תואר בוגר משותף בעבודה סוציאלית ומדעי החברה

 

תואר בוגר משולב של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם הפקולטה למדעי החברה (430)

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו עד לשנת הלימודים תשע"ח

 

ראשת תוכנית הבוגר: פרופ' אבישי בניש

רכז לימודי בוגר:  גב' יעל בר-דוד חסון

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il

טל':  02-5881780,  חדר 312

 

 

 

 

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית והפקולטה למדעי החברה  מציעים, החל מתשע"ג,  תוכנית  לימודים משולבת לתואר ראשון בעבודה סוציאלית עם תואר ראשון בחוג אחד במדעי החברה.  התכנית פתוחה למספר מצומצם של תלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

על פי התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית ובחוג נוסף במדעי החברה על פי בחירתם. בסיום יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית לצד תואר בחוג במדעי החברה. התואר יינתן  בתעודה אחת חתומה על ידי שני הדיקנים, במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחומי מדעי החברה  אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית.התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג במדעי החברה. מתוך המועמדים הללו ייבחרו עד 10 תלמידים בעלי חתך הקבלה הגבוה ביותר.

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בע"ס נע בין 96-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בפקולטה למדעי החברה. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות במדעי החברה.

לפרטים על החוגים מהפקולטה למדעי החברה אותם ניתן ללמוד בתכנית זו, יש לפנות לגב' מיה חבר, המזכירה לעניני הוראה ותלמידים של הפקולטה למדעי החברה, בדוא"ל  ל-  mayah@savion.huji.ac.il או בטלפון 02-5883447

מידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית