ד"ר אלישבע סדן

refresh
ד"ר
אלישבע
סדן
Dr. Elisheva Sadan
Elisheva.Sadan@huji.ac.il

Elisheva Sadan

E-mail: Elisheva.sadan@mail.huji.ac.il

 

Higher Education

1990-1994       D.Sc., (Architecture (Urban Planning), Technion, Haifa, Israel)

1987-1980       M.A., ( Social Work, Bar Ilan University, Ramat Gan)

1976-1977       B.A., (Social Work, Bar Ilan University, Ramat Gan)

1967-1969      B.A. (Social Sciences, Sociology and Labor Studies, Tel Aviv University)

 

Appointments at the Hebrew University

Emerita Since 2016

2000-2015       Senior Lecturer, School of Social Work & Social Welfare

1994-2000       Lecturer, School of Social Work

 

List of Publication (since 2015)

Chapters in Collections

Sadan E. (2015). Community Planning. In C. Franklin (Ed.). Encyclopedia of Social Work. New York: Oxford University Press.
 

Churchman, A., Wiesenfeld, E. & Sadan, E. (2017). On participation and participatory practices. In M. Bond, C. Keys & I. Serrano-Garcia (Eds.). APA Handbook of Community Psychology. (pp. 315-334). Washington: APA Publications.

 

שמר, א., בליט-כהן, ע. וסדן, א. (2016). עבודה קהילתית לקידום בריאות הציבור: המקרה של התמודדות עם סוכרת נעורים בישראל. בתוך א. בראון-אפל, נ. דאוד, וד. לוין-זמיר  (עורכות). קידום בריאות : מתיאוריה למעשה.  (עמ' 247-261).  תל אביב: דיונון.

סדן, א. (2019). עבודה קהילתית בישראל – השנים הראשונות. בתוך ג' גל ור. הולר (עורכים) לא צדקה אלא צדק: פרקים בהתפתחות העבודה הסוציאלית בישראל. (עמ' 186-219) . קריית שדה בוקר:  מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות. אוניברסיטת בן גוריון בנגב,