מלגות ופרסים לתלמידי דוקטורט

בית הספר מעניק פרסים ומלגות בתמיכת התורמים והקרנות הבאות:

פרס ע"ש ברכה בן-צבי למצוינות ולחדשנות בחקר העבודה הסוציאלית והרווחה החברתיתל - לקול קורא לשנת תש"ף, לחצו כאן

המלגה ע"ש נירה שנהר לכתיבה בנושא קליטת עליה בישראל או בתחום החברה האזרחית - לקול קורא לשנת תש"ף, לחצו כאן

קול קורא למלגות לתלמידי מחקר מצטיינים  מטעם ביה״ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית - לקול קורא לשנת תש"ף, לחצו כאן

קול קורא למלגה ע"ש מרסל ופנינה פינצ'בסקי לתלמידי מחקר מצטיינים - לקול קורא לשנת תש"ף, לחצו כאן

קול קורא למלגה מטעם בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד לעידוד סיום כתיבת עבודת הדוקטורט - לקול קורא לשנת תש"ף, לחצו כאן


מלגות נשיא:

בכל שנה מעניקה האוניברסיטה  בשיתוף ביה"ס מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים.

"קול קורא" מופץ בכל שנה במהלך חודש ינואר ומתפרסם באתר הכללי של האוניברסיטה.

 

פרטים נוספים בנושא מלגות ניתן לקבל אצל אורי שגיא במייל oris@savion.huji.ac.il