EMDR: שלב א'

דף הבית

line

אודותינו

line

סגל היחידה

line

קבלה והרשמה

line

Pictures-Button

line

קורסים

line

כתבו עלינו בתקשורת

line

6Button

line

צור קשר

line

waze

 

תוכנית לימודים

קורס: EMDR: שלב א'

המרצים: ד"ר גרי קווין, ד"ר דניאל (דני) קאהן, ויונתן אלקינס

 

ההכשרה הינה לשלב א' מתוך שני השלבים של ההכשרה הבסיסית של EMDR. EMDR הינו פסיכותרפיה שלמה העומדת בפני עצמה ואינה מהווה כלי בלבד. הכשרה בסיסית זו מאפשרת טעימה ראשונית של הפרוטוקול באופן הבסיסי ביותר על מנת שניתן יהיה להתחיל לעבוד איתו במקרים לא מורכבים במיוחד. מומלץ מאוד להמשיך לשלב ב' לכל הפחות על מנת לקבל את ההכשרה בכללותה שכוללת התמודדות עם מקרים יותר מורכבים.
תעודת השלמת ההכשרה הבסיסית תינתן רק לאחר השלמת כלל החובות של שלב א' ושלב ב'.

כמו כן, התנאים לקבלת הכרה לשלב א' EMDR דורשים נוכחות מלאה בכל הקורס ללא יוצא מן הכלל. על אף שלפי תקנון האוניברסיטה סטודנטים רשאים להפסיד 20% מהקורס, על מנת לקבל אישור על ההכשרה מטעם העמותה של EMDR נדרשת נוכחות מלאה. דפי נוכחות יועברו בתחילתו ובסיומן של כל יום הכשרה

אנו מבקשים להירשם לקורס רק במידה ויש אפשרות להגיע בזמן ולא לצאת מוקדםאנו מתחילים בזמן ואיננו מסיימים מוקדם. חלק מהתכנים מועברים באנגלית עם תרגום סימולטאני לעברית.

כמו כן יש לציין כי הכרה להכשרה של שלב א EMDR ואישור להתחיל להתנסות בשיטה עם מטופלים מותנה בכך שקיימת הכשרה טיפולית קודמת (כגון תואר ראשון בעבודה סוציאלית או תואר טיפולי אחר) ושלמטפל יש מטופלים איתם הוא עובד.

 

דרישות הקורס:

  • נוכחות והשתתפות בשיעורים
  • קריאת ספרות
  • התנסות בפרקטיקום (20%)
  • מבחן סופי (80%)
  • 5 שעות הדרכה

הקורס יוכר לגמול השתלמות לעובדים סוציאלים עלי ידי האיגוד לעו"ס.

תנאי קבלה: http://emdr.org.il/info.asp?categoryid=103

יש לצרף את המסמכים הדרושים.

 

תאריכי הקורס:

הקורס מתקיים בין התאריכים: 10/04/2018 - 08/04/2018

ובין השעות: 18:00 - 08:30

הקורס יתקיים בקמפוס הר הצופים.

 

לאחר סיום הקורס יתקיימו 5 מפגשי הדרכה בנות שעתיים. (סה"כ 10 שעות הדרכה)

קבוצה 1 (כ"ט בנובמבר 27, ירושלים) - ימי ה' בשעות 10:00-12:00 בתאריכים 26.4, 17.5, 7.6, 19.6 (יום ג חד פעמי), 5.7

קבוצה 2 ( דרך חברון 37, ירושלים) - ימי ג' בשעות 17:30-19:30 בתאריכים 17.4, 15.5, 29.5, 12.6, 3.7

קבוצה 3 (שח"ל 64, ירושלים) - ימי ב' בשעות 09:00-11:00 בתאריכים 23.4, 7.5, 21.5, 4.6, 18.6

 

ספרים לקריאה (קנייה מומלצת מאד):

*Shapiro, F., & Solomon, R. (2017). Eye movement desensitization and reprocessing therapy.

 

Shapiro, F. (2012). Getting Past Your Past: Take Control of Your Life with Self-Help Techniques from EMDR Therapy. New York: Rodale.

 

מאמרים מומלצים לקריאה:


שפירא, א. (2001) האפקטיביות של ה-EMDR: תגובה. "עיתונפש" אוג' 2001.

 

Pagani, M., Högberg, G., Fernandez, I., & Siracusano, A. (2013). Correlates of EMDR therapy in functional and structural neuroimaging: a critical summary of recent findings. Journal of EMDR Practice and Research7(1), 29-38.

Richardson, P., Williams, S. R., Hepenstall, S., Gregory, L., McKie, S., & Corrigan, F. (2009). A single-case fMRI study EMDR treatment of a patient with posttraumatic stress disorder. Journal of EMDR Practice and Research3(1), 10-23.

Solomon, R. M., & Shapiro, F. (2008). EMDR and the adaptive information processing modelpotential mechanisms of change. Journal of EMDR practice and Research2(4), 315-325.

 

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס: 


יום ראשון

1. מבוא ל-EMDR ומטרות הקורס

2. EMDR  - תיאוריה ומחקר

3. רקע של EMDR

4. מנגנון, מודל, ומתודולוגיה

5. גישה טיפולית של EMDR לפסיכותרפיה

*קריאת חובה: Shapiro, 2017 Chapter 2

6. שמונה שלבים של טיפול EMDR

7. שלב 1: אנמנזה

*קריאת חובה: Shapiro, 2017 Chapter 4

8. פיתוח וחיזוק מקום בטוח

9. פרקטיקום

 

יום שני

10. הליכים לאיתור זיכרונות לעיבוד

11. קריטריונים להתאמה

12. פיתוח תוכנית עבודה ע"פ AIP

13. דוגמאות לקוגניציות שליליות וחיוביות

14. שלב 2: הכנה

*קריאת חובה: Shapiro, 2017 Chapter 5

15. שלב 3: הערכה

*קריאת חובה: Shapiro, 2017 Chapter 5

16. שלב 4: דה-סנסטזציה/עיבוד

*קריאת חובה: Shapiro, 2017 Chapter 6

17. שלב 5: התקנה

*קריאת חובה: Shapiro, 2017 Chapter 6

18. שלב 6: סריקת גוף

*קריאת חובה: Shapiro, 2017 Chapter 6

19. שלב 7: סגירה

*קריאת חובה: Shapiro, 2017 Chapter 6

20. פרקטיקום

 

יום שלישי

21. סיוע לעיבוד תקוע

*קריאת חובה: Shapiro, 2017 Chapter 7

22. התערבויות לייצוב ופיתוח משאבים

23. אסטרטגיות נוספות לניהול מתחים

24. שלב 8: הערכה מחדש

*קריאת חובה: Shapiro, 2017 Chapter 8

25. סיום תכנית העבודה

26. עיבוד טריגרים נוכחיים

27. תבניות עתידיות

28. אירועים טראומתיים טריים

29. עבודה עם ילדים

30. פרקטיקום

 

*יתכנו שינויים בתכנים בין הימים

 

דמי רישום: 350 ש"ח

עלות הקורס: 3000 ש"ח התשלום יתבצע סמוך למועד פתיחת הקורס.