תואר בוגר משותף בעבודה סוציאלית ומדעי הרוח

 

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו עד לשנת הלימודים תשע"ח

ראשת תוכנית הבוגר: פרופ' אבישי בניש

 רכזת לימודי בוגר:  יעל בר-דוד חסון

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5881780,   חדר 313

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית והפקולטה למדעי הרוח מציעים, תוכנית  לימודים משולבת לתואר ראשון בעבודה סוציאלית עם תואר ראשון בחוג אחד במדעי הרוח. התכנית פתוחה למספר מצומצם של תלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

על פי התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית ובחוג נוסף במדעי הרוח על פי בחירתם. בסיום יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית לצד תואר בחוג במדעי הרוח. התואר יינתן  בתעודה אחת חתומה על ידי שני הדיקנים, במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחומי מדעי הרוח אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית.התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג במדעי הרוח. מתוך המועמדים הללו ייבחרו עד 10 תלמידים בעלי חתך הקבלה הגבוה ביותר.

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים הנדרש בתכנית המשולבת עומד על כ-174נקודות זכות, אשר מתוכן 114 נקודות זכות בעבודה סוציאלית  ו- 60 נקודות זכות במדעי הרוח ( יש לברר את כמות הנ"ז המלאה מול הפקולטה למדעי הרוח מכיוון ישנם חוגים שחורגים מ-60 נ"ז). 

לפרטים על החוגים מהפקולטה למדעי הרוח אותם ניתן ללמוד בתכנית זו, יש לפנות לגב' ילנה בירמן, ראשת תחום הוראה ותלמידים של הפקולטה למדעי הרוח, בדוא"ל   elenab@savion.huji.ac.il או בטלפון 02-5883714

למידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית