יצירת קשר

 

יצירת קשר

לפרטים נוספים אודות פעילות קבוצת המחקר במדיניות חברתית ולקבלת חוברות הפרסומים, ניתן ליצור קשר עם קבוצת המחקר בדרכים הבאות:

רכז הקבוצה: נועם תרשיש

noamtarshish@gmail.com

כתובת: האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, הר הצופים, ירושלים,  91905

קישורים נבחרים:

הפורום לחקר מדיניות חברתית בישראל (ESPAnet Israel)

http://espanet.org.il/

ג'וינט ישראל

www.jdc.org

המוסד לביטוח לאומי

www.btl.gov.il

המועצה לשלום הילד

www.children.org.il

מכון ברוקדייל

http://brookdaleheb.jdc.org.il/

משרד האוצר

www.mof.gov.il

משרד התמ"ת

www.moit.gov.il