תואר בוגר משותף בעבודה סוציאלית ומנהל עסקים

 

תואר בוגר משולב של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם ביה"ס למנהל עסקים (430)

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו עד לשנת הלימודים תשע"ח

 

ראש תוכנית הבוגר: פרופ' אבישי בניש

רכזת לימודי בוגר:  יעל בר-דוד חסון

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5881780,   חדר 313

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.

 

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית וביה"ס למנהל עסקים מציעים, החל מתשע"ו,  תוכנית  לימודים משולבת לתואר ראשון בעבודה סוציאלית עם לימודי חוג מלא במנהל עסקים.  התכנית פתוחה למספר מצומצם של תלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

 בסיום יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית לצד תואר בחוג במנהל עסקים. התואר יינתן  בתעודה אחת חתומה על ידי שני הדיקנים, במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

 

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחום מנהל העסקים אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית. התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של ביה"ס למנהל עסקים. 

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בע"ס נע בין 96-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בביה"ס למנהל עסקים. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות לפחות במנהל עסקים. 

לפרטים על הלימודים בחוג למנהל עסקים, יש לפנות לגב' ענת דרור, בדוא"ל  ל- anatd@savion.huji.ac.il  או בטלפון 02-5881917

מידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית