ד"ר ארנולף מ. פינס

 

ד"ר ארנולף מ. פינס ("ארני") הותיר אחריו ירושה יוצאת דופן. היה בו שילוב נדיר בין איש חזון לבין איש מעשה. ארני האמין ביישום אידיאלים. הכוח שהניע אותו הייתה אהבתו הנאמנה לעם היהודי ולמדינת ישראל. הכלים ששמשו אותו היו מקצועות העבודה הסוציאלית והחינוך. כמחנך וכעובד סוציאלי הוא השאיר אחריו חותם בל-יימחה, לא רק בתוכניות ובשירותים שיזם ופיתח, אלא גם בלבם של אלה שזכו לעבוד לצדו.

הוא הגיע לישראל בפעם הראשונה בשנת 1971, כפרופסור אורח בבית הספר לעובדה סוציאלית על שם פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית. במסגרת בית הספר עזר בהקמת תוכנית הלימודים ע"ש ד"ר יוסף י. שוורץ להכשרת מנהלים וסגל בכיר במרכזים קהילתיים. במשך שנה זו שימש כיועץ לד"ר חיים ציפורי בכל הקשור לפיתוח מרכזים קהילתיים. בשנת 1974 חזר ארני לישראל כעולה ושימש כמשנה למנהל ה- JDC-ISRAEL וכמנהל המשרד האזורי של ה- AJDC  במזרח התיכון, תפקידים שמילא בהצטיינות עד ליום מותו, ב- 8 בפברואר 1978.

 

במשך ארבע שנות חייו בישראל עסק ארני בחידוש, ביצירה ובהצבת סטנדרטים גבוהים בכל הקשור למקצועו ולצוות המרכזים הקהילתיים. הוא עבד ללא לאות במטרה לחזק את שיתוף הפעולה ואת ההבנה בין עובדים קהילתיים יהודים בגולה ובין אנשי מקצוע ישראלים. הישגיו גישרו בין העולם האקדמי לבין העולם המעשי בתחומו המקצועי. השפעתו תמשיך להיות מורגשת בין עמיתיו בארגונים השונים, בבתי הספר לעבודה סוציאלית ובמשרדים הממשלתיים.