסודות להבנת תהליך ההדרכה ולביצוע מטלות התפקיד.

 

התכנים:

על מנת להשיג את מטרת הקורס נלמד השנה מספר תחומי ידע מרכזיים. הצירים האלה הם:

  • החצנה של תהליך ההדרכה השנתי ומתן כלים להתמודדות עם השלבים השונים

ציפיות, תקוות  ופחדים מפגישה ראשונה, סיום מאולץ של קשר טיפולי, עמידה בתוקפנות, אהבה בטיפול, אמפטיה מול ריצוי,  ו'רוע בטיפול'.

  • הבנת תכנים ייחודיים של מקצוע ההדרכה – ההקשר ההדרכתי.

מבוא להדרכה, חשיפה עצמית של מדריכים, ורבטים, וכלים למדידת משתנים שונים כגון: העצמה, אמפטיה, מובחנות, קומפטנטיות וכו'.

  • לימוד משותף לאור הצגות מקרים וחוויות ממפגש ההדרכה של המשתתפות בקורס

 

תכנים אלה יועברו באמצעות הוראה פרונטאלית, דיונים, סיכום מאמרים עיוניים והצגות מקרים של המדריכים בקורס.  רשימת הקריאה משקפת את הנושאים אשר יכוסו במהלך השנה. ייתכנו שינויים בחומר הקריאה לאור צורכי הלמידה המתפתחים של המדריכים.

 

המטלות:

ההשתתפות בקורס כרוכה במספר מטלות והן:

  • הנוכחות בשיעורים חובה- היעדרות מיותר משלושה שיעורים בכל סמסטר גורמת לכישלון בקורס.
  • השתתפות פעילה- השתתפות בדיונים והבאת חומרים מההדרכה לשיעור
  • קריאה שוטפת של ספרות מקצועית (יינתנו גם תרגילי רשות)
  • כתיבת עבודת סיכום או הצגה בכיתה

 

הציון:

התעודה על סיום הקורס תינתן בהתבסס על התפקוד הכולל של הסטודנט.ית; הן בקורס ההדרכה, הן בהדרכת הסטודנטים בפועל והן על סמך חוות דעת ואישור של צוות המדור להכשרה מקצועית

ציון בקורס הוא על בסיס עובר/נכשל

שעת קבלה- אחרי השיעור או על פי תיאום מראש בטלפון: 0556642736

 

בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

האוניברסיטה העברית בירושלים

שנה"ל תשע"פ

2019/2020

 

תוכנית השיעורים

 

מספר השיעור

נושא השיעור

פריט קריאה לקראת השיעור

שיעור 1:

 

היכרות, והתייחסות  לארבע המימדים של ההדרכה:

תנאי עבודה למודרך, בונדיג, למידת מיומנויות, ולמידת תאוריות.

שיעור 2: הדרכה מבט על

ציפיות, תקוות  ופחדים מפגישה ראשונה

אוגדן (2003), 'הפגישה האנליטית הראשונה', בתוך הקצה הפרימיטיבי של החוויה, פרק 7, עמ' 128-143 ,

שיעור 3: הדרכה    מבט על

 

מבוא להדרכה

דילמות,גישות, ודגמים 

קרון,תמר. (1994). מהי הדרכה: דילמות, גישות ודגמים. מתוך הדרכה בפסיכותרפיה, תמר קרון  וחנוך ירושלמי (עורכים). ירושלים: מאגנוס, עמודים 11-24.

 

שיעור 4: מושגים בהדרכה

מעגל הלמידה  + סגנונות למידה

Wolfsfeld, Lauren & Haj-Yahia, Muhammad M. (2010). Learning and supervisory styles in the training of Social Workers, The Clinical Supervisor, 29:1, 68-94

 

שיעור 5: מושגים בהדרכה

מובחנות, שליטה, משאבי הדרכה וזיקתם לאפקטיויות הלמידה

 שרה חזן (2006), דיפרנציאציה של העצמי, שליטה, משאבי הדרכה וזיקתם לאפקטיביות הלמידה של תלמידים לעבודה סוציאלת.  חיפה. בית הספר לעבודה סוציאלית. דוקטורט בהנחיית אמנון מזר.

 

שיעור 6: מושגים בהדרכה

העצמה ויכולת אמפטית.

ידידיה, ט. (2003). תחושת העצמה ויכולת אמפטיה בהדרכת סטודנטים בעבודה סוציאלית. חברה ורווחה, כ"ג, 2.

 

שיעור 7 : מושגים בהדרכה

תפקיד הורבט בהדרכה

בנאי, א (2007). משחק במקום מציאות: התייחסות אחרת אל מוסד הורבטים במסגרת הדרכה בפסיכותרפיה. שיחות, כרך כ"א, חוב' 2.

שיעור 8: מושגים בהדרכה

תפקיד הורבט בהדרכה

אבן זהב, ר (2017). דו"ח אני-אתה בהדרכת סטודנטים לעו"ס, הזמנה לשיח בין תאוריה לפרקטיקה. חברה ורווחה, כרך ל"ז, חוב' 3.

שיעור 9:

אמפטיה מול ריצוי

לכמן הדסה, פסיכואקטואליה 2007.

שיעור 10:

הדרכה בגישה התייחסותית

ירושלמי, ח. (2012. הדרכה כמרחב של השפעות הדדיות. פסיכולוגיה עברית] גרסה אלקטרונית]

:http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2754

 

 

 

 

 

מספר השיעור

נושא השיעור

פריט קריאה לקראת השיעור

שיעור 11:

עמידה בתוקפנות כתנאי לבניית  מערכת יחסים

D.Winnicott (1969).The Use of an Object and Relating through Indentifications. Int.j.of Psychoanalysis, p. 101-111

ישלח בגרסה העברית.   

 

שיעור 12:

'רוע בטיפול'

 

Davies, J.M (2004) Whose Bad Objects Are We Anyway? Psychoanalytic Dialogues, 14(6):711-732.

ישלח בגרסה העברית.   

 

שיעור 13:

אהבה בטיפול

כהן, חזי (2015). אהבה – מרכיב מהותי בטיפול בהפרעות התפתחות העצמי.

אגודה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית – פברואר 2015

 

שיעור 14:

סיום טיפול  

Davies, J.M (2005) Transformations of Desire and Despair Reflections on the Termination Processfrom a Relational Perpective. Psychoanalytic Dialogues, 15(6):779-805.

ישלח בגרסה העברית.   

באום, נחמי (2006). סיום מאולץ של קשר טיפולי. חברה ורווחה, כו' (3), עמ' 355-375.

 

 

 

* ייתכנו שינויים על פי ההתקדמות בתכנים.