תוכנית משותפת לבוגר במשפטים ועבודה סוציאלית

 

 תואר בוגר משולב במשפטים ובעבודה סוציאלית - ת ש ע"ח

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו עד לשנת הלימודים תשע"ח

תלמיד בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית יוכל ללמוד לקראת תואר בוגר משולב במשפטים ובעבודה סוציאלית.

מבנה המסלול המשולב

היקף הלימודים הנדרש לתואר המשולב יהיה לפחות 209נ"ז, מהם לפחות 115 נ"ז במשפטים ולפחות 96 נ"ז בעבודה סוציאלית (66 נ"ז למודים עיוניים ו-28 נ"ז הכשרה מקצועית). ההקלה בהיקף הלימודים בעבודה סוציאלית מותנית בלימוד קורסים במשפטים שיתרמו להכשרה של תלמידי התכנית גם בעבודה סוציאלית, אי לכך זהות הקורסים והיקפם בכל אחד מהתחומים בכל אחת משנות הלימוד טעונים אישור מראש בידי ועדה אקדמית שיהיו בה נציג של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ונציג של הפקולטה למשפטים.

תנאי קבלה לתכנית

יתקבלו לתכנית זו:

  • מסיימי שנה א' משפטים בציון ממוצע 82 לפחות.
  • מסיימי שנה א' עבודה סוציאלית בציון ממוצע 85 לפחות העומדים בתנאי הקבלה לפקולטה למשפטים.
  • בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד (העומדים בסף הקבלה לתכנית המשולבת 402) יורשו להתחיל בתכנית כבר בשנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה.

תעודת הבוגר בתכנית המשולבת

בוגרי התכנית יקבלו תעודה בחתימת שני הדיקנים, אשר בכפוף לכללים של לשכת עורכי הדין ושל מועצת העובדים הסוציאליים יאפשרו להם לעסוק בכל אחד מהתחומים.

תקופת הלימודים

משך הלימודים לתלמידים בעלי נתוני קבלה גבוהים שיתקבלו לתכנית המשותפת כבר בשנה א', יעמוד על  4שנים, ומשך הלימודים לתלמידים שיתקבלו לתכנית בשנה ב', יעמוד על ארבע וחצי שנים.

נא לעיין גם בשנתון הפקולטה למשפטים, חלק שני: נהלי הפקולטה למשפטים

באשר לשיעורים במשפטים: התלמיד ילמד את השיעורים שנועדו לתלמידים בתכניות המשולבות, בהתאם להוראות המפורטות בשנתון הפקולטה למשפטים.

סדר הלימודים

תלמידים העומדים בתנאי הקבלה לשנה א' למשפטים - והמעונינים במסלול זה - יתחילו את לימודיהם בפקולטה למשפטים. אם יעמדו בתנאי המעבר לשנה ב' במשפטים לתכניות המשולבות, יתחילו את למודי שנה א' בעבודה סוציאלית במקביל ללמודי שנה ב' במשפטים.

תלמידים אשר כבר בשנתם הראשונה התקבלו לתכניות המשולבות במשפטים (סמל תחום 402), יהיו רשאים (אינם חייבים) להתחיל כבר בשנה א' שלהם בלימודי עבודה סוציאלית. לבירור השיעורים בעבודה סוציאלית בשנה הראשונה, יפנו אל  יועץ המסלול ד"ר אבישי בניש  avishi.benish@mail.huji.ac.il

 

לצפייה בתוכנית הלימודים תשע"ד היכנסו לקישור הבא