מערך הלימודים לפי שנים ואשכולות הידע העיוניים בלימודי הבוגר בעבודה סוציאלית

 

בתכנית הלימודים של לימודי הבוגר בעבודה סוציאלית ארבעה אשכולות ידע: תהליכים אישיים וחברתיים, לימודי רווחה ומדיניות חברתית, מתודות ודרכי התערבות, לימודי מחקר.

בתוכנית הלימודים העיונית ארבעה אשכולות ידע:

1.      תהליכים אישיים וחברתיים : שעורים העוסקים בתאור ו/או ההסבר של יחידות התנהגותיות וחברתיות -  יחידים, קבוצות קטנות, קהילה, חברה, ארגון -  על גוניהן השונים.

2.      לימודי רווחה ומדיניות חברתית: שעורים בעלי תכנים המתייחסים לערכים, אידאולוגיה וגישות אשר מהן גזורים המצבים הרצויים בחברה לגבי יחידות חברתיות והתנהגותיות שונות, כולל השרותים אשר מטרתם לספק מענים לצרכים שהם תוצאה של פערים בין המצב הרצוי למצוי.

3.      מתודות ודרכי התערבות: שעורים בגישות תיאורטיות ומיומנויות אשר מטרתן לאפשר לעובד הסוציאלי להגיע ליכולת הערכה והתערבות במצבי מצוקה של פרטים ומשפחות.

4.      לימודי מחקר:  שעורים על דרכים וגישות של הסקת מסקנות לפי קריטריונים של השיטה המדעית, כולל תכנון מחקר, אסוף נתונים וניתוחם. לימודי המחקר בסיס לביצוע מחקרים במסגרת שרותי רווחה שונים לצורך הערכה של התערבויות ושל היעילות והאפקטיביות של שרותי רווחה.

תוכנית הלימודים העיונית מחולקת בין קורסי חובה לקורסי בחירה .

יצוין שרוב השעורים משותפים לתלמידי שתי המגמות, ומיעוטם ייחודיים לכל מגמה. בלוחות של מערך השעורים שלהלן, שעורי המגמה לעבודה סוציאלית קהילתית מצוינים כ-(עס"ק).


*החל משנת תשפ"ב ואילך כל סטודנט הלומד בתוכניות הבוגר עליו ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית. בשנתון מופיעה הערה "נלמד באנגלית" לצד קורסים שניתן ללמוד לצורך מילוי דרישה זו. ניתן להשלים דרישה זו גם באמצעות לימוד קורסים בשפה האנגלית במוסד אחר בחו"ל, במסגרת תכנית חילופים של האוניברסיטה.
הערה: לימוד קורס רמה (במסגרת היחידה להוראת אנגלית), לתלמידים שציון הקבלה שלהם באנגלית נמוך מציון הפטור, אינו משמש תחליף לחובת לימוד שני קורסי תוכן בשפה האנגלית.

 

מערך לימודים למי שהחל את לימודיו בשנה"ל תשפ"ג

מערך לימודים למי שהחל את לימודיו בשנה"ל תשפ"ב


מערך לימודים למי שהחל את לימודיו בשנה"ל תשפ"א


מערך לימודים למי שהחל את לימודיו בשנה"ל תש"ף

מערך לימודים למי שהחל את לימודיו בשנה"ל תשע"ט

מערך לימודים למי שהחל את לימודיו בשנה"ל תשע"ח