מלגות לתלמידי מחקר (דוקטורט)

 

בית הספר מעניק פרסים ומלגות בתמיכת התורמים והקרנות הבאות:

 

  1. פרס ע"ש ברכה בן-צבי למצוינות ולחדשנות בחקר העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית
  2. מלגה ע"ש נירה שנהר לכתיבה בנושא קליטת עליה בישראל או בתחום החברה האזרחית
  3. מלגה ע"ש לואיס ורבקה שנפילד
  4. מלגה ע"ש שולמית יוסופוביץ
  5. מלגה ע"ש פרופ' מילטון רוזנבאום
  6. מלגה ע"ש איימי רוזנברג

מלגות נשיא:

בכל שנה מעניקה האוניברסיטה  בשיתוף ביה"ס מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים.

"קול קורא" מופץ בכל שנה במהלך חודש ינואר ומתפרסם באתר הכללי של האוניברסיטה.

מלגת הופמן:  לתלמידי דוקטורט  ראה בקישור