מי אנחנו?

 

מי אנחנו ?

לוגו קבוצת המחקר

קבוצת המחקר במדיניות חברתית פועלת מאז ראשית שנת 2004 במסגרת בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד שבאוניברסיטה העברית בירושלים. במסגרת פעולתה מבקשת הקבוצה לעודד את המחקר בתחומי המדיניות החברתית, לנתח את המדיניות החברתית הממשלתית, לפרסם תוצאות מחקרים מן הארץ והעולם ולהציג מידע השוואתי על תחומים שונים של מדיניות חברתית. באמצעות פעולותיה ופרסומיה קבוצת המחקר שואפת לתרום תרומה משמעותית לדיון הציבורי בנושאי המדיניות החברתית בישראל

 

חזרנו לפעילות!

בשנים האחרונות קבוצת המחקר שקטה על שמריה בעוד תמורות מרחיקות לכת במדיניות החברתית המשיכו לערער את צביונה של ישראל כמדינת רווחה.  קבוצת המחקר חזרה לפעילות בשנת תשע"ה ועורכת מפגשים קבועים, כנסים, מחקרים וקורסי לימוד.  

קורסים שהועברו במסגרת קבוצת המחקר: 

קולוקוויים - "כוונים חדשים במדיניות חברתית" 

קורס סינגור מרוכז לתלמידי מוסמך בשיתוף כנסת ישראל ובית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב ע"ש בוב שאפל שהתקיים במהלך חופשת הסמסטר (פברואר 2016).

קולוקוויים - "זכויות חברתיות"

למה זה חשוב ?

בשנים האחרונות אנו עדים לתמורות מרחיקות לכת במדיניות החברתית בישראל. תמורות אלה משפיעות על צביונה של ישראל כמדינת רווחה ומתבטאות בשינויים תכופים במערכות הרווחה, החינוך, הבריאות השיכון, התעסוקה והביטחון הסוציאלי. המדובר לא רק בקיצוץ תקציבים ממשלתיים, אלא גם בשינוי סדרי עדיפויות ממלכתי ובאימוץ גישות שונות לטיפול בבעיות חברתיות. התוצאה היא, לעיתים קרובות, פגיעה במעמדם ובזכויותיהם של פרטים, משפחות וקהילות.

על אף העניין הגובר בנושא הבעיות החברתיות ומגוון דרכי ההתמודדות עם בעיות אלה, שיח זה לוקה במידע חלקי, בנתונים אמפיריים מועטים, ובהעדר אפשרות של ממש להשוות את מדיניות ממשלת ישראל להתפתחויות בתחום הרווחה בחו"ל. זאת ועוד, לעיתים קרובות, הדיון הציבורי אינו משקף הבנה ברורה באשר לעקרונות הפעולה ולהנחות היסוד של מנגנוני מדינת הרווחה.

על כן ישנו צורך ביצירת תשתית מושגית ואמפירית מהימנה ותקפה לקידום הדיון הציבורי בנושאי רווחה. קבוצת המחקר במדיניות חברתית נועדה לסייע ביצירת תשתית זו. העובדה כי בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית קיים הריכוז הגדול ביותר של חוקרים בנושאי מדיניות חברתית במוסדות האקדמיים בארץ הפכה אותה למקום הטבעי למיקומה של קבוצת המחקר בתחום המדיניות החברתית.

פעילות קבוצת המחקר:

· קיום מפגשי חוקרים בין תחומיים

· קבוצת מחקר סטודנטיאלית

· יעוץ לקובעי מדיניות ולארגונים חברתיים

· עידוד מחקר בתחום המדיניות החברתית

· פרסום סקירות מדעיות, ניירות עמדה, מחקרים והמלצות בתחומים נבחרים של מדיניות חברתית