סיווג אנשי סגל

שירה

שירה ורדי

נושא המחקר: סביבתנות בפריפריה - התרת הפרדוקס: זהויות ערכים ויחסי כוח, והקשר שלהם לעמדות והתנהגות סביבתית בקרב אוכלוסיות בפריפריה.
בהנחיית: ד"ר איתי גרינשפן
תושבת פריפריה, המרותקת מהמורכבות והעושר החברתי והסביבתי של המרחב שבו אני מתגוררת, וחוקרת אותו. מגדלת שישה ילדים בקיבוץ ניר דוד. צולחת את הדרך הארוכה לעיר הקודש בקו הזום או בכביש הבקעה.
michal

מיכל קליין

נושא המחקר: "הערכת היעילות והמרכיבים הפעילים בהתערבות מבוססת הורים, בשיטת אַיֶּכָּה, להורים לילדים עם הפרעת התנהגות מוחצנת: מחקר קליני מבוקר משולב-שיטות"
בהנחיית: פרופ' קורי שולמן וד"ר תמר זילברג (אונ' בר אילן).
אמא לשלושה, מתגוררת במושב בצפון הארץ. עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית. עבודת הדוקטורט שלי נערכת במחלקה לוויסות התנהגות בביה"ח גהה, ומתוך תחושת שליחות ואמונה שתוצאות המחקר יסייעו בהטמעת טיפולים מתקדמים, מבוססי מחקר, בשירות הציבורי.
refresh

פרופ' רות לנדאו

Prof. Ruth Landau
mslanda@mscc.huji.ac.il

 

קרא עוד
Academic Profile: 

Ph.D. 1991, RutgersUniv.; Teaching Fellow 1992; Lect. 1993, Senior Lect., 1998; Associate Professor, 2007.

 

Research Interests:

Beginning of life and end of life issues

Child wellbeing

Third party assisted conception

Loss and bereavement

Ethics in social work

Bioethics

Research ethics

 

Research Projects:

Single women and their children conceived with the aid of sperm donation.

The ethical aspects of the use of advanced tracking technologies for the analysis of mobility in Alzheimer's Disease and related cognitive disorders - part of a larger study developed jointly with Professor Gail Auslander from the School of Social Work and Social Welfare, Dr. Noam Shoval from the Geography Department, Dr. Heinik from Tel Aviv University and a team of researchers from the University of Heidelberg in Germany.

 

Recent Publications:

Books edited:

E. Blyth, E. and R. Landau(Eds.) (2004). Third party assisted conception across cultures: social, legal and ethical perspectives. pp.288. Jessica Kingsley Publishers,  London and New York.

R. Landauand G. Shefler, (Eds.). (2007). Research ethics. The Hebrew University Magnes Press, Jerusalem. [Hebrew]

E. Blyth and R. Landau (Eds.). (2009). Faith and fertility: Attitudes towards reproductive practices in different religions from ancient to modern times. London: Jessica Kingsley Publishers.

Articles:

Landau, R. (2007). Assisted Human Reproduction: Lessons of the Canadian Experience. Philosophy and Public Policy Quarterly 27 (1/2) 18-13.

Weissenberg, R. Landau, R. and Madgar, I. (2007). Older single mothers assisted by sperm donation and their children. Human Reproduction 22 (10) 2784-2791.

Landau, R. Weissenberg, R. and Madgar. I. (2008). A child of "hers": Older single mothers and their children conceived through IVF with both egg and sperm donation. Fertility & Sterility 90 (3) 576-583.

Shoval, N. Auslander, G.K. Freitag, T. Landau, R. Oswald, F. Seidl, U. Wahl, H.W. Werner, S. and Heinik, J. (2008). The use of advanced tracking technologies for the analysis of mobility in Alzheimer’s disease and related cognitive diseases. BMC Geriatrics 8:7 (26 March 2008).

Landau, R. (2008). Social work research ethics: dual roles and boundary issues. Families in Society 89(4) 571-577.

Landau, R. (2008). Sex selection for social purposes in Israel: Quest for the “perfect child” of a particular sex or centuries old prejudice against women? Journal of Medical Ethics 34 (9) e10.

Shoval – Cohen, N. and Landau, R. (2009). Homebirth as women’s empowerment:

Women’s motives for planned homebirth in Israel. Society and Welfare 29 (1) 39-62 [Hebrew].

Landau, R. Werner, S. Auslander, G. Shoval, N. Heinik, J. (2009). Attitudes of family and professional caregivers towards the use of electronic tracking devices for people with dementia: An exploratory study. British Journal of Social Work 39, 670-692.

Landau, R. Auslander, G. Werner, S. Shoval, N. Heinik, J. (In press). Family and professional caregivers' views of using advanced technology to track people with dementia. Qualitative Health Research.

Oswald, F. Wahl, H.W. Voss, E. Schilling, O. Freytag, T. Auslander, G. Shoval, N. Heinik, J.  & Landau, R. (In press). The use of tracking technologies for the analysis of outdoor mobility in the face of dementia: First steps into a project and some illustrative findings from Germany. Journal of Housing for the Elderly.

 

Ruth Landau's site at the Research and Development Authority

 

קראו פחות
refresh

פרופ' עדית בליט כהן

Prof. Edith.Blit-Cohen
פרופ' חבר במסלול הנלווה
02-5882849
Edith.Blit-Cohen@mail.huji.ac.il
חדר 517
תחומי מחקר עיקריים:עבודה קהילתית, שינוי חברתי ואקטיביזם, מגדר, זהות ואוכלוסיות מודרות

קרא עוד
Edith Blit-Cohen

E-mail: edith@blitcohen.com

Higher Education

1997-2002       Ph.D., Social Work (School of Social Work and Social Welfare, Hebrew university,
                        Israel)

1990-1994       M.A., Social Work (School of Social Work and Social Welfare, Hebrew university,
                         Israel)  

1986-1989       B.A., Social Work (School of Social Work and Social Welfare, Hebrew university,
                         Israel) 

 

Awards and Excellence Scholarships (Within the Past Five Years)

2018    Distinguished Paper Award- ISEP: International Symposium on Education and
             Psychology. Osaka: Japan.

 

Appointments at the Hebrew University

2018       Associate Professor, Social Work, School of Social Work and Social Welfare,
               Hebrew university, Israel

2016-2018       Senior Lecturer, Social Work, School of Social Work and Social Welfare, Hebrew                                university, Israel

2002-2016      Lecturer, Social Work, School of Social Work and Social Welfare, Hebrew
                        university, Israel 

 

Additional Functions (Within the Past Five Years)

2014-2020:  Head of the Joseph J. Schwartz, M.A. Programs

2011-2020:  Head of the Community Social Work track, BSW Program

2006-2020:  Member of the Learning committee, School of Social Work and Social Welfare

2005-2009:  Coordinator of the Community Learning Center, BSW Program, School of Social
                     Work and Social Welfare

2004-2011:  Member of the Prizes committee, School of Social Work and Social Welfare

2010-2020:  Member of the Dean's Student Award Committee for Social Involvement at the
                      University.

 

Research Grants (Within the Past Five Years)

2020         Research grant of 30,000 NIS from the School of Social Work and Social                                         Welfare with Dr. Itai Grinspan: A survey of Schwartz graduates.

2019         Research grant of NIS 30,000 from the Ralph Goldman Center for Jewish Welfare
                  and Ethics: Religious Activists Women.

2017         Research grant of 1500 $ from Cherrick Center: Ultra-Orthodox and their
                 participation in online networks. 

 

List of Publication (Within the Past Five Years)

Chapters in Collections

Cwikel, A. and Blit-Cohen, E. (2018). Charting strategies to social sustainability: lessons from community environmental struggles. In: M. Powers & M. Rinkel (Eds). Promoting Community and Environmental Sustainability: A workbook for global social workers and educators. Volume 2. Chapter 11, Pp. 171-192. Published by IFSW- The International Federation of Social Workers.

 

Cwikel, A., & Blit-Cohen, E. (2018). Strategies Used by Activists in Israeli Environmental Struggles: Implications for the Future Green Social Worker. In L. Dominelli, H. Bun & B. Raju Nikku (Ed.), The Routledge Handbook of Green Social Work. Chapter 36 (pp. 442-453). New York, NY: Routledge.

 

Journal Articles

עיסא, מ. ובליט-כהן, ע. (2020). חוויותיהם של מתנדבים ערבים-פלסטינים אזרחי ישראל המתנדבים במוסדות המדינה. ביטחון סוציאלי, (111), 1-28.

 

חורי-כסאברי, מ., בליט-כהן, ע., שנהב-גולדבר, ר. ומשנה, פ. (2020). שימוש בלתי פורמלי של עובדים סוציאליים במידע וטכנולוגיות תקשורת מקוונת. ביטחון סוציאלי, (110), 1-18.

 

ג'מאל-עבוד, ר. ובליט-כהן, ע. (2019). חוויותיהן של עובדות סוציאליות ערביות המטפלות באבות במרכזי ילדים-הורים ערבים בישראל. ביטחון סוציאלי, (107), 1-22.

 

שוורץ זיו, ת. ובליט-כהן, ע., אייזנשטדט מ. (2019). התארגנותן של נפגעות מדיניות הדיור הציבורי בישראל: הבחירה במאבק. ביטחון סוציאלי, (106), 1-34.

 

הרדל-זרייק, ה. ובליט-כהן, ע. (2018). עובדות סוציאליות קהילתיות פלסטיניות שעובדות בישראל: חוויות ואתגרים. ביטחון סוציאלי, (104), 1-30.

 

בליט-כהן, ע. וג'בר, א. (2015). שיתוף פעולה בין ארגונים פלסטיניים וישראליים בחברה האזרחית. ביטחון סוציאלי, (98), 217-240.

 

Blit-Cohen, E. & Makaros, A. (Accepted for publication). Personal Narrative as Shaping the Activist Identity of Religious Women in Israel. Journal of international Women's 

Blit-Cohen, E. & Makaros, A. (Accepted for publication). Personal Narrative as Shaping the Activist Identity of Religious Women in Israel.

.Journal of international Women's Studies

Persov, E., Udyavar Yehuda, R., Kantor, R., Blit-Cohen, E. & Sadan, E. (2020). Design Pedagogy for Learning Sustainability with Communities.

.Earth and Environmental Science Journal

Schwartz, T., Blit-Cohen, E. & Ajzenstadt, M. (2020). Activist mothers in need of public housing and the welfare services: Negotiating othering, mothering and resistance.

.The  British Journal of Social Work, 00, 1–19 https://doi.org/10.1093/bjsw/bcaa225

Yaari, M., Blit-Cohen, E. & Savaya, R. (2020). Management in Social Enterprises – Management Style, Challenges, and strategies.

.Journal of General Management, 46(1), 36-46. https://doi.org/10.1177/0306307020919529.

Blit-Cohen, E. (2020). Israeli-Palestinian Social Work Encounters. Journal of Social Work, 0(0), 1-18. https://doi.org/10.1177/1468017320949363

 

Yaari, M.; Blit-Cohen, E. & Savaya, R. (2019). Hybrid Organizational Culture: The Case of Social Enterprises.

The Journal of Social Entrepreneurship. DOI: https://doi.org/10.1080/19420676.2019.1702581.

Jammal-Abboud, R. & Blit-Cohen, E. (2019). "Building a Bridge between Arab Culture and What You Learn at the University": Social Workers with Fathers at Arab Child-Parent Centers in Israel. Journal of Social Sciences and Humanities, 2(4), 66-73.

Hardal-Zreik, H. & Blit-Cohen, E. (2018). Women Palestinian community social workers- Israeli citizenship: Between the personal and the political. British Journal of Social Work, 0, 1-18. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcy121.

 

Blit-Cohen, E. & Jammal-Abboud, R. (2017) The impact of Arab Israeli culture on the characteristics of the therapeutic encounter between women social workers and fathers in Arab parent–child centers, Journal of Social Work Practice, 31:3, 337-351, DOI: 10.1080/02650533.2016.1189404

 

Freund, A., Cohen, A., Blit-Cohen, E., & Dehan, N. (2017). Professional socialization and commitment to the profession in social work students: A longitudinal study exploring the effect of attitudes, perception of the profession, teaching, training, and supervision. Journal of Social Work, Vol. 17(6) 635–658. DOI: 10.1177/1468017316651991. 0.857.

 

 

קראו פחות
הוזאם

הוזאם הרדל-זרייק

נושא המחקר: מקצוע העבודה הסוציאלית והעובדות הסוציאליות בחברה הפלסטינית בישראל: תפיסות, חוויות ודימויים תקשורתיים
בהנחיית: פרופ’ מימי אייזנשטדט ופרופ’ עידית בליט-כהן
עובדת סוציאלית מוסמכת, בוגרת תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. פעילה חברתית ופמיניסטית וכיום חברה בוועד המנהל של עמותת 'אל-סיוואר' - תנועה ערבית פמיניסטית לתמיכה בנפגעות תקיפה מינית בחברה הערבית. ניהלה בעבר את קו החירום בעמותה
refresh

פרופ' נאדירה שלהוב-קיבורקיאן

Prof. Nadera Shalhoub-Kevorkian
פרופ' מן המניין
מחזיקה בקתדרה למשפטים על שם לורנס ד. בייל
02-5882505
Nadera.Kevorkian@huji.ac.il
המכון לקרימינולוגיה

 

קרא עוד

Nadera Shalhoub-Kevorkian

 

 

Present Positions

Lawrence D. Biele Chair of Law Chair in Global Law

Faculty of Law – Institute of Criminology School of Law

School of Social Work and Social Welfare Queen Mary University of London

The Hebrew University of Jerusalem

 

Qualifications

B.A. (U.H.) 1980; B.S.W. (H.U.J.I.) 1982; M.A. (H.U.J.I.) 1989; Ph.D. (H.U.J.I.) 1994;

Post-Doc. (U.S.C.) 1995-96

 

Previous Positions

Fall 2018 Short-Term Professor, Ph.D. Program in Social Science, Bir Zeit University

Fall 2017 Short-Term International Visiting Professor of Law, Columbia Law School

Winter 2017 Distinguished Visiting Professor, Queen Mary University of London

Fall 2016 Visiting Professor, University of California – Los Angeles, University of California – Irvine

Fall 2011 Visiting Professor, Georgetown University Law Center

Winter 2010 Visiting Professor, Institute for Research on Women and Gender & Center for the Critical Analysis of Social Difference, Columbia University

2008-10 Academic Supervisor, Law and Society Program, Law School, Bir Zeit University

Fall 2008 Visiting Professor, School of Law, University of California – Los Angeles

Fall 2008 Visiting Professor, School of Law, University of Southern California

Fall 2006 Adjunct, School of Law, University of Southern California

2006-16 Director, Gender Studies Program, Mada al-Carmel: Arab Center for Applied Research, Haifa

2006-13 Academic Advisor, Women and Trauma Program, Women’s Studies Center, Jerusalem

Fall 2005 Visiting Professor, School of Law, University of Southern California

Fall 2005 Adjunct, School of Law, University of California – Los Angeles

Fall 2004 Visiting Professor, University of California – Los Angeles

Spring 2003 Adjunct Professor, School of Law, University of California – Los Angeles

2003-10 Senior Lecturer, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2002-2003 Visiting Scholar, Center for the Study of Women, University of California – Los Angeles

Fall 2002 Visiting Professor, School of Law, University of Southern California

1996-2002 Lecturer, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

1996-2002 Lecturer, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

1989-92 Teaching Instructor, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

1987-95 Lecturer, Social Science Department, Bethlehem University, Bethlehem, PA

1985-94 Assistant Professor, Department of Social Work, Bethlehem University, Bethlehem, PA

 

 

Education

1995-96 Post-Doctorate (Center for Multi-Ethnic and Transitional Studies; Center for Feminist Studies), University of Southern California

1994 Ph.D. (Law), The Hebrew University of Jerusalem

1989 M.A. (Criminology), The Hebrew University of Jerusalem

1982 B.S.W. (Social Work), The Hebrew University of Jerusalem

1980 B.A. (Political Science and Philosophy), University of Haifa

 

 

UNIVERSITY LEADERSHIP AND SENIOR ACADEMIC RESPONSIBILITIES:

The Hebrew University of Jerusalem

2018- Member, Promotion Committee, School of Social Work and Social Welfare

2015- Member, Recruitment Committee, Institute of Criminology & Faculty of Law

2014- Member, Recruitment Committee, School of Social Work and Social Welfare

2011- Chair, Human Subject Committee, Faculty of Law

2008-18 Chair, Human Subject Committee, Faculty of Law – Institute of Criminology

2006-18 Chair, Prize Committee, School of Social Work and Social Welfare

2004- Chair, MA Thesis Committee, Faculty of Law – Institute of Criminology

2003-11 Member, Award and Scholarship Committee, Faculty of Law – Institute of Criminology

2003-11 Member, Teaching Committee, School of Social Work and Social Welfare

2003-2005 Chair, Admission Acceptance Committee, Faculty of Law – Institute of Criminology

 

Membership in Editorial and Advisory Boards

2016- The British Journal of Criminology, International Advisory Board

2016- International State Crime Initiative, Editorial Board

2016- Journal of Holy Land and Palestine Studies, International Editorial Board

2016- Jerusalem Quarterly, Advisory Board

2014- Journal of Middle East Women’s Studies, Advisory Board

 

Membership of Scientific Societies

2019- AMECYS (Association of Middle East Children and Youth Studies)

2015- Middle East Studies Association Member

2005- Middle East Studies Seminar Member, Yale Law School

2000- Law and Society Association Member

 

Membership of Selected Public Committees

2020- Palestinian Global Mental Health Network

2016- Board Chair, Mada al-Carmel

2011-16 Board Member, Women’s Centre for Legal Aid and Counseling, Jerusalem

2006- Academic Board Member, Mada al-Carmel

2006-2016 Director – Gender Studies Program, Mada al-Carmel

2003-11 Board Member, World Vision, Jerusalem

2001- Board Member, Princess Basma Organization for the Disabled

2005-2009 Board Chair, Gisha, Legal Center for Freedom of Movement, Tel Aviv

2003-2007 Chair, Arab Ad Hoc Committee for Higher Education, Council for Higher Education, Jerusalem

2003-2005 Board Member, Israeli Women’s League Research Committee, Jerusalem

1996-2002 Board Member, Women’s Centre for Legal Aid and Counseling, Jerusalem

 

Professional/Community Activities

2013- Senior Leading Researcher, Greenhouse of Context-Informed Research and Training for Children in Need (NEVET), School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

2008-13 Member, The Trauma, Peace-building and Development Project, International Development Research Centre, INCOR, University of Ulster, Northern Ireland

2007-12 Member, Feminist Academic Group, Women in Conflict Zones Network (WICZNET): Studying “Militarized Violence in this New Age of Empire”, York University, Toronto

2008 Training Israeli Judges, Palestinians in Israel: Challenges Facing the Legal System, Jerusalem, Israel

2008 Training of Palestinian Social Workers and Psychologists, Feminist Perspective in Trauma and Recovery, Ramallah, West Bank

2004 Training of Judges of the High Criminal Court in Jordan, Victim’s Voice in Criminal Proceedings and Fair Trial for Women and Children Victims in Criminal Proceedings, Amman, Jordan

2001-14 Founding Member, Women for Women’s Sexuality and Bodily Rights, Istanbul, Turkey

2001 Counseling to the World University Service Project, Researching Women, Larnaka, Cyprus

2000 Training Palestinian Mental Health and Health Workers, Elderly Abuse and the Role of Palestinian Social Control Agents, Jerusalem

2000 Training Judges in Israeli Family Courts, Violence and the Palestinian-Israeli Families, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem

1999 Training Rape Crisis Workers, Helping Victims of Sexual Abuses: A Contextually Sensitive Mode of Intervention, Jerusalem

1998 Training Palestinian National Council (PNC) Members, Gender and Violence: The Role of the Palestinian National Authority (PNA), Bethlehem, West Bank

1997 Training Women Activists, Women and Law, West Bank and Gaza, Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, Jerusalem

1994 Established the First Hotline for Abused Palestinian Women, Al Aman, Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, Jerusalem

1994 Training Female Palestinian Police Officers, Domestic Violence, Gaza Strip

1991 Initiated a Hotline during the Gulf War, Provide Information, Guidance and Psychological Support to Palestinians Living in the Occupied Territories, Jerusalem

 

Prizes and Honors

2020 Impact Award, International Network for Genocide Scholars (INoGS)

2017 Radzinowicz Prize for the Best Article Published in 2016, The British Journal of Criminology

2016 Claire Goldberg Moses Prize for the Most Theoretically Innovative Article Published in Feminist Studies over the Past Year

2015 Honoree of the Harvard Law School’s Second Annual International Women’s Day Celebrations, Organized by the Harvard Women’s Law Association and Harvard Law and International Development Society

2014 Radzinowicz Prize for the Best Article Published in 2014, The British Journal of Criminology

2011 International Scholarship Prize for Distinguished Work in the Field of Law and Society, Law and Society Association

2008 International Women’s Rights Prize, The Peter and Patricia Gruber Foundation

2008 Golda Meir Fellowship, The Hebrew University of Jerusalem

2000 Dean’s Letter of Commendation for Teaching Excellence, The Hebrew University of Jerusalem

1999 Ellis and Alma Birk Scholars Prize, The Hebrew University of Jerusalem

1998 Arab-Israeli Award for Pioneering Scholars, The Arab Students Committee for Higher Education

1994 Dean’s Letter of Commendation for Teaching Excellence, The Hebrew University of Jerusalem

 

 

RESEARCH GRANTS

 

 

 

Awarding Body

Details

 

2016-20

Israeli Science Foundation

“Child Arrest and Juvenile Justice”

2016-19

LUCE Foundation

“Religion and the Global Framing of Gender Violence” with Professors Lila Abu-Lughod (Institute for Research on Women, Gender, and Sexuality at Columbia University), Rema Hammami (Institute of Women’s Studies of Birzeit University), and Janet Jakobsen (Department of Women, Gender, and Sexuality Studies at Barnard College)

2015-17

UN Women

“In the Absence of Justice”

2013-14

UN Women

“Palestinian Women Access to Justice in the West Bank”

2012-15

Luce Foundation

“The Fusion between Religious Claims and Nationalism with Nadim Rouhana (The Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University)

2010-12

YWCA – Jerusalem

“The Politics of Birth in Occupied Jerusalem”

2009-12

INCOR, International Conflict Research Institute, University of Ulster, Northern Ireland

“Death and Dying in Occupied Jerusalem”

2009-11

United States Institute for Peace (USIP)

“Community Engaged Courses as a Vehicle for Peacebuilding” with Professor Daphna Golan (Faculty of Law at the Hebrew University)

 

2008-10

Israel Internet Association

“Child Sexual Solicitation and the Internet”

2007-2008

Women for Women’s Human Rights (WWHR)

“Femicide, Body-politics and Multi-bureaucratic Systems: The Palestinian Case”

2006-2007

Pince Foundation

“Women and Children and the Attack on the Home in Conflict Zones”

2006-2007

Ford Foundation

“Gender and Human Rights: Criminology, Victimology and Social Activism”

2006

World Vision International

“Children and Trauma: A Critical Race Perspective”

2006

Minerva Center for Human Rights

“The Safe Home: Attacking the Home in Conflict Zones”

2005-2006

Konrad Adenauer Stiftung

“Law and House Demolitions in East Jerusalem”, Jerusalem Center for Women

2005-2006

World University Service – Britain

“Gender, Occupation and Education: Law, Gender and the Militarization of Spaces in the Palestinian Authority, Women’s Studies Center, Jerusalem

2004-2005

Women’s Studies Center

“Women and Political Conflict: The Case of Palestinian Women in Jerusalem”

2002-2003

EEU through Kvina Tel Kvina

“Women and Political Conflict: The Case of Palestinian Women in Jerusalem”

2002

World Health Organization, Department of Injuries and Violence Prevention in collaboration with the Department of Women’s Health

“Criminalization of Sexual Violence: The Case-study of Egypt, Lebanon, Jordan and Palestine

2001-2002

The Centre for Islamic and Middle Eastern Law (CIMEL) at the School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London and INTERIGHTS

“The Child’s Voice in the Legal System: The Case of Jordan and Palestine”

2001-2002

Spanish Agency of International Development Cooperation

“Dialoging with the Muted: Women Empowerment and Silencing”

2001-2002

Konrad Adenauer Stiftung

“Trauma and War: The Palestinian Case-study”

2000-2002

UNIFEM

“The Perception and Attitudes of Victims and Criminal Justice Professionals towards Femicide: A Case-study of Jordanian and Palestinian Society”

1999-2000

Warburg Foundation

“Disclosure of Sexual Abuse amongst Girls and Its Concomitant Threat of Femicide: The Case of Palestinian Society”

1998-99

UNIFEM

“Mapping and Analyzing the Landscape of Femicide: The Palestinian Case study”

1998-99

Silvert Center

“Policing Women Battering in the Arab Community in Israel” with Edna Erez

1997-98

Brookdale Center

“Examining Intervention Programs Addressing Female Child Sexual Abuse: The Case-study of Palestinians and Israelis”

1994-96

Israeli Ministry of Science and Technology

“The Applicability of the Law against Family Violence (1991) among Palestinians Living in Israel”

1992-93

Truman Institute of the Hebrew University of Jerusalem

“Perception, Attitude, and Social Reaction toward Wife Abuse among Palestinian Women in East Jerusalem” (for completing doctoral dissertation research)

 

 

 

SUBMITTED BIDS AWAITING DECISION

ERC, “State Political Violence, Dismemberment and the Governance of Hope (2,500,000 €)

 

Selected Conferences and Workshop Organization

Policing and Empire-Webinar, University of California – Los Angeles, November 2020

Unchilding in the Middle East and North Africa- MESA, October, 2020

Palestinian Women’s Activism, Online Book Discussion, September 2020

Concerning Palestine/Israel: Thinking with Achille Mbembe, Online Symposium, September 2020

State Crime and Gender Based Violence, Queen Mary University of London – ISCI, February 2020

UK Mental Health Corona and State Criminology in Occupied East Jerusalem, UK Mental Health Network, April 2020

Home and Homeland, Netherlands Institute for Advance Study in the Humanities and Social Sciences, June 2020

State Crime and Combat Proven Politics, Queen Mary University of London – ISCI, March 2019

Global Governance of the Intimate, Luce Foundation, Columbia University, New York, September 2018

Palestinian Women’s Access to Justice, Gender Studies Program, Mada al-Carmel, Haifa, July 2016

Religious Claims, Nationalism, and Human Suffering, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, April 2016

Colonization and the Law, Law and Society Association Program Committee, June 2012

Feminist Thought as a Tool for Resistance, Gender Studies Program, Mada al-Carmel, Haifa, June 2007

Victimology between the Local and the Global, Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem, May 2007

 

Courses Taught

2020- State Racism and Crime, Bachelor’s Level, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2018- Law, Society and Racism, Master’s and Doctoral Level, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2018- The Politics of Childhood: A Critical Perspective, Master’s Level, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

2015-16 Children, Victimization and Crime, Master’s and Doctoral Level, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2013-16 Clinical Models in Gender and Human Rights, Bachelor’s Level, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

2011- Law, Society and Critical Race Theory, Georgetown University Law Center

2010-14 Surveillance, Securitization and ICT: A Critical Perspective, Master’s Level, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2010- Advanced Theories in Criminology, Master’s and Doctoral Level, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2008- Public Diplomacy: Bottom Up, Bachelor’s Level, School of Communication and Public Diplomacy, University of Southern California

2008 Gender and Human Rights, Master’s and Doctoral Level, Center for the Study of Women, University of California – Los Angeles

2006-10 Gender and Human Rights: Local and Global Perspective, Master’s Level, School of Social Work and Social Welfare & Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2005-2008 Social Work and the Law, Master’s Level, School of Social Work and Social Welfare

2004-2007 Social Deviance Theories, Bachelor’s Level, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

2003-2011 Theories in Criminology, Master’s Level, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2003-2010 Women and Welfare, Bachelor’s Level, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

2003-2008 Victimology: An International Perspective, Master’s Level, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2003-2008 Domestic Violence: A Cross-cultural Perspective, Master’s Level, School of Law, University of California – Los Angeles & School of Law, University of Southern California

2003-2004 Women and Children in the Criminal Justice System, Master’s Level, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

2003-2004 Women, Militarization and War, Master’s and Doctoral Level, Women Studies Center, University of California – Los Angeles

 

PUBLICATIONS

 

Doctoral Dissertation

“Perception, Attitude, and Social Reaction toward Wife Abuse among Palestinian Women in East Jerusalem”

Supervisors: Professors Stan Cohen and Simha Landau

Date of Award of Degree: 1995

 

Books

Incarcerated Childhood and the Politics of Unchilding, 2019, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Reviewed by:

Heidi Morrison (2020). Journal of Palestine Studies 49(3): 82-84

Security Theology, Surveillance and the Politics of Fear, 2015, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Reviewed by:

Sarah Ihmoud (2016). Journal of Middle East Women’s Studies 12(20): 261-63.

Mehraj ud Din (2018). Religion & Theology 25(3-4): 419-23.

Omar Jabary Salamanca (2017). International Journal of Middle East Studies 49(1): 186-88.

Penny Johnson (Summer 2016). Jerusalem Quarterly 66: 109-13.

Matteo Capasso (2016). Middle East Critique 25(1): 63-70.

Jess Bonnan-White (2016). Review of Middle East Studies 50(1): 118-21.

Militarization and Violence against Women in Conflict Zones: A Palestinian Case-study, 2009, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Reviewed by:

Lila Abu-Lughod (2011). American Ethnologist 38(1): 207-208.

Kathleen Barry (2010). Women’s Studies International Forum 33(2): 149-50.

Stephanie Chaban (2010). H-Minerva: Humanities and Social Sciences Online. http://www.h-net.org/reviews/showrev.php? id=30366.

Sue-Ann Harding (2010). The Translator 16(2), Special Issue: Translation and Violent Conflict: 345-49.

Lisa Hajjar (2011). Journal of Middle East Women’s Studies 7(1): 120-23.

Women and Political Conflict: The Case of Palestinian Women in Jerusalem (with N. Abdo), 2006, Jerusalem: Women’s Studies Center, 106 pp.

Mapping and Analyzing the Landscape of Femicide in Palestinian Society, 2004, Jerusalem: Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, 95 pp.

Tribal Justice and Its Effect on Formal Justice in Palestine (with M. Abdulhadi), 2003, Birzeit: Institute of Law Birzeit University (in Arabic), 127 pp.

 

Edited Books

When Politics Are Sacralized: International Comparative Perspectives on Religious Claims and Nationalism (with N.N. Rouhana), forthcoming 2021, Cambridge: Cambridge University Press.

Engaged Students in Conflict Zones, Community Engaged Courses in Israel as a Vehicle for Change (with Y.D. Markovish and D. Golan), 2019, Palgrave Macmillan Press.

Palestinian Feminist Writings: Between Oppression and Resistance, Haifa: Mada al-Carmel, Arab Center for Applied Social Research (in Arabic), 2007, 338 pp.

 

Monographs

In the Absence of Justice: Embodiment and the Politics of Militarized Dismemberment in Occupied East Jerusalem (with S. Ihmoud), 2016, UN Women.

Access Denied: Palestinian Women’s Access to Justice in the Occupied West Bank (with S. Daher-Nashef), 2014, UN Women, 148 pp.

Birthing in Occupied East Jerusalem: Palestinian Women’s Experience of Pregnancy and Delivery, 2012, Jerusalem: YWCA, 85 pp.

Trapped Bodies and Lives: Military Occupation, Trauma and the Violence of Exclusion, Jerusalem: YWCA, 75 pp.

The United Nations Security Council Resolution 1325: Implementation in Palestine and Israel 2000-2009, 2010, Jerusalem: Norwegian Church Aid, 92 pp.

Gender and the Militarization of Education in Palestine, 2007, Jerusalem: Women Studies Center (in Arabic), 84 pp.

Facing the Wall: Palestinian Children and Adolescents Speak about Israeli Separation Wall, 2007, Jerusalem: World Vision Jerusalem, West Bank, and Gaza, 58 pp.

Coping with Trauma: Palestinian Children Voicing Out Their Rights (with S. Khsheiboun), 2006, Australia: World Vision International, 112 pp.

Women and War in Palestine (with K. Abu-Baker, S. Awaidah, and E. Dabit), 2005, Jerusalem: Women Studies Center, 156 pp.

Child Sexual Abuse and the Criminal Justice System in Jordan and Palestine, Research report submitted to UNIFEM, 2004, New York: UNIFEM, 119 pp.

 

Book Chapters

Speaking Life, Speaking Death: Jerusalemite Children Confronting Israel’s Technologies of Violence (2020), In The Emerald Handbook of Feminism, Criminology, and Social Change, 253-70, Emerald Publishing Limited.

Violence against Palestinian Women in the West Bank (with A. Wing) (2017), In L. Goodmark & R. Goel (eds.), Comparative Perspective on Gender Violence, New York: Oxford University Press.

Gendered Suffering and the Eviction of the Native: The Politics of Birth in Occupied East Jerusalem (2017), In D. Haynes, F. Ni Aolain, N. Valjii & N. Cahn (eds.), Oxford Handbook on Gender and Conflict, Oxford: Oxford University Press.

Settler Colonialism, Surveillance and Fear (2017), In N. Rouhana (ed.), Palestinians in Israel, Cambridge: Cambridge University Press.

Death and Dying in My Jerusalem: The Power of Liminality (2014), In B. Hamber & E. Gallagher (eds.), Psychosocial Perspectives on Peacebuilding, 255-87, Springer International Publishing.

Terrorism and the Birthing Body in Jerusalem (2014), In S. Perera & S. Razack (eds.), At the Limits of Justice: Women of Colour Theorize Terror, 38-56, University of Toronto Press.

(En)gendering De-development in East Jerusalem: Thinking through the ‘Everyday’ (with R. Busbridge) (2014), In M. Turner & O. Shweiki (eds.), Decolonizing Palestinian Political Economy: De-development and Beyond (Rethinking Peace and Conflict Studies), 77-94, London: Palgrave Macmillan.

Counter-narratives of Palestinian Women: The Construction of Her-story and the Politics of Fear (2011), In M.. Ennaji & F. Sadiqi (eds.), Gender and Violence in the Middle East, 29-59, New York: Routlege.

Education and the Israeli Industry of Fear (2010), In A.E. Mazawi & R.G. Sultana (eds.), Education in the Arab Region: Global Dynamics, Local Resonances, World Yearbook of Education, 335-49, New York: Routledge.

Palestine (2007), In D.S. Clark (ed.), Encyclopedia of Law & Society: American and Global Perspectives, 1091-92, Los Angeles: Sage.

When Laws are Tools of Oppression: Palestinian Women Counter Discourse against the Policy of House Demolition (2007), IN D. Barak-Erez, S. Yanisky-Ravid, Y. Bitton & D. Pugach (eds.), Iyuni Mishpat Migdar Ve Feministm, 463-500, Kirvat Uno: Navo (in Hebrew).

Politics, Tribal Justice and Gender: Perspectives in the Palestinian Society (2006), In A. Hans-Jorg, J.M. Simon, H. Rezaei, H.C. Rohne & E. Kiza (eds.), Conflicts and Conflict Resolution in Middle Eastern Societies: Between Tradition and Modernity, 535-56, Berlin: Max Planck Institute.

Researching Women’s Victimization in Palestine: A Socio-legal Analysis (2005), In L. Welchman & S. Hossain (eds.), Honor Crimes, Paradigms, and Violence against Women, 160-80, London: Zed Books.

Negotiating the Present and Historicizing the Future: Palestinian Children Speak about the Israeli Separation Wall (2005), In D. Champagne & I. Abu-Saad (eds.), Indigenous and Minority Education: International Perspectives on Empowerment, 178-200, Beer Sheva: Negev Center for Regional Development.

Opposing the Ostracism: A Contextually Sensitive Mode of Intervention for Handling Female Abuse (2003), In E. Leshem & D. Roer-Strier (eds.), Cultural Diversity: A Challenge to Human Service, 255-74, Jerusalem: Magnes Press (in Hebrew).

Who Are We Protecting: Palestinian Girls in Israel and the Child Protection Policy (2003), In M. Hovay (ed.), Crime and Punishment: A Review of the Criminal Justice System in Israel, 553-83, Jerusalem: Hmachon Lmahkar Hakika Vemishpat [Institute for Comparative Judicial and legal Studies] (in Hebrew).

Growing from Within: The De-colonization of the Mind (2002), In R. Lentin & N. Abdo (eds.), Women and the Politics of Military Confrontation: Palestinian and Israeli Gendered Narratives of Dislocation, 176-94, Oxford: Berghahn.

Women Victimization in Palestinian Society (2000), In A. Mannaa’a (ed.), The Palestinians in the Twentieth Century: An Inside Look, 153-204, Jerusalem: Van Leer Institute.

Development of Identity under the Oppression of Occupation: The Palestinian Case (1999), In H. Gordon (ed.), Looking Back at the June 1967 War, 113-22, London: Praeger.

Crime of War, Culture, and Children’s Rights: The Case-study of Female Palestinian Detainees under Israeli Military Occupation (1998), In G. Douglas & L. Sebba (eds.), Children’s Rights and Traditional Values, 228-48, Dartmouth: Ashgate.

Introduction (1995), In A. Khader (ed.), Towards Equality: An Examination of the Status of Palestinian Women, 4-13, Jerusalem: Women’s Centre for Legal Aid and Counselling.

Fear of Sexual Harassment: Palestinian Adolescent Girls in the Intifada (1994), In E. Augustin (ed.), Palestinian Women: Identity and Experience, 171-79, London: Zed Books.

Community Work within Palestinian Society, 76-93, Jerusalem: Federation of Charitable Societies (in Arabic).

 

Articles in Refereed Journals

Unchilding and the Killing Boxes, 2020, Journal of Genocide Research

Gun to Body: Mental Health against Unchilding, 2020, International Journal of Applied Psychoanalytic Studies 17: 126-45.

Necropenology: Conquering new bodies, Psychics, and Territories in East Jerusalem, 2020, Identities 27(3): 285-301.

Arrested Childhood in Spaces of Indifference: The Criminalized Children of Occupied East Jerusalem (with S. Odeh), 2019, Canadian Journal of Women and the Law.

Children, Human Rights Organizations, and the Law under Occupation: The Case of Palestinian Children in East Jerusalem (with B. Kovner), 2018, The International Journal of Human Rights.

Child Arrest, Settler Colonialism, and the Israeli Juvenile System: A Case Study of Occupied East Jerusalem (with B. Kovner), 2018, British Journal of Criminology 58(3): 709-29.

The Occupation of the Senses: The Prosthetic and Aesthetic of State Terror, 2017, British Journal of Criminology 57: 1279-1300. Winner of the Radzinowicz Prize 2017 for the Article that Most Contributes to the Knowledge of Criminal Justice and Criminal Justice Issues.

At the Limits of the Human: Reading Postraciality from Palestine, 2016, Ethnic and Racial Studies: 2252-60.

The Biopolitics of Israeli Settler Colonialism: Palestinian Bedouin Children Theorize the Present, 2016, Journal of Holy Land and Palestine Studies 15(1): 7-29.

Infiltrated Intimacies: The Case of Palestinian Returnees, 2016, Feminist Studies 42(1): 166-93.

Is the Violence of Tag Mehir a State Crime? (with Y. David), 2015, British Journal of Criminology 56(5): 835-56.

Childhood: A Universalist Perspective for How Israel is Using Child Arrest and Detention to Further its Colonial Settler Project, 2015, International Journal of Applied Psychoanalytic Studies 12: 223-44.

A Rejoinder to Robert Cherry (with N. Griecci, H. Zubi & R. Busbridge), 2015, Feminist Economics 20(2): 164-86.

The Political Work of Suffering: A Transformative Examination, 2015, Borderlands 14(1): 1-6.

Necropolitical Debris: The Dichotomy of Life and Death, 2015, State Crime Journal 4(1): 34-51.

The Politics of Birth and the Intimacies of Violence against Palestinian Women in Occupied East Jerusalem, 2015, British Journal of Criminology 55(6): 1187-1206.

Criminalizing Pain and the Political Work of Suffering: The Case of Palestinian “Infiltrators”, 2015, Borderlands 14(1): 1-28.

Context-informed, Counter-hegemonic Qualitative Research: Israeli/Palestinian Research Team Studying Loss (with D. Roer-Strier), 2015, Qualitative Social Work.

Stolen Childhood: Palestinian Children and the Structure of Genocidal Dispossession, 2015, Settler Colonial Studies.

Sexual Violence, Women’s Bodies, and Settler Colonialism (with S. Daher-Nashef & S. Ihmoud), 2014, Journal of Palestine Studies (in Arabic).

Palestinian Children as Tools for ‘Legalized’ State Violence, 2014, Borderlands 13(1): 1-24.

Two Letters from Jerusalem: Haunted by Other Breathing (with S. Ihmoud), 2014, Jerusalem Quarterly 59: 8-11.

Exiled at Home: Writing Return and the Palestinian Home (with S. Ihmoud), 2014, Biography 37(2): 377-97.

Palestinian Feminist Critique and the Physics of Power: Feminist Between Thought and Practice, 2014, Feminist@Law 4(1): 1-18.

Community-engaged Courses in a Conflict Zone: A Case Study of the Israeli Academic Corpus (with D. Golan), 2014, Journal of Peace Education 11(2): 181-207.

Funding Pain: Bedouin Women and Political Economy in the Naqab/Negev (with N. Griecci, H. Zubi & R. Busbridge), 2014, Feminist Economics 20(2): 164-86.

Living Death, Recovering Life: Psychosocial Resistance and the Power of the Dead in East Jerusalem, 2014, Intervention: International Journal for Mental Health, Psychosocial Work and Counseling in Areas of Armed Conflicts 12(1): 16-29.

Criminality in Spaces of Death: The Palestinian Case-study, 2014, British Journal of Criminology 54: 38-52. Winner of the Radzinowicz Prize 2014 for the Article that Most Contributes to the Knowledge of Criminal Justice and Criminal Justice Issues.

Human Suffering in Colonial Contexts: Reflections from Palestine, 2013, Settler Colonial Studies 4(3): 277-90.

Femicide and Colonization Between the Politics of Exclusion and the Culture of Control (with S. Daher-Nashef), 2013, Violence against Women 19(3): 295-315.

Yaffa: Exile in the Homeland and Growth (with H. Zubi), 2013, Journal of Palestine Studies 93: 50-65 (in Arabic).

Casting Out ‘Citizenship’: Israel’s Eviction of Palestinians, 2012, Review of Women’s Studies, Institute of Women’s Studies, Birzeit University 7: 47-59.

Vernacularizing Feminist Knowledge: Feminist Thought between the Physics of Power and Security Theology, 2012, Bahithat: Lebanese Association of Women Researchers (in Arabic).

Jerusalem, Palestine, and the Politics of Everydayness in Colonial Context, 2012, Journal of Palestine Studies 85: 54-64 (in Arabic).

Living Death and the Dead in the Palestinian Society: Dying in Jerusalem (with S. Daher-Nashef), 2012, Bahithat: Lebanese Association of Women Researchers (in Arabic).

The Grammar of Rights in Colonial Contexts: The Case of Palestinian Women in Israel, 2012, Middle East Law and Governance 4: 106-51.

Trapped: The Violence of Exclusion in Jerusalem, 2012, Jerusalem Quarterly 49: 6-25.

‘It is Up to Her’: Rape and the Re-victimization of Palestinian Women in Multiple Legal Systems, 2011, Social Difference 1: 30-45.

E-resistance and Technology In/security in Everyday Life: The Palestinian Case, 2011, British Journal of Criminology 52(1): 55-72.

E-resistance among Palestinian Women: Coping in Conflict-ridden areas, 2011, Social Service Review 85(2): 179-204.

Palestinian Women and the Politics of Invisibility: Towards a Feminist Methodology, 2010, Peace Prints: South Asian Journal of Peacebuilding 3(1): 1-21.

Panoptical Web: Internet and Victimization of Women (with T. Barenbloom), 2010, International Review of Victimology 17: 69-95.

Palestinian Women’s Voices Challenging Human Rights Activism (with S. Khsheiboun), 2009, Women’s Studies International Forum 32: 354-62.

The Political Economy of Children’s Trauma: A Case Study of House Demolitions in Palestine, 2009, Feminism and Psychology 19(3): 335-42.

The Gendered Nature of Education under Siege: A Palestinian Feminist Perspective, 2008, International Journal of Lifelong Education 27(2): 179-200.

Negotiating the Present, Historicizing the Future: Palestinian Children Speak about the Israeli Separation Wall, 2006, American Behavioral Scientist Journal 49(8): 1101-34.

Voice Therapy for Women Aligned with Political Prisoners: A Case Study of Trauma among Palestinian Women in the Second Intifada, 2005, Social Service Review 79(2): 322-43.

Disclosure of Child Abuse in Conflict Areas, 2005, Violence Against Women 11(10): 1263-91.

Counter-spaces as Resistance in Conflict Zones: Palestinian Women Recreating a Home, 2005, Journal of Feminist Family Therapy: An International Forum 17(3-4): 109-41.

The Hidden Casualties of War: Palestinian Women and the Second Intifada, 2004, Indigenous Peoples’ Journal of Law, Culture & Resistance 1(1): 67-82.

Racism, Militarisation and Policing: Police Reactions to Violence against Palestinian Women in Israel, 2004, Social Identities 10(2): 171-94.

Imposition of Virginity Testing: A Life-saver or a License to Kill, 2004, Social Science and Medicine 60: 1187-96.

Re-examining Femicide: Breaking the Silence and Crossing ‘Scientific’ Borders, 2003, Signs 28(2): 581-608.

Integrating a Victim Voice in Community Policing of Domestic Violence: A Feminist Critique (with E. Erez), International Review of Victimology 9(2): 113-35.

Policing Violence against minority Women in Multicultural Societies: Community and the Politics of Exclusion (with M. Adelman & E. Erez), Police and Society 7: 105-33.

Liberating Voices: The Political Implications of Palestinian Mother Narrating Their Loss, 2003, Women’s Studies International Forum 26(5): 391-407.

Femicide and the Palestinian Criminal Justice System: Seeds of Change in the Context of State Building?, 2002, Law and Society Review 36(3): 577-605.

Using the Dialogue Test to Break Mental Chains: Listening and Being Heard, 2001, Social Science Review 75(1): 135-50.

The Efficacy of Israeli Law in Preventing Violence within Palestinian Families Living in Israel, 2000, International Review of Victimology 7: 47-66.

Blocking Her Exclusion: A Contextually Sensitive Model of Intervention for Handling Female Abuse, 2000, Social Service Review 74(4): 620-34.

Towards Cultural Definition of Rape: Dilemmas in Dealing with Rape Victims in Palestinian Society, 1999, Women’s Studies International Forum 22(2): 157-73.

Law, Politics, and Violence against Women: The Case-study of Palestinian-Israelis, 1999, Law and Policy 21(2): 189-211.

Psychological Responses in Family Members after the Hebron Massacre (with S. Elbedour, A.M. Baker, M. Irwin & R. Belmaker), 1999, Depression and Anxiety 9: 27-31.

The Politics of Disclosing Female Sexual Abuse: A Case Study of Palestinian Society, 1999, Child Abuse & Neglect 23(12): 1275-93.

The Effects of Political and Military Trauma on Children: The Palestinian Case (with A.M. Baker), Clinical Psychology Review 19: 935-50.

Reactions to a Case of Female Child Sexual Abuse in the Palestinian Society: Protection, Silencing, Deterrence, or Punishment, 1998, Plilim 7: 16-95 (in Hebrew).

Tolerating Battering: Invisible Way of Social Control, 1997, International Review of Victimology 5: 1-21.

Wife Abuse: A Method of Social Control, 1997, Israel Social Science Research 12(1): 59-72.

Wife Abuse in Palestinian Society: Social Phenomenon or Social Problem (with A.M. Baker), 1997, Arab Studies Quarterly 19(20): 41-55.

Fear of Crime in the Armenian Quarter of Jerusalem: Physical and Social Correlates, 1995, Crime Prevention Studies 4: 185-97.

Differential Effects of Trauma on Spouses of Traumatized Households (with A.M. Baker), Journal of Traumatic Studies 8: 58-72.

 

Edited Special Journal Issues

State Crime: Israel/Palestine (with P. Green), 2016, State Crime Journal.

The Politics of Suffering, 2015, Borderlands.

Victimology between the Local and the Global, 2010, International Review of Victimology.

 

Articles in Non-Refereed Periodicals and Position Papers

Ana Sumud: I Am Steadfastness, 2019, https://book.stopthewall.org/ana-sumud-i-am-steadfastness/.

Tag Mehir: The Different Faces of Zionism (with Y. David), 2016, Malafat Mada.

Going to the Ecclesiastical Courts for Protection and Access to Justice: An Indigenous Feminist Reading (with S. Khsheiboun), 2015, Haifa: Mada al-Carmel, Arab Center for Applied Social Research, http://mada-research.org/en/files/2015/02/shalhoubkevorkiankhasheiboun-Feb-17-final.pdf.

Palestinian Women’s Interactions with the Israeli Police Force: Access to Justice for Palestinian Women in Israel (with S. Mokari-Renawi), 2014, Haifa: Mada al-Carmel, Arab Center for Applied Social Research, http://mada-research.org/en/files/2014/11/position-paper-Num-2.pdf.

The Politics of Killing Women in Colonized Contexts (with S. Daher-Nashif), 2012, Jadaliyya, December 17, http://www.jadaliyya.com/pages/index/9061/the-politics-of-killing-women-in-colonized-context.

How Do We Read Violence against Palestinian Women in Israel, 2010, Jadal 6: 1-14.

The Physics of Power and the Challenges of the Palestinian Feminist Discourse: Between Thought and Practice, 2009, Jadal 4: 1-13.

Israeli Policies of House Demolitions, and the Struggle for Memory, Land, and Identity: A Feminist Perspective, 2007, Balsam-Ramallah 383: 60-62 (in Arabic.

 

 

 

 

 

קראו פחות
ofri

עופרי קראוס - ארד

נושא המחקר: בחינת ההבדלים בין חוויות של הזנחה לבין חוויות של התעללות בילדות בדפוס הקשרים שלהן לתפקודי הורות שונים.
בהנחיית: פרופסור מעין דוידוב
סטודנטית בתוכנית הדוקטורט של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, עובדת סוציאלית קלינית ומדריכת סטודנטים בשדה המקצועי. אני בוגרת שני תארים באוניברסיטה העברית בירושלים.