סיווג אנשי סגל

ofri

עופרי קראוס - ארד

נושא המחקר: בחינת ההבדלים בין חוויות של הזנחה לבין חוויות של התעללות בילדות בדפוס הקשרים שלהן לתפקודי הורות שונים.
בהנחיית: פרופסור מעין דוידוב
סטודנטית בתוכנית הדוקטורט של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, עובדת סוציאלית קלינית ומדריכת סטודנטים בשדה המקצועי. אני בוגרת שני תארים באוניברסיטה העברית בירושלים.
refresh

מר מנחם בירנבוים

Mr Menachem Birnbaum
Menachem.Birnbaum@huji.ac.il

קרא עוד

Birnbaum Menachem

E-mail: Menachem.birnbaum@mail.huji.c.il

Higher Education

1981-1986       M.A. (with honors) (school of social work and social welfare,
                         Hebrew University, Israel)

1972-1975       B.A., (Sociology, Social Science Faculty, The Hebrew University, Israel)

 

Appointments at the Hebrew University

September 2016      retired

1989-2016       Teacher – Lecturer (parallel track)

1985-1988    social work school computer coordinator

 

List of Publication (Within the Past Five Years)

Journal Articles

Strauss, E., Bargal, D., Birnbaum, M. (2019). Social workers’ attitudes towards self help groups Society & Welfare 39, 309-340(Hebrew).

 

קראו פחות
refresh

פרופ' מרים רוזנטל

Prof. Miriam Rosenthal
mikiros@mscc.huji.ac.il

 

קרא עוד
Academic Profile: 

Ph.D. 1965, StanfordUniv.; Teaching Fellow (Sen. Lecturer) 1975; Sen. Teacher 1987; Assoc. Prof. 1991; Full Prof. 1994; Emeritus 2005

 

Research Interests:

 Child development in group-care settings: Focus on social and emotional development in the first three years of life. Toddlers' peer interaction and "concern for others" in a group setting.      Child rearing ideologies and child development ethno-theories in different cultural contexts.    Quality of Care for infants and toddlers: social policy and standards of care.

 

Research Projects:

Parents' and Educators' ideas, perceptions and definitions of "quality of care" in child care settings in different cultures.

Social and emotional development of young children in day-care: The effects of Caregivers' beliefs and behavior.

Abstracts of Current Research :
Parents' and Educators' ideas : Cultural differences in child rearing ideology as expressed in the developmental goals and practices of parents and educators in different cultural groups are examined through semi-structured interviews and a questionaire.

Peer interaction and emotional expression of young children:  :The hopes and anxieties concerning the development of children led researchers studying the effects of child care to focus on aspects of care which are associated with developmental outcomes in terms of achievement of competence or adjustment. The cognitive educational objectives of Early Childhood programs in most Western societies center on intellectual development and later school achievement. In this study, we examine the relationship between the beliefs and behavior of caregivers in Day Care with their children,  and these children's engagement in conflicts as well as in positive peer interaction. The effects of an intervention program which focuses on caregivers' attitudes and behaviors are examined.

Recent Publications:
1.  Rosenthal, M. K. (2000). Home to Early Childhood service: An ecological perspective. Childrens Issues, 4 (1), 7-15.

2.  Rosenthal, M. K., & Roer-Strier, D. (2001). Cultural differences in mothers' developmental goals and ethnotheories. International Journal of Psychology, 36 (1), 20-31.

3.  Roer-Strier, D., & Rosenthal, M. K. (2001). Socialization  in changing cultural contexts: Immigrant parents and their image of an “adaptive adult” : Consistency and change. Social Work, 46 (3), 215-228

4.  Rosenthal M. K. (2001). Child care for infants and toddlers in Israel: lessons from research. In P. Klein (Ed), Infants, parents and caregivers: Research on child development in Israel(pp.79-118). Tel Aviv: Reches (Hebrew).

5.  Rosenthal, M. K. (2001). Child care and early education in Israel. In K. Petrogiannis, & E. C. Melhuish (Eds), International perspectives on early years education and  care, ( 23 ms pages). AthensGreece: Kastaniotis. (Greek)

6.  Roer-Strier, D., & Rosenthal, M. K. (2001). Cultural transition: Effects on parenting and socialization. In M. Lisak & E. Leshem (Eds), From Russiato Israel: Cultural transition and identity, ( 23 ms pages). Tel Aviv: HaKibbutz HaMeuhad, Kav Adom (Hebrew).

7.  Rosenthal, M. K. (2001) Early Childhood Education in Israel: Policy, practice and curriculum.  In Sollars, V. Curricula, Policies and Practices in Early Childhood Education (pp. 134-137).  Malta:P.E.G. Ltd., San Gwann

8.  Rosenthal, M. K. (2001) Quality in early childhood education. In Sollars, V. Curricula, Policies and Practices in Early Childhood Education. Malta:P.E.G. Ltd., San Gwann

9.  Rosenthal, M. K. (2003) Family day care in Israel: Policy, Quality and daily experiences of children. In A. Mooney, J. Statham & D.C. Farm (Eds.), International perspectives on policy, practice and quality (pp. 93 – 110).  London: Jesssica Kingsley Publishers

10.     Rosenthal, M. K. (2003). Quality in early childhood education and care: A cultural context. European Early Childhood Education Research Journal (EECERJ),11(2), 101-116

11.     Roer-Strier, D., & Rosenthal, M. K. (2003). Socialization in Israel: Processes of change and preservation of child rearing goals. In E. Lshem & D. Roer-Strier (Eds.), Cultural differences: A challenge to human services.  Jerusalem: “Magnas”, HebrewUniversity(Hebrew)

12.     Rosenthal, M. K. & Roer-Strier, D. (In Press). What sort of an adult would you like your child to be? : Mothers’ developmental goals in different cultural communities in Israel. International Journal of Behavior Development.

13.     Rosenthal, M. K. (2006). Early Childhood Care and Education in Israel.  In E. Melhuish  & K.  Petrogiannis  (Eds) Early Childhood Care and  Education : International Perspectives.  London: Routledge.

רוזנטל, מ. (2004). מדיניות חברתית ואיכות חינוך-טיפול במסגרות לגיל הרך בישראל: נייר עמדה.

רוזנטל, מ. (2005). הוועדה המייעצת לרישוי ופיתוח סטנדרטים למסגרות-יום חינוכיות לגיל הרך (0-4). דו"ח ביניים.  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

רוזנטל, מ. (2006). סטנדרטים להפעלת מעונות יום לגיל הרך.  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

 

M. Rosenthal's site at the Research and Development Authority

 

קראו פחות
MICHALALMOG

פרופ' מיכל אלמוג בר

Prof. Michal Almog-Bar
פרופ' חבר
02-5882113
Michal.Bar@mail.huji.ac.il
חדר 514

קרא עוד

Michal Almog-Bar

E-mail: Michal.bar@mail.huji.ac.il

Higher Education

2006 - 2007     Post doc, School of Management & The Israeli Center for Third Sector Research, Ben Gurion University.

2000 - 2007     Ph.D. The Hebrew University of Jerusalem.

1997 - 1999     M.A. J. Schwartz Graduate Program for Directors of Community and Nonprofit Organizations, and Public Policy, The Hebrew University of Jerusalem.

1995 - 1997     B.A. in Social Work, The Hebrew University of Jerusalem

 

Appointments at the Hebrew University

2019                Associate Professor, School of Social Work, The Hebrew University

2014 - 2018     Senior Lecturer, School of Social Work, The Hebrew University

2008 - 2013     Lecturer, School of Social Work, The Hebrew University

 

Additional Functions (Within the Past Five Years)

2020 -              Editorial Board member, journal of Human Service Organizations: Management,             
          Leadership & Governance
.

2019 - present    Area Editor of Civil Society (Associate Editor), Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.

2016 - present    Editorial board member, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (JCR 5 years Impact              factor 2.916, ranked at Q1 in "Social Issues").

2015 -2019      Head of the Research committee, School of Social Work and Social Welfare.

2014 -2018      Board member, Lafer Center for Women and Gender Studies, Hebrew University of                       Jerusalem. 

2014- present                 Director, The Center for the Study of Civil Society and Philanthropy in Israel,              School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem.  

 

 

 

Research Grants (Within the Past Five Years)

2020-2021         Rothchild Foundation, “Mergers in Israeli Civil Society”, 100,000 IS, with Prof.
                          Hillel Schmid and Dr. Itay Greenspan.

2019-2021         Israel Science Foundation, "Women, social work and helping professionals in
                          nonprofit social service organizations: The intersection of gender, privatization and
                          civil society", 244,000 IS, with Prof. Mimi Ajzenstadt and Dr. Michal Soffer.

2019-2020         The Israeli Volunteering Network, "Civic engagement and volunteering in
                           Israel",   200,000 IS.

2019-2020         The Arison Foundation, “Inter-generational transfer of civic engagement and                                 volunteering behavior", 100,000 IS, with Prof. Hillel Schmid. 

2018                  The Israeli Volunteering Network, "Civic engagement and volunteering in
                          Israel",  400,000 IS.

2016-2017         Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, "Living in a world
                          of  blurring sectoral boundaries: organizational Hybridity, cross-sectoral relationship,                                and network governance", 100,000 IS, with Prof. Agnes Meinhard and Prof. Wenjue                                  Knutsen,.

2015-2016         Israel Science Foundation, "Civil Society in the age of New Public Governance:
                       Cross- National examination", 75,000 IS, with Prof. Mimi Ajzenstadt.

2015-2017       The Israel National Institute for Health Policy Research (NIHP), "Civil society                                     organizations providing health services and their relations with
                         government", 190,000 IS,  with Dr. Michal Soffer.

2015-2016       The Leonard Davis Institute for International Relations, "Gender and Civil
                 Society", 60,000 IS, with Prof. Mimi Ajzenstadt and Prof. John Gal.

 

 

List of Publications (Within the Past Five Years)

Chapters in Collections

Almog-Bar, M. (Forthcoming). Civil Society organizations in collaborative governance: Cross-sector partnerships as a test case. In: Sher- Hadar, N. & Lahat, L. (Eds.). Collaborative Governance: Theory and Issues from Israel. New York: Palgrave. 

 

Almog-Bar, M. (Forthcoming). Israeli organized Civil Society: Trends and challenges of the Nonprofit Sector. In: Ben-Porat, G. Fild, D., Mirski, J. Feniger, Y. & Kabalo, P. (Eds.). Routledge Handbook on Contemporary Israel. London: Routledge.

Journal Articles

Almog-Bar, M., Weiss-Gal, I. & Gal, J. (2015). Bringing public policy into policy practice. Journal of Social Work 15(4), 390-408.

 

Almog-Bar, M. & Ajzenstadt, M. (2015). "You feel you hit a wall and then you have no choice but to form an association": Characteristics of grassroots organizations providing welfare services in civil society. Social Security (Bitachon Soziali), 98, 97-128. (Hebrew).

 

Schmid, H. & Almog-Bar, M. (2016). Correlates of cross-sector partnership in the human services: Implications for policy and practice. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 40, 238-252.

 

Schmid, H. & Almog-Bar, M. (2016). Cross-sector partnerships in the human services: an international perspective. Human Service Organizations Management, Leadership & Governance 40(3), 188 -193.

 

Almog-Bar, M. (2016). Policy initiatives towards the nonprofit Sector: Insights from the Israeli case. Nonprofit Policy Forum 7(2), 237-256.

 

Almog-Bar, M. & Young, D. (2016). Policy towards nonprofits in international perspective: Current trends and their implications for theory and practice. Nonprofit Policy Forum 7(2), 85-95.

 

Sofer, M. & Almog-Bar, M. (2016). Therapy or human right? The meaning of recreation for children and youth with disabilities in the "Krembo Wings" youth movement. Disability and Health Journal 9(3), 399-405.

 

Almog-Bar, M. (2017). Civil society and nonprofits in the age of New Public Governance: Current trends and their implications for theory and practice. Nonprofit Policy Forum 8(4), 342-351.

 

Almog-Bar, M. (2017). Insider status and outsider tactics: Advocacy tactics of human service nonprofits in the Age of New Public Governance. Nonprofit Policy Forum 8(4), 411-428.

 

Almog-Bar, M. & Schmid, H. (2018). Cross-sector partnerships in human services: Insights and organizational dilemmas.  Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 47(4), 119-138.

 

Livnat, I. & Almog-Bar, M. (2018). "Lots of freedom, but also a lot of mess and lack of knowledge": The employment experience of women mid-level managers in Third Sector organizations. Society and Welfare, 67-96. (Hebrew).

 

Almog-Bar, M. & Livnat, I. (2019). Between the sticky floor and the glass ceiling: Employment of women as mid-level managers in Israeli nonprofit organizations. Israel Affairs 25(3), 467-487.

 

Almog-Bar, M., Cnaan, R., Pitowski-Nave, N., & Tury, K. (2020). Israeli peace nonprofits promoting social good: Characteristics of active and inactive organizations. Research on Social Work Practice, 30(2), 246-255.

 

Schmid, H. & Almog-Bar, M. (2020). The critical role of the initial stages of cross-sector partnerships and their implications for partnerships’ outcomes. Voluntas 31, 286 - 300.

 

Schmid, H. & Almog-Bar, M. (2020(. A tribute to Yeheskel “Zeke” Hasenfeld: Theoretical legacy and contribution to human service organizations and management. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 44(2), 97-109.

 

Pitowski-Nave, N., Almog-Bar, M. & Schmid, H. (2020). Collaborations between businesses and nonprofits as part of corporate social responsibility. The Study of Organizations and Human Resource Management Quarterly 79-102. (Hebrew).

 

 

 

 

קראו פחות
דתיה ברששת

דתיה ברששת

נושא המחקר: התפתחות מדיניות התעסוקה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בשנים 2000- 2018.
בהנחיית: פרופ' ג'וני גל
יור" משותפת (יחד עם פרופ' ג'וני גל) של המרכז האקדמי לעבודה סוציאלית ותעסוקה המשותף לבית הספר לעו"ס וארגון בעצמי
לירון

לירון בניסתי

נושא המחקר: משמעות המוגבלות בקרב אמהות חרדיות לילד עם מוגבלות.
בהנחיית: פרופ' שירלי ורנר
דוקטורנטית, אמא לחמישה, מנהלת מחלקת מחקר בעמותת שלוה.. החיים מלאי הזדמנויות לעשייה וללמידה.
אנה לוסיה גוטיארז גונזלס

גב' אנה לוסיה גוטיארז גונזלס

נושא המחקר: הגירה מנקודת מבט מגדרית, מהגרות פרואניות וקולומביאניות, מהגרים בעלי הכשרה מקצועית והנרטיב של מהגרים.
בהנחיית: פרופ' עוזי ראובן ופרופ' מימי אייזנשטדט
אנה נולדה וגדלה בפרו, ומתגוררת בישראל משנת 2020. בעלת תואר B.A בתקשורת מאוניברסיטת סן מרטין דה פורס (San Martin de Porres University) בפרו, וכן בעלת תואר M.A בפתרון וגישור סכסוכים מאוניברסיטת תל אביב בישראל. מיומנויותיה המקצועיות כוללות ניהול בענף המדיה החברתית, לימודי השכלה גבוהה, תקשורת אסטרטגית, מניעה ויישוב סכסוכים, יצירת פודקסטים ועשייה בתחום משאבי האנוש וגיוס עובדים בענפים רבים, דוגמת חינוך וארגונים ללא מטרות רווח.
refresh

ד"ר מילי מאסס

Dr. Mili Mass
msmili@mscc.huji.ac.il

 

קרא עוד
Academic Profile: 

Ph. D. 1983, Univ. of Calif., Berkeley; Sen. Teacher 1983; Emerita 1997.

 

Research Interests:

Child welfare issues from the clinical, societal and legal aspects.

 

Research Projects:

The politics of parenting.

I. Documentation and analysis of court procedures in non-consnesaul adoption.

II. Analysis of trends and direction in the politics of parenting in Israel.Recent Publications:
Mass, M. (2000) On the link between academia and the practice of social work. Journal for the Theory of Social Behaviour, V. 30, 1:99-125.

Nijnatten, C.v, Boesveldt, N., Schilperoord, A  & Mass, M. (2001) The construction of parental authority and coopertaion in reports to the Dutch Court, International Journal of Sociology of Law29:237-252.

Mass, M (2004) “Their borders” – “our obligation” on authority and responsibility of social workers in the area of parent-child relationshiop. (in Hebrew), Megamot, 43, 3: 566-576. 

Mass, M. On state intervention in the relation of children with their parents: The case of adoption due to "parental lack of capability". (in Hebrew) Moznei Mishpat, 2005, 4: 589.

Mass, M. & Nijnattern, C. V. Child protection and the conception of parental responsibility. American Journal of Orthopsychiatry. 2005. 75: 220.

Mass, M. & Ophir, A. Care, supervision and abandonment – on non-consensual and confidential Adoption. (in Hebrew) Iyunei Mishpat. 2006, 29:257.

Mass, M. "Parental capability" – "parental instinct" or "survival instinct". (exert testimonies) (in Hebrew). in press: Issues in Psychology, Medicine and the Law.

 

Milli Mass's site at the Research and Development Authority

 

קראו פחות