מסלול ישיר לדוקטורט

 

מסלול זה מיועד לתלמידים נבחרים אשר סיימו את לימודי הבוגר ואת השנה הראשונה ללימודי המוסמך בהצטיינות רבה, ואשר מסוגלים להקדיש את מלוא זמנם ללימודים מתקדמים לקראת תואר דוקטור, וזאת כדי לסיים את הלימודים תוך חמש שנים כולל לימודי המוסמך והשלמות. לתלמידים אלה תותאם תוכנית מיוחדת, עפ"י הקווים המנחים המפורטים בסעיף 2 להלן.

הרשמה

- זכאי להגיש מועמדות למסלול זה מי שציונו הסופי לבוגר 90 לפחות.

- זכאי להגיש מועמדות למסלול זה מי שסיים את לימודי שנה א' במוסמך בציון של 92 לפחות.

על המועמדים שעומדים בקריטריונים אלה לפנות למזכיר לענייני הוראה של ביה"ס על מנת לברר את המשך התהליך.

מספר המקומות במסלול זה מוגבל.

 

 

מבנה הלימודים והיקפם

תלמידים במסלול הישיר לדוקטורט ירשמו לתוכנית המוסמך וילמדו שנתיים בתוכנית לימודים מלאה, במסגרת לימודי המוסמך (מגמת מחקר). תוכנית לימודיהם תיבנה בהתאם ללימודים המתקדמים המתוכננים ותיקבע באישור ראש התוכנית ללימודי מוסמך ויו"ר הועדה ללימודי דוקטורט בבית הספר.

א. מבנה תוכנית הלימודים יהיה דומה לנדרש במגמת המחקר בתוכנית המוסמך עם אפשרות

לשינויים קלים על סמך ייעוץ אישי (כולל שני סמינרי מחקר)

 סך כל נקודות הזכות הנדרשות מתלמידי המסלול הישיר יהיה 38 נ"ז.

ב. במקום עבודת גמר, תלמיד המסלול הישיר   יכתוב הצעת מחקר לעבודת הדוקטורט (=הצעת מחקר)  ויהיה  רשאי להגישה לרשות לתלמידי מחקר, לאחר רישומו כתלמיד מחקר שלב א' (ראה להלן תנאי המעבר למעמד של תלמיד מחקר – שלב א').

ג. תלמיד המסלול הישיר יידרש ללמוד בשנה הראשונה ללימודיו קורסים בהיקף של 12 שעות שנתיות (24 נ"ז) לפחות. בממוצע ציוניו של 90 ומעלה.

ד. על תלמידי המסלול הישיר ללמוד את שעורי החובה המשותפים לכל התלמידים בתוכנית המוסמך (לוח א' במערך השיעורים).

ה. בתכנית המסלול הכללי-האינטגרטיבי (לוח ב' במערך השיעורים); המגמה לטיפול ישיר (לוח ג' במערך השיעורים); והמגמה למדיניות ומינהל של שרותי רווחה (לוח ד' במערך השיעורים). התלמיד יתקבל לאחת מאלה. מתוך 38 נ"ז הנדרשות בתוכנית, 18 נ"ז משותפות לכל התלמידים ו- 18 נ"ז ייחודיות לכל מגמה, בהתאם ללוחות שבמערך השיעורים. על פי החלטת ראש התכנית, והתלמיד יחוייב גם קורס קריאה, במשקל של 2 נ"ז.

לעיון במערך השיעורים לחץ כאן במערך השעורים מוצגים שיעורי חובה (לוח א'); סעיף ה' לעיל; שעורי המגמה הכללית-אינטגרטיבית (לוח ב'), המגמה לטפול ישיר (לוח ג') והמגמה למדיניות וקהילה (לוח ד') סעיף ו' לעיל.

תכנית הלימודים מאפשרת לבחור בשיעורי הבחירה כך שיהוו "התמחות". מוצעות התמחויות בילדים ומשפחה, עבודה קהילתית, טראומה ושיקום בריאות הנפש. במסגרת המגמה למדיניות  וקהילה ,ניתן ללמוד להתמחות במדיניות חברתית או להתמחות במנהל שרותי רווחה. להסברים על ההתמחיות ראה פרק זה בתכנית המוסמך בעבודה סוציאלית.