חברי קבוצת המחקר במדיניות חברתית

 

חברי סגל בקבוצת המחקר: 

פרופ' מימי אייזנשטדט mimi.ajzenstadt@mail.huji.ac.il
פרופ' אשר בן - אריה Asher.Ben-Arieh@huji.ac.il
ד"ר מיכל אלמוג-ברMichal.Bar@mail.huji.ac.il
פרופ' דניאל גוטליבdanielgt@nioi.gov.il

פרופ' ג'וני גל - יו"ר הקבוצה

john.gal@mail.huji.ac.il
פרופ' אברהם דורוןadoron@vms.huji.ac.il

ד"ר רוני הולר

roni.holler@mail.huji.ac.il
פרופ' מונא חורי-כסאברי    Mona.Khoury@mail.huji.ac.il
פרופ' אורי ינאיuri.yanay@huji.ac.il
ד"ר אבישי בנישavishai.benish@mail.huji.ac.il

 

נועם תרשיש- רכז קבוצת המחקר במדיניות חברתית: noamtarshish@gmail.com