מערך לימודים למי שהחל את לימודיו בבית הספר לעבודה סוציאלית בשנת תשפ"ג

מערך לימודים למי שהחל את לימודיו בבית הספר לעבודה סוציאלית בשנת תשפ"ג:

שנה א'

מס' קורס

שם קורס

נ"ז

קורס למגמה הקהילתית

הערות 

3102

מבוא לעבודה סוציאלית חלק א'

3

--

 

3103

מבוא לעבודה סוציאלית חלק ב'

3

--

 

3134

מעורבות חברתית

4

--

 

3130

האדם במשפחה חלק א'

2

--

 

3131

יסודות המשפט וזכויות אדם

2

--

 

3138

האדם במשפחה חלק ב'

2

--

 

3106

פסיכולוגיה: מושגי ייסוד

2

--

 

3120

כתיבה עיונית וקריאה מדעית

2

--

 

3278

חברה ומגדר: סוגיות סוציולוגיות

2

--

 

3115

מבוא למדינת הרווחה א'

2

--

 

3116

מבוא למדינת הרווחה ב'

2

--

 

3109

כלכלת הרווחה

2

--

 

3504

ההיבט הקהילתי בעבודה סוציאלית

2

 

 

3104

ההיבט הפרטני בעבודה סוציאלית

1

 

 

3121/3150

3121 תורת האישיות
או
3150 פסיכולוגיה חברתית

2

 

 

3321

שיטות מחקר כמותיות

2

--

 

3328

ארגון ומנהל של שירותי רווחה

2

--

 

3805

שיטות מחקר איכותניות לשנה א'

2

--

 

3126

הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב

0

--

 

3391

מושגי יסוד בעבודה סוציאלית

4

 

מיועד לסטודנטים מהמגזר הערבי, על חשבון קורסי בחירה

 

סה"כ נ"ז לשנה א' 39 (לא כולל קורס 3391 מושגי יסוד 4 נז"ים)

שנה ב'

מס' קורס

שם קורס

נ"ז

קורס למגמה הקהילתית

הערות 

3111

עיבוד נתונים וניתוחם

3

--

 

3306

מבוא לביטחון סוציאלי

2

--

 

3139

המשפחה כיחידה חברתית

2

03592 שינוי ארגוני (הקורס מועבר בשפה האנגלית)

 

3304

מתודות בעבודה סוציאלית 

4

--

קורס צמוד הכשרה מקצועית

3133

מיומנויות בעבודה סוציאלית

2

03371 מיומנויות לעס"ק

קורס צמוד הכשרה מקצועית

3307

פסיכופתולוגיה (הקורס מועבר בשפה האנגלית)

2

03630 דרכי התערבות בקבוצה בעבודה קהילתית

 

3055 / 3285

3055 פרקטיקת מדיניות
או
3285 פרקטיקה מודעת עוני

2

 

 

3352

הכשרה מקצועית שנה ב'

10

--

 

3351

סדנה בהכשרה מקצועית שנה ב'

4

--

 

3084

פרויקט בהכשרה מקצועית שנה ב'

2

--

 

 

סה"כ נ"ז לשנה ב' 33

שנה ג'

 

מס' קורס

שם קורס

נ"ז

קורס למגמה הקהילתית

הערות 

--

מתודות ג'

4

3317 מתודות ודרכי התערבות קהילתית

 

--

סמינר מחקר

4

--

 

3340

שירותי רווחה אישיים

2

--

 

3651

הכשרה מקצועית שנה ג'

10

--

 

3650

סדנה בהכשרה מקצועית שנה ג'

4

--

 

3085

פרויקט בהכשרה מקצועית שנה ג'

2

--

 

סה"כ 26 נ"ז בשנה ג'

קורסי בחירה שנים ב'+ ג' בהיקף של 14 נ"ז ( סה"כ 7 קורסי בחירה), כאשר קורס אחד מוגדר כקורס " רווחה".

חובה ללמוד שני קורסים בשפה האנגלית: 03307 פסיכופתולוגיה (למגמה הפרטנית),

03592 שינוי ארגוני (למגמה הקהילתית) ו- 03328 ארגון מינהל ושירותי רווחה (לכולם).

סה"כ בעבודה סוציאלית: 112 נ"ז

אבני פינה – סה"כ 8  נ"ז , 4 נ"ז בתחום מדעי הרוח ו- 4 נ"ז בתחום הניסויי.

סה"כ לסגירת התואר: 120 נ"ז