תכנית מעל"ה

 

תנאי קבלה לבית הספר לעבודה סוציאלית מתכנית מעל"ה (מסלול עיוני ללומד המבוגר):

במסגרת תכנית מעל"ה (חוג 207) מוצעים לימודים אקדמיים לבני 35 ומעלה בעלי תעודת בגרות מלאה. במסגרת בית הספר לעבודה סוציאלית ניתן להשתתף בקורסי חובה  של תוכנית הבוגר.

  • על הסטודנטים.יות לעבור ראיון אישי בפני ועדת הקבלה של בית הספר.
  • הלימודים יפרסו על 4 שנים, כאשר לימודי שנה א' יפרסו למשך שנתיים. יתר השיעורים בשנים ב' וג' יתוכננו בתיאום עם הממונה על המעמד האקדמי, ד"ר ארנה שמר.

רישום תלמידי תכנית מעל"ה  - יירשמו בשנתם הראשונה ועד לסיום קורסי שנה א' כתלמידים ב'מעמד מיוחד'

 

תנאי המעבר ממסלול מעל"ה למעמד של תלמיד מן המניין:

  • תנאי מעבר מהחלק הראשון של לימודי שנה א' לחלק השני של לימודי שנה א' (שכאמור מחולקים לשנתיים בתוכנית מעל"ה) הם קבלת ציון של לפחות 70 בכל הקורסים הנלמדים.
  • תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' (שתהיה השנה השלישית בקרב סטודנטים מתכנית מעל"ה) הוא ממוצע של 70 לפחות בכל הקורסים של שנה א' (שנלמדת במשך שנתיים בתכנית מעל"ה) וקבלת "עובר" במעורבות החברתית
  • קבלת פטור מעברית ומאנגלית
  • תלמידי מעל"ה אשר יעמדו בכל התנאים הנ"ל ביום הבקשה להתקבל כתלמיד מן המניין, יהיו חייבים לקבל את אישור הממונה על המעמד האקדמי של ביה"ס, על מנת להמשיך את לימודיהם להשלמת תואר בוגר בבית הספר לעבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי.

 

בכל שנה אקדמית יוקצו עד 5 מקומות לתלמידי מעל"ה בקורסי החובה של התואר הראשון בבית הספר לעבודה סוציאלית.  

הקבלה מיועדת רק לתוכנית הלימודים במתכונת חד-חוגית!

 

תנאים אלה בתוקף לצורך קבלה לשנת הלימודים תשפ"ג.