קורסים בינלאומיים משותפים

 

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית יוזם ומעודד מפגשים עם סטודנטים  ממקומות שונים בעולם וכן לימוד נושאים הקשורים בעבודה סוציאלית במקומות שונים בעולם, אנו מאמינים שחשיפת הסטודנטים למגוון גישות ומערכות בתחום העבודה הסוציאלית , הכרות עם מערכות ומנגנונים שונים מאשר בישראל יעשיר את הידע וייפתח אפיקי חשיבה נוספים לסטונטים שלנו

להלן פרוט התוכניות הקיימות בבית הספר וכן מידע על מפגשים / תוכניות שנעשו בעבר:

 

קורסים המוצעים במסגרת תוכנית הבוגר לשנת הלימודים 2018-2017 

קורס בסמסטר א' בהונג קונג 

 

קורסים המוצעים לשנת הלימודים 2017  במסגרת לימודי המוסמך: