מערך לימודים למי שהחל את לימודיו בבית הספר לעבודה סוציאלית בשנת תשפ"ב

מערך לימודים למי שהחל את לימודיו בבית הספר לעבודה סוציאלית בשנת תשפ"ב

שנה א'

מס' קורס שם קורס נ"ז    קורס למגמה הקהילתית הערות 
03102 מבוא לעבודה סוציאלית חלק א' 3 --  
03103 מבוא לעבודה סוציאלית חלק ב' 3 --  
03134 מעורבות חברתית 4 --  
03130 האדם במשפחה חלק א' 2 --  
03138 האדם במשפחה חלק ב' 2 --  
03131 יסודות המשפט וזכויות אדם 2 --  
03106 פסיכולוגיה: מושגי ייסוד 2 --  
03120 כתיבה עיונית וקריאה מדעית 1 --  
03278 חברה ומגדר: סוגיות סוציולוגיות 2 --  
03251 התמודדות עם טראומה ומצבי חירום 2 --  
03115 מבוא למדינת הרווחה א' 2 --  
03116 מבוא למדינת הרווחה ב' 2 --  
03150 פסיכולוגיה חברתית 2 --  
03109 כלכלת הרווחה 2 --  
03121 תורת האישיות 03153 הכרות עם הקהילה  
03321 שיטות מחקר כמותיות --  
03328

ארגון ומנהל של שירותי רווחה (הקורס ילמד בשפה האנגלית)

2 --  
03126 משאבי מידע בספרייה (מקוון) 0 --  
סה"כ נ"ז לשנה א' 37.

שנה ב'

מס' קורס שם קורס נ"ז     קורס למגמה הקהילתית הערות 
03285 פרקיטקה מודעת עוני 2 --  
03111 עיבוד נתונים וניתוחם 3 --  
03306 מבוא לבטחון סוציאלי 2 --  
03139 המשפחה כיחידה חברתית 2 03592 שינוי ארגוני (הקורס ילמד בשפה האנגלית)  
3304 מתודות בעבודה סוציאלית  4 -- קורס צמוד הכשרה מקצועית
3133 מיומנויות בעבודה סוציאלית 2 03371 מיומנויות לעס"ק קורס צמוד הכשרה מקצועית
03307 פסיכופתולוגיה 
הקורס ילמד בשפה האנגלית)
2 03630 דרכי התערבות בקבוצה הקורס מועבר בשפה האנגלית
03252 שיטות מחקר איכותניות 2 --  
-- קורס בחירה ברווחה  2 --  
-- קורס בחירה בתה"ת 2 --  
03352 הכשרה מקצועית שנה ב' 10 --  
03351 סדנה בהכשרה מקצועית שנה ב' 4 --  
03804 פרוייקט בהכשרה מקצועית שנה ב' 2 --  
סה"כ נ"ז לשנה ב' 39

 

שנה ג'

מס' קורס שם קורס נ"ז     קורס למגמה הקהילתית הערות 
-- מתודות ג' 4 3317 מתודות ודרכי התערבות קהילתית  
-- סמינר מחקר 4 --  
03360 תהליכים דינמיים בטיפול קבוצתי 2 קורס בחירה קהילתי  
03340 שירותי רווחה אישיים 2 --  
-- 3 קורסי בחירה בתה"ת 6 חייבים לקחת קורס בחירה אחד המוגדר קהילתי  
  קורס בחירה ברווחה 2    
03651 הכשרה מקצועית שנה ג' 10 --  
03650 סדנה בהכשרה מקצועית שנה ג' 4 --  
03805 פרויקט בהכשרה מקצועית שנה ג' 2 --  
סה"כ 36 נ"ז בשנה ג'


אבני פינה

8 נ"ז, 4 בתחום מדעי הרוח ו-4 בתחום הניסויי

* חובה ללמוד 2 קורסים בשפה האנגלית:
03307 פסיכופתולוגיה (למגמה הפרטנית)
03592 שינוי ארגוני (למגמה הקהילתית)

03328 ארגון ומינהל בשרותי רווחה

סה"כ 120 נ"ז.