המסלול לבעלי תואר מוסמך עם תיזה שאינם באים מעבודה סוציאלית

 

 נדרשים לימודי השלמה  בהיקף 6 נ"ז לפי הפירוט הבא:

א.        שורשים היסטוריים ופילוסופיים של הפרקטיקה בעבודה סוציאלית.

ב.        מדיניות רווחה בפרספקטיבה משווה.

ג.         קורס נוסף שייקבע על ידי המנחה בתיאום עם ראש תוכנית הדוקטורט. הקורס ייקבע בהתאם ללימודים קודמים של הסטודנט/ית מבין תחומי הלימוד הבאים:

- תיאוריות של התערבות במשפחה

- תיאוריות מתקדמות של אישיות

- תיאוריה ארגונית

- החברה האזרחית והמגזר השלישי.

 

בנוסף על הסטודנט ללמוד 12 נ"ז הקשורים לתוכנית הדוקטורט  בהתאם להחלטת הועדה המלווה.