עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי חוג נוסף במדעי החברה

תואר בוגר בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם לימודי חוג נוסף בפקולטה למדעי החברה (430)

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו משנת הלימודים תשע"ט ואלך

 

ראשת תכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il / davidh@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

פקס : 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.

 

התוכנית מציעה לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (BSW) עם לימודים בחוג במדעי החברה.  התכנית פתוחה לתלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

במסגרת התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית לקראת תואר בוגר (BSW) ובמקביל יוכלו ללמוד בחוג נוסף במדעי החברה על פי בחירתם. בסיום הלימודים יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית (BSW) לצד אישור שבו יצויין כי הסטודנט/ית השלים/מה את לימודיו/ה בחוג בפקולטה למדעי החברה. תואר הבוגר בעבודה סוציאלית והאישור על סיום הלימודים בחוג יוענקו למסיימים במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחומי מדעי החברה  אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית.התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג במדעי החברה. (עמידה בחתך אינה מבטיחה קבלה לתכנית, אלא היא תנאי הכרחי).

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בעבודה סוציאלית נע בין 96-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בפקולטה למדעי החברה. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות במדעי החברה.

פטורים אפשריים לפי חוגים:

 

מס' קורס שם הקורס פרטי הקורס בחוג לפסיכולוגיה פרטי הקורס בחוג לכלכלה פרטי הקורס בחוג לסוציולוגיה                 נ"ז להכרה
03278 חברה ומגדר" סוגיות סוציולוגיות (תקף גם לקורס 03105 שנלמד עד לשנת תשע"ט) --- --- מבוא לסוציולוגיה 2
03109 כלכלת הרווחה ---
מבוא לכלכלה מיקרו+מקרו 57107/8 
  3
03106 פסיכולוגיה: מושגי יסוד
51539- תהליכים קוגנטיביים 
    2
03121 תורת האישיות
51503- אישיות 
    2
03130 האדם במשפחה חלק א'
 51760- עולמו הרגשי של הפעוט בגישה פסיכודינמית התפתחותית 
    2
03138 האדם במשפחה חלק ב'
51202- תהליכים התפתחותיים 
    2
03150 פסיכולוגיה חברתית
51201- תהליכים חברתיים 
    2
03111 סטטיסטיקה
51102- חשיבה סטטיסטית 
יסודות ההסתברות 52220 
סטטיסטיקה לסוציולוגים 53103  
3
03502 החברה הישראלית --- ---
חברה בישראל 
 
03120 כתיבה עיונית ומדעית על סמך קורס מקביל בחוג לפסיכולוגיה     1
03307 פסיכופתולוגיה
51626- פסיכולוגיה אבנורמלית
    2
3321 שיטות מחקר כמותניות
51307- שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי 
עקרונות ויישום בניתוח סטטיסטי 5221 
שיטות מחקר כמותיות 53302 
2
  קורס בחירה בתה"ת
51301- פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר 
    2
03814 עיבוד נתונים במחקר
 51108- שימוש במחשב 
תכנות ב-STATA
  2

 

לפרטים על החוגים מהפקולטה למדעי החברה אותם ניתן ללמוד בתכנית זו, יש לפנות לגב' רונית ששון, המזכירה לעניני הוראה ותלמידים של הפקולטה למדעי החברה, בדוא"ל  ל- ronits@savion.huji.ac  או בטלפון 02-5883447

מידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית