פרסומי סגל - ספרים

פרסומים 2017

ד"ר קאתלין כץ - זכרון מודחק , ספורי שואה של צוענים מהונגריה , פרטים נוספים על הספר

 

פרסומים 2016

פרופ' אורי ינאי (עורך) עם טלי גל : מפגיעה לאיחוי , צדק מאחה ושיח מאחה בישראל , פרטים נוספים על הספר

ד"ר ארנה שמר , פרופ' יונה רוזנפלד ,אורית דהן , אריאלה דניאל -הלונויג (עורכים) - מה בעצם עשינו , ספורי הצלחה ממרכזי תמיכה לסטודנטים על לקויי למידה , לפרטים נוספים על הספר

ד"ר שירלי ורנר - Intellectual Disability and Stigma -  פרטים נוספים על הספר